Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Erfaren befalingsmand til Det Danske Nationale Support Element ved Multinational Division North


Erfaren befalingsmand til Det Danske Nationale Support Element ved Multinational Division North

Interesserer du dig for forvaltningsmæssig administration af personel? Og er du god til at opbygge relationer og investere i et styrket tværgående samarbejde?

Så har du nu muligheden for at udfordre dig selv inden for administration af personel, og økonomi og ved at blive administrationsbefalingsmand og næstkommanderende i et internationalt miljø ved Det Danske Nationale Support Element (NSE).
Om os
Multinational Division North (MND N) er et operativt divisionshovedkvarter, som er beliggende i Riga, Letland, og har satellitter på dansk jord i henholdsvis Slagelse, Karup, og Fredericia.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet med en afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATO’s styrkestruktur, der i fredstid gennemfører operativ planlægning og koordinerer hærstyrker i Estland og Letland. Vi forestår bl.a. uddannelse af de danske, estiske lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer og bidrager til udvikling af de førnævnte hærenheder inden for doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveuaet. Herudover gennemfører vi den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter; herunder integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP).

Om NSE
Du bliver en del af det danske NSE. Vores fornemmeste opgave er at støtte det danske bidrag til MND N. Opgaverne i elementet omfatter bl.a. administration af personel, økonomi, logistik og koordination i tæt samarbejde med Senior national Officer, hvor der særligt i forhold til vores udstationerede personel, er særlige opgaver, som bl.a. indbefatter at opbygge og opretholde kendskab til lettiske forhold m.h.p. at kunne yde bedst mulig støtte til medarbejderne og deres familier.

Elementet er placeret i henholdsvis Letland (Adazi) og i Danmark (Karup/Slagelse).
Om stillingen
Du vil indgå i et team bestående af 6 medarbejdere placeret i Danmark og Letland, hvor vi sammen varetager administration af dansk personel ved MND N.

Opgaverne spænder vidt, men indbefatter bl.a.

• Rejseafregning, arbejdstid, vedligeholdelse af stamdata

• Personelforvaltning

• Materieladministration

• Økonomiforvaltning

• Militær sikkerhed

Foruden ovenstående er du interesseret i at varetage opgaver, hvor det multinationale personel støttes. Herunder kontakt til danske myndigheder i relation til at tage ophold i DK for vores udenlandske kollegaer.

Teamet er i høj grad vant til at arbejde selvstændig og alle har deres opgaver og funktioner, men ikke mere end der arbejdes sammen om opgaver når situationen kræver dette og teamet løser også hinandens opgaver. Altid med fokus på at yde bedst mulig støtte under fornøden iagttagelse af forvaltningsgrundlaget, hvilket du også vil bidrage til.

Du er næstkommanderende i teamet samt assisterende sikkerhedsofficer. I det daglige refererer du til LD/NSE, som har fast tjenestested i Adazi, Letland.

Vi tilbyder dig en spændende stilling med stor fleksibilitet og mulighed for hjemmearbejde. Der vil også være mulighed for at forfølge efteruddannelsesønsker i stillingen. Der vil indtil hele MND N er helt på plads i Slagelse, i nødvendigt omfang være tjenesterejser til Karup og i et mindre omfang til Adazi i Letland ca. op til 30 dage årligt. Fast tjenestested vil for en periode evt. kunne tilpasses dig.
Om dig
Vi forestiller os at du er udnævnt seniorsergent, eller oversergent med +6 år i bagagen.
Du har en baggrund som kommandobefalingsmand/administrationsbefalingsmand alternativt forvaltningsbefalingsmand, med nogle års erfaring. Det er et plus hvis du har operativ erfaring fra en lignende stilling
Du besidder egenskaber der gør dig i stand til at anvende Microsoft Office, Sharepoint, og DeMars, især de personeladministrative systemer, samt evt. eMTEP.

Som person er du;
• Problemløsertypen – du kommer med konstruktive løsningsforslag til udfordringer og går forrest i løsningen af opgaver.
• Samarbejde – du er god til at skabe samarbejdsrelationer, og du evner at forstå såvel som respektere andres forskelligheder.
• En stærk kommunikator – du evner at formulere dig kort og præcist i såvel skrift som i tale, og du giver åbent udtryk for dine holdninger og idéer.

Din arbejdsstil hviler på ansvarlighed, både i forhold til problemløsning og overholdelse af forvaltningsregler, men også afspejlet i din kommunikationsstil, dit helhedssyn og din professionalisme.

Hele din baggrund er vigtig for os, men især viljen til at ville lære nyt og mere, så er vi klar til at understøtte med en uddannelsesaftale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan også besættes med en civil kandidat. Søger du som civil, bedes du ansøge via det civile opslag.

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Stillingen er en værnsfælles stilling.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Det faste tjenestested vil være Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte LD NSE Michael Damgaard Pedersen på telefon +45 22240466 eller DCOS oberst Henrik Fischer på +45 21534762.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 10. oktober 2022. Ansættelsessamtaler forventes gennemført hurtigst muligt derefter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland samt i Karup og Slagelse.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle hærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder 1-2 danske brigader, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

10.10.2022

Indrykningsdato

14.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent