Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Bådmand/kvinde på Redningsstation Anholt


Bådmand/kvinde på Redningsstation Anholt

Brænder du for at gøre en forskel og hjælpe andre mennesker i nød? Så er det måske dig vi søger som fuldtids bådmand/redder ved Anholt Redningsstation.
Om os
Kystredningstjenesten udfører hele året igennem mange forskellige redningsaktioner, og når alarmen lyder er det vigtigste, at alle kender hinanden, ved hvilken opgave de skal udføre og at de stoler på hinanden. Det er et fællesskab, som bringer en stolthed med sig og vi arbejder målrettet på at gøre Kystredningstjenesten til en af verdens bedste.
Om stillingen
Kystredningstjenesten udfører hele året igennem mange forskellige redningsaktioner til søs, og når alarmen lyder er det vigtigste, at alle kender hinanden, ved hvilken opgave de skal udføre og at de stoler på hinanden. Det er et fællesskab, som bringer en stolthed med sig og vi arbejder målrettet på at gøre Kystredningstjenesten til en af verdens bedste. Stillingen indebærer også, at du indgår i et lokalt beredskab med redningsstationens udrykningskøretøj.
Om dig
For at kunne komme i betragtning til stillingen er det et krav, at du har erhvervet Sundhedsbevis for Søfarende uden begrænsninger (Blå bog), og vi ser helst at du har kystskipperbevis eller tilsvarende.

Hvis du ikke allerede er uddannet kystskipper, eller tilsvarende, er det et krav, at du er i besiddelse af relevant fartstid til opnåelse af sønæringsbevis som kystskipper samt at du er villig til indenfor maksimalt 2 år at uddanne dig til kystskipper. Du skal herudover have kørekort til kategori B.

Du skal være i stand til at møde op på redningsstationen inden for 15 minutter efter alarmen er gået.

Kendskab til farvandet ud for Anholt er en fordel, da du som redningsmand skal kunne begå dig på havet i alt slags vejr og alle slags redningsaktioner. Det vil være en fordel, hvis du taler og forstår engelsk, da en stor del af vores kommunikation over radioen foregår med udenlandske fartøjer.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende organisationsaftale for redningspersonale ved redningsstationerne under Forsvarsministeriet mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Foreningen af Danske Redningsmænd samt Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer, Det statslige område. Aflønning for bådmænd med duelighedsbevis sker med en basisløn inkl. tillæg på 30.172,08 kr. pr. måned. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Dit faste tjenestested vil være på Anholt redningsstation.

Ansøgningsfrist den 14. oktober 2022.
Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2022 eller efter aftale.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a. at du skal fremvise din straffeattest og at du som ansat har pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stationsleder Bent Rasmussen på telefon 3092 0845.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent June Bastholm på telefon 3266 5470.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Kystredningstjenesten
Anholt redningsstation er en del af Kystredningstjenesten, som er en enhed i Søværnets 3. Eskadre. Der er i alt 21 redningsstationer fordelt over hele Danmark og der er ca. 200 redningsfolk ansat.
Anholt redningsstation er normeret til 3 fastansatte redningsmænd og 8 redningsmænd på tilkaldevagt samt 5 reserve redningsmænd.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Anholt, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

14.10.2022

Indrykningsdato

14.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent