Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Businesscontroller til Forsvarets IT


Businesscontroller til Forsvarets IT

Er du struktureret og har øje for detaljen? Og kan du skabe gode relationer i én af statens største virksomheder? Så læs med her!

Vi søger en ny kollega, som trives med budgettering, forbrugsopfølgning og businesscontrolling i tæt kontakt med de budgetansvarlige chefer på IT-området i Forsvarsministeriets Materiel – og Indkøbsstyrelse (FMI).
Om os
Du vil komme til at arbejde i Økonomidivisionens bevillingssektion, der består af 14 engagerede medarbejdere. Sammen har vi ansvaret for en lang række økonomiopgaver, herunder controlling og prognosticering på IT-området, der dækker hele koncernen.

Derudover samarbejder vi internationalt, arbejder med prokura og vi står for den samlede økonomiske rapportering for FMI, herunder også på aktstykker og på konsulentområdet.

Vores formål og ansvar er at sikre en solid økonomistyring, som understøtter prioriteringen af de knappe ressourcer. Vi skal have mest muligt Forsvar for pengene samtidig med at vi har orden i pudsekassen. Resultatet af vores arbejde anvendes ofte som beslutningsgrundlag for styrelsens øverste ledelse og andre beslutningstagere.

Vi arbejder i tæt dialog med samarbejdspartnere både i Økonomidivisionen og i resten af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om stillingen
Opgaverne i stillingen vil omfatte følgende områder:

• Yde økonomisk støtte og rådgivning til de budgetansvarlige chefer på IT-området
• Budgettering og opfølgning på finansforbruget på IT-området, herunder også prognosticering
• Løbende controlling af indkøb
• Fast repræsentant i ”Task Force Faktura”, som har til formål at nedbringe mængden af rykkere og renter på IT-området
• Varetage undervisning af rekvirenter i processen for ”det korrekte indløb”
• Månedlig controlling og prognosticering på konsulentområdet efter indførslen af konsulentforbrugsloft i staten

Vi tilbyder et arbejde med gode og engagerede kollegaer, hvor helhedsperspektiv, respekt for det enkelte menneske og relationer er fællesnævner og hvor vi altid har fokus på forretningens behov, kvalitet og udviklingspotentiale.

Der er tale om en stilling i en dynamisk organisation, hvor vi arbejder projektorienteret og sidder i storrumskontore. Omgangstonen er uformel og vi sætter trivsel i højsæde. Det er vigtigt for os, at vi alle kan se formålet med vores opgaver, så arbejdet giver mening i sin helhed.
Om dig
Den rette kandidat har formegentlig en økonomisk baggrund (kontorfuldmægtig) og/eller er militær ansat som oversergent i Forsvaret. Det vigtigste for os er ikke din uddannelsesmæssige baggrund eller erfaring, men at din menneskelige profil passer ind hos os.
Erfaring med indkøb i staten vil være en fordel.

Dine kommunikationsevner, mundtlige såvel som skriftlige, skal være veludviklede for at kunne viderebringe fakta og analyser til interessenter uden økonomisk baggrund.

Derudover er det vigtigt, du har det godt med at skabe nye relationer og er lidt af en menneskekender. Du skal kunne både arbejde intenst med økonomisk arbejde og strukturer - og samtidig kunne lide at præsentere resultater og stå for decideret undervisning.

Som ansat hos FMI vil du få en masse ansvar, blive udfordret på dine kompetencer og få indflydelse på dine arbejdsopgaver.

Du har en naturlig respekt for deadlines, evner at arbejde struktureret og løsningsorienteret, er selvtænkende og har mod på vidensdeling og undervisning. Du kan arbejde både selvstændigt og i teams.
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan besættes af civile og militære ansøgere.

Civil:
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).
Afhængig af kvalifikationer og kompetencer vil der være mulighed for at forhandle tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine kvalifikationer.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiver finansieret pensionsordning.

Militær:
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested vil være i Ballerup.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for bevillingssektionen Maria Munk på tlf. 4131 7154.
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Simone Jægergård på tlf. 3266 5312.

Ansøgningsfristen er 29. september 2022
Samtaler forventes afholdt uge 40 og 41.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.
Stillingen er ledig til besættelse fra 01. december 2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk


FMI
Forsvarsministeriet Materiel – og Indkøbsstyrelsen hører under Forsvarsministeriet, og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Vores årlige budget er på ca. 7,5 mia. kr. fordelt på henholdsvis et materiel, løn og et driftsbudget, og vi har i øjeblikket aktiver for over 50 mia. kr. plus en lagerbeholdning på ca. 30 mia. kr. Pengene bliver anvendt til at yde den bedst mulige støtte til de udsendte styrker og operative enheder. Danmarks engagement i internationale operationer gør derfor, at vi har en travl og spændende hverdag.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

29.09.2022

Indrykningsdato

15.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent