Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Alternativ kryptokustode til Danmarks kampfly enhed


Alternativ kryptokustode til Danmarks kampfly enhed

Er du motiveret til, at arbejde i et udfordrende, spændende og dynamisk miljø med daglig administration og håndtering af krypto, planlægning og tilrettelæggelse af nye procedurer for håndtering af krypto?

Fighter Wing Skrydstrup gennemfører kampfly operationer med F-16, og snart F-35, hvor Communication Security har brug for dig som alternativ kryptokustode i en oversergent stilling.
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly F16 er Fighter Wing aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementering af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte indenfor moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer på den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med mere end 40 års erfaring i F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere sørger vi for, at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

På Fighter Wing sætter professionalismen sit præg på hele organisationen; også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter højt en ordentlig omgangstone og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.
Om stillingen
Du vil som alternativ kryptokustode skulle assisterer Fighter Wing kryptokustode i den daglige håndtering af krypto og vil i perioder evt. skulle overtage det fulde ansvar for Fighter Wing krypto konti.

Allerede nu er forberedelserne til F-35 i gang, hvilket betyder at der skal udvikles nye procedurer for håndtering af krypto. Denne nye udvikling vil du blive en del af, og du vil få de bedste forudsætninger for at anvende dine kompetencer, når vi modtager vores F-35. Du kan derfor forvente, at blive en af de højest uddannede operative krypto medarbejdere i landet. Du vil indgå i et stærkt team, der dagligt servicerer F-16 kampfly og fremadrettet F-35.

Jobbet løses primært inden for normal arbejdstid, men du kan forvente en smule rejseaktivitet i forbindelse med kurser indlands såvel som udenlands.

I forbindelse med F-35 implementering vil rejseaktiviteten stige, idet Fighter Wing krypto organisation vil være en del af det faste element der skal medfølge under øvelser og internationale operationer.
Om dig
Du er oversergent alternativt erfaren sergent, der har anciennitet, relevant tjenesteforløb og uddannelsesmæssige baggrund for udnævnelse til oversergent.

Du er uddannet kryptokustode eller har tidligere erfaring inden for krypto verdenen. Du kan sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret og være parat til udsendelse i internationale operationer.

Din lyst til at arbejde med krypto og tage ansvar for dette, er ufravigeligt.

Derudover ser vi gerne, at du:
• Kan arbejde selvstændigt og være handlekraftig også i pressede situationer.

• Formår at motivere og samarbejde i et team, da du vil kunne fungere som teamleder.

• Stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation både på dansk og engelsk.

• Besidder en god orden samt analytisk sans.

• Trives i en hverdag, der kan være foranderlig og dynamisk.

Vi prioriterer ansøgere, der trives med forandringer, samarbejde og som ikke er bange for at løse opgaver udenfor eget ansvarsområde, hvis dette understøtter Fighter Wing samlede opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt, med henblik på gennemgang af nødvendig uddannelse og tilegnelse af kompetencer.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Fighter Wing Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chef for Current Operations, FW-COS-001@mil.dk (Tlf.: 728 48501) eller
ledende sagsbehandler, FW-COM-001@mil.dk (Tlf.: 728 48426).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 23. oktober 2022. Jobsamtaler forventes afholdt herefter med henblik på besættelse af stillingen den 2. jan 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.10.2022

Indrykningsdato

14.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent