Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Vil du lede og udvikle Våben- og Elektronikelementet ved Center for Sømilitær Teknologi?


Vil du lede og udvikle Våben- og Elektronikelementet ved Center for Sømilitær Teknologi?

Er du klar til at lede dit eget element i et uddannelsesmiljø med både militære og civile medarbejdere på tværs af faggrupper? Så mangler vi dig!

Ved uddannelsescenteret, Center for Sømilitær Teknologi, søger vi en kaptajnløjtnant som leder af Våben- og Elektronikelementet.

Vi tilbyder dig en spændende lederstilling på et center, hvor vi har en uformel omgangstone, høj faglighed og stor professionalisme. Hverdagen er varieret og dynamisk, da der konstant er nye fagligt spændende udfordringer, og det er derfor vigtigt for os at du også er en holdspiller. Du kan forvente masser af hjælp og støtte til at finde dig tilrette i stillingen.
Om os
Center for Sømilitær Teknologi (CST) er et uddannelses- og kompetencecenter under Søværnskommandoen. CST er geografisk placeret på Nyholm i København med en mindre afdeling ved Flådestation Korsør.

Store dele af vores kursus- og træningsproduktion sker ved de to flådestationer og om bord på Søværnets skibe.

Vores opgave er at uddanne og træne Søværnets personel, så vores nuværende og fremtidige kollegaer er klædt på til at løse de operative opgaver, der venter ude om bord eller i anden tjeneste. En af disse opgaver er uddannelse af kommende officerer til Søværnet, herunder kadetter på våben- og elektronikteknisk retning.

Som arbejdsplads lægger vi vægt på en konstruktiv og behagelig omgangsform, hvor der er plads til meningsudveksling. Det er vigtigt for os, at vi er ét hold.
Om stillingen
Som leder af våben- og elektronikelementet er du en af drivkræfterne bag driften såvel som udviklingen af fagområdet, og har derved mulighed for selv at præge din funktion.

Du er leder for 13 fagligt stærke militære og civile fagspecialister på mellemleder niveau. Du refererer direkte til chefen for uddannelsessektionen.

Du har mulighed for at arbejde et par dage om ugen fra Korsør.

Du har ansvar for en bred vifte af udviklingsprojekter samt udvikling og gennemførsel af uddannelser inden for fagområderne våben, data, sensor og kommunikation til både på konstabel, sergent og officersniveauet, foruden bidrag til sø-træning i forbindelse med enhedernes opkøring til Fleet Operational Sea Training (FOST) ved Royal Navy i England.

Du har systemansvaret for centerets Battle Damage Management (BDM) Træner, som anvendes til træning af Søværnets besætninger i kampmæssig skadeshåndtering (Internal Battle/C2), herunder udvikling og drift af denne.

Du koordinerer dine medarbejderes kompetenceudvikling i forhold til de operative enheders behov for uddannelser og udvikler elementet i en retning, der understøtter Søværnets nuværende og kommende behov for uddannelse og træning, hvorfor du vil have en stor kontaktflade med den øvrige del af Søværnet. Dine opgaver vil også indebære samarbejder med bl.a. Forsvarsakademiet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Vedligeholdelsestjenesten.

I stillingen har du mulighed for at udvikle og styrke dine ledelseskompetencer ligesom du har mulighed for at videreuddanne dig.
Om dig
Du er uddannet til at fungere som våben- og elektronikofficer i Søværnets enheder og har forrettet sejlende tjeneste i Søværnets store enheder.

Du er kaptajnløjtnant, og har lyst til at anvende dine tekniske færdigheder i forbindelse med ledelse, planlægning, træning og evaluering.

Hvis du er premierløjtnant og er i gang med VUK eller erklæret egnet til VUK, og i øvrigt har den rette profil, hører vi også gerne fra dig. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Derudover skal du værdsætte at skabe resultater sammen med og gennem andre, og du skal have synlig integritet, fx ved at stille krav, sige fra og åbent kommunikere dine meninger og holdninger.

Du skal have, eller skal kunne etablere, et netværk til Søværnets sejlende enheder.

Desuden skal du generelt have lysten til og talent for at skabe kontakt og netværk, og kan samarbejde med mennesker med forskellige faglig og uddannelsesmæssig baggrund. Vi forventer ligeledes, at du har flair for koordination, viljen til at lære nyt, og sidst, men ikke mindst, tager udfordringerne som de kommer.

Endeligt vil det være en klar fordel, hvis du har erfaring med sø-træning i regi af DANSARC.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være København.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Uddannelsessektionen på CST, kaptajnløjtnant Maise M. Andersen, på tlf.: 2712 7956 eller
banjermester Michael C. Jakobsen på Tlf.: 2561 0322 eller på mail: SC-CST-BM@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9709, eller mail FPS-CAB@mil.dk

Ansøgningsfristen er d. 16. oktober 2022 og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse den 1. december 2022.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.10.2022

Indrykningsdato

15.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent