Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Faglærer til flymekaniker grunduddannelsen ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562


Faglærer til flymekaniker grunduddannelsen ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562

Vil du være med til at lede og uddanne flymekanikerelever på et højt fagligt niveau? Så er du måske vores nye kollega.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en organisation med ca. 1700 civile og militære medarbejdere, der balancerer forretningsdrift med operativ indsættelse i vedligeholdelsen af Forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben- og kommunikationssystemer.

Vedligeholdelsesafdeling Luft består af ca. 600 faste medarbejdere og ca. 100 elever og omfatter Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille i Karup, to flyværksteder i Karup og Nørresundby, samt en stab i Brabrand.

Vi skal fremadrettet gennemfører et antal flytekniske grunduddannelser. Alle uddannelser skal leve op til krav fra EASA, DKMAR, MATINS og lignende, afhængigt af det tekniske behov og niveau.

Vi er en uddannelseseskadrille med 35 faste medarbejdere. Vi sætter pris på at uddanne og udvikle vores elever. Vi tilsikrer at vores uddannelser er tidssvarende, samt på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Vi har en uformel omgangstone, hvor der er plads til humor og personlighed.
Om stillingen
Du møder et spændende job som faglærer, hvor du selv har indflydelse på jobindholdet, samt gode muligheder for faglig, pædagogisk og personlig udvikling. Du vil blive en aktiv del af planlægningen, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af undervisningen.

Kerneopgaverne i stillingen er at bidrage til klasseledelse i samarbejde med fungerende klasseleder og undervisning inden for dit fagområde. Derudover vil der være opgaver, der relaterer sig hertil, herunder eksamener og prøver. Du kommer til at forberede, gennemføre og kontrollere undervisningen inden for dine faglige kompetencer.

I perioder, hvor du ikke underviser, vil der være mulighed for, at udvikle dig fagligt. Arbejdstiden ligger inden for normal arbejdstid, og der kan gives plads til hjemmearbejdsdage.

Om dig
Vi forventer, at du er uddannet flymekaniker. Derudover er det en fordel, hvis du har ledelseserfaring og kan formidle tekniske emner, da det vil være en stor del af din hverdag.

Du trænes i vores interne procedurer, og bliver instrueret i undervisningsmaterialer og andet efter behov.
Vi forventer, at du med en kortere oplæringsperiode, kan undervise i mindre omfang og i samarbejde med fungerende klasseleder kan lede klassen. Der laves, i samarbejde med dig, en plan for at få dig undervisningsfagligt op til standard.

Du skal have lyst til at undervise og udvikle uddannelserne til gavn for Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Flyvevåbnet og Forsvaret.

Du skal kunne gå foran, som det gode eksempel, og derved bidrage til elevernes udvikling gennem tydeligt at praktisere dine normer og værdier.

Som underviser vil du møde positive, engagerede og videbegærlige elever, så det er essentielt, at du som underviser kan skabe et positivt læringsmiljø, hvor det er dig, der har overblikket.

Det er ønskeligt, at du har kendskab til gældende EASA eller DKMAR 147/66 regelsæt, men ikke et krav, da du vil gennemgå faggruppens interne træning i emnet. Faglig sparring er en fast del af kulturen.
Ansættelsesvilkår
Bemærk at stillingen er slået op civilt og militært.

Som civil vil du blive ansat efter gældende cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærere.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte eskadrillechef kaptajn Jeppe Kaae Kock-Mogensen på telefon 4080 2121 eller uddannelsesleder chefsergent Lars Blach på telefon 3133 8140.

Har du spørgsmål til civil løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent June Bastholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 5470

Ansøgningsfristen er den 29. september 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

29.09.2022

Indrykningsdato

15.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent