Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Logistik specialist og assisterende leder til Supply Chain Management, Logistic Support Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup


Logistik specialist og assisterende leder til Supply Chain Management, Logistic Support Squad-ron ved Fighter Wing Skrydstrup

Fighter Wing Skrydstrup (FW) søger en Logistik specialist til transportplanlægning. Så er du oversergent med erfaring inden for transport og logistik, så er det dig vi mangler.
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innova-tiv teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den fø-rende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.
Om stillingen
Logistic Support Squadron inkluderer samtlige funktioner, der støtter op om flyvedligeholdelse, herunder værksteder til reparation af alle typer køretøjer og jordudstyr, vedligeholdelse af flyvestationens tårn og radarer, flytankning samt Supply Chain Management (SCM).

SCM har ansvaret for den samlede forsyningstjeneste ved FW, Tool Control i forbindelse med flyvedligeholdelse inklusiv kalibrering, samt udarbejdelse af deployerings- og pakkeplaner i tæt samarbejde med interne og eksterne myndigheder. Opgaverne løftes af 57 kompetente medarbejdere m/k der alle bærer et stort engagement, har høj faglighed, og alle medarbejdere kan arbejde selvstændigt.

Deployeringens (DEP) opgave er at støtte og muliggøre transporter. DEP er bl.a. ansvarlige for at planlægge og klargøre gods til transport, modtage og koordinere distributionen af godset samt, i samarbejde med forsyningstjenesten, at tilsikre at bl.a. toldregler overholdes. Desuden varetager LOGOPS funktionen som sikkerhedsrådgiver i forbindelse med transport af farlig gods.
Om dig
Du vil blive næstkommanderende i Deployeringen med eget ansvarsområde. Du skal fungere som logistik specialist inden for transport og deployeringer. En stor del af din opgaveportefølje vil du komme til at dele med lederen af DEP (seniorsergent), således at I kan dække ind og sparre med hinanden.

Du vil i stillingen primært skulle beskæftige dig med øvelser og INTOPS, hvor du vil skulle planlægge transporter, lave ansøgninger til andre myndigheder og have ansvaret for afsendelse, genforsyninger samt hjemtagelse af gods. I forbindelse med disse deployeringer forventes det, at du løbende holder overblik og status på de transporter, der foregår til og fra deployeringsområderne.

FW deltager i ca. 4-6 udenlandske aktiviteter om året, og du vil på skift skulle indgå på Site Survey samt deployerings- og redeployeringsteams. Du skal derfor være villig til at deltage i både øvelser og INTOPS. Du må derudover være indstillet på, at der til tider kan være skiftende arbejdstider ved enheden.

Du vil skulle bidrage til ajourføring af FW deployerings- og pakkeplaner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Jan B. Arentoft, Leder af Deployeringen ved Fighter Wing Skrydstrup på telefon nr. 25 25 29 60 eller mail FW-L-LDEP01@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent seniorsergent Mads Nørregaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 77.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2022 og samtaler forventes afholtd ved ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.10.2022

Indrykningsdato

14.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent