Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Motiverede kaptajnløjtnanter til Søværnets Center for Taktik


Motiverede kaptajnløjtnanter til Søværnets Center for Taktik

Har du brug for stabilitet efter en årrække med sejlende tjeneste – og er almindelig stabstjeneste i land en tand for kedeligt? Vil du gerne bevare kontakten til de sejlende enheder?
Har du lyst til at fordybe dig inden for det taktiske område?
Har du lyst til at arbejde et sted med stabilitet, og hvor planfastholdelse er normen?

Center for Taktik søger kaptajnløjtnanter til undervisning, sagsbehandling og udvikling inden for både helikopteroperationer, Anti Surface Warfare og Anti Air Warfare.
Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. TAC er organisatorisk et uddannelses- og kompetencecenter tilknyttet Søværnets Centre under Søværnskommandoen. Vi er ansvarlige for alle maritime taktiske uddannelsers og kurser i Søværnet.

Vi har fokus på det gode arbejdsmiljø og en ”work-life-balance” der passer den enkelte medarbejder.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar. Der er udpræget mulighed for fleksible arbejdstider under hensyntagen til fastlagte aktiviteter. En stor del af opgaveløsningen på TAC er tværgående med bidrag fra flere faggrupper, hvilket kræver gode samarbejdsevner og helhedsorientering.

TAC er beliggende i Frederikshavn, men der er mulighed for fjernarbejdsplads. Ring evt. og hør nærmere om dette.
Om stillingen
Uanset hvilket fagområde, du skal arbejde med på TAC, vil din overordnede opgave være at udvikle og gennemføre taktisk undervisning samt fungere som kursusofficer på forskellige kurser. Derudover vil der være sagsbehandling samt deltagele som SEARIDER i DANSARC (sidstnævnte er afhængig af din nuværende erfaring).

Stillingen udvikler sig efterhånden som du finder dig tilrette i den. En del af dine kommende ansvarsområder vil afhænge af, om der er specifikke områder, hvor du har særlig interesse og kompetence.

Det vigtigste er, at du kan læse og formidle viden på en let forståelig måde – så skal vi nok hjælpe dig på vej med resten.

Vi uddanner og træner flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

Da vi har flere ledige stillinger, har vi rig mulighed for at tilpasse stillingerne og fordele opgaverne mellem dig øvrige medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at du i din ansøgning angiver hvilke faglige interesser og kompetencer, du besidder.

”Vi tilbyder”
Vi ønsker at tage afsæt i dine mål og drømme med tjenesten i Søværnet og de personlige forhold, muligheder og begrænsninger du har i dit liv uden for tjenesten. Vi ønsker at skræddersy stillingen til ”den rigtige ansøger”; hvis du er den, vi har behov for, så skal vi nok få lagt en plan der passer til dig.

TAC er fokuseret på at kompetenceudvikle den rette person. Vi kan tilbyde et udviklingsforløb til dig, der endnu ikke er kaptajnløjtnant, men som ønsker at gøre karriere som leder i Søværnet. Vi har således detaljerede planer, der dækker opkvalificering af PL medarbejder til KL niveauet og sikrer en rød tråd og en håndgribelig plan for din karriere i Søværnet.

Vi tilbyder tilsvarende målfast udviklingsforløb til dig, der allerede er kaptajnløjtnant, og som ønsker at føre din karriere videre mod orlogskaptajn.

Har du lyst til jobbet/opgaverne men svært ved at arbejde i Frederikshavn, så har vi en del erfaringer med hjemmearbejdsplads og brug af ”fjernkontorer” (på forskellige af Forsvarets tjenestesteder spredt i landet). Ring evt. og hør nærmere om dette.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant med VUT-I/L eller tilsvarende videreuddannelseskurser (VUK). Alternativt er du erfaren premierløjtnant med ambitioner om at blive kaptajnløjtnant. Hvis du ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er taktisk officer og har gjort tjeneste på en af Søværnets sejlende enheder eller som TACCO i Helicopter Wing. Du har interesse for dit fagområde samt lysten til at videreformidle viden og erfaringer for personel på alle niveauer.

Som person kan du arbejde selvstændigt med de pålagte opgaver, men du formår tillige at samarbejde på tværs af organisationen. Du evner at udvise fleksibilitet i en travl og omskiftelig hverdag, har gode pædagogiske evner, og kan udtrykke dig klart i sprog og tale både på dansk og engelsk. Du udviser initiativ, og du har interesse i at udvikle opgaverne.
Det er en fordel, hvis du har erfaring med uddannelse og træning (udvikling af andre), herunder fjernundervisning. Det er ikke en forudsætning – vi har adgang til kurser, der udvikler de kompetencer, du behøver.

Du skal være professionel, engageret og udvise initiativ i din fremtræden. Du skal være hjælpsom, opmærksom på andre (empatisk) og være god til at arbejde sammen med andre (samarbejde/fleksibilitet).

Du er, eller kan blive, sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT, og du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajn/kaptajnløjtnant.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chef for uddannelsessektionen KL Henriette Snedker Daugaard på tlf. 72855340. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 25. september 2022, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2022, men vi er også klar til at aftale en startdato der passer i dine planer.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM CENTER FOR TAKTIK
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.

På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.

Find os også på Facebook.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.09.2022

Indrykningsdato

14.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent