Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

FTSXX - Major eller kaptajn søges til udvikling og drift af militære IT-systemer.


Kaptajn søges til udvikling og drift af militære IT-systemer.

Teknologi- og Systemsektionen (FTS) i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup søger adskillige nye kollegaer med forskellige kompetencer til at øge vores udviklingstempo og kvalitet af informationssystemer til at forbedre Hærens planlægningsevne og kampkraft. Det vil sige understøtte en digitalisering af Hæren.
Om os
Teknologi- og Systemsektionen, Kapacitet Land under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, er et team på 15 fagligt stærke og entusiastiske medarbejdere med baggrund i både den civile og militære verden.

Vi digitaliserer Hæren gennem udvikling, implementering og drift af kommando- og kontrolsystemer.
En stor del af sektionens arbejde er at anskaffe, forsyne, vedligeholde og bortskaffe computere, netværk, applikationer og systemer inden for Føringsstøtteområdet.
Sektionen har desuden ansvaret for C2 systemer til andre kunder inden for det landmilitære område, der også favner Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Specialstyrkerne..

Du vil blive en del af en dynamisk gruppe, præget af såvel en formel, som uformel ledelsesstil, hvor du selv har stor indflydelse på dig egen og gruppens udvikling samt det tværgående samarbejde.
Om stillingen
Du skal indgå i et team, og med indledningsvist direkte reference til sektionschefen. Sektionen søger nye medarbejdere, der kan bestride hele eller en kombination af nedestående stillinger:

Stilling 1, Produktejer på Battle Management System (BMS)

Overordnet har du et "fra vugge-til-grav" ansvar for BMS, der er sammensat software og hårdført militært udstyr.
Dine primære opgaver er flg.:
- at BMS til stadighed lever op til de stillede krav, der vil ændre sig med fornyede behov,
- se fremad og komme med forslag til forbedringer og effektiviseringer på BMS,
- at ændringer og udviklinger af BMS sker i samarbejde med system- og løsningsarkitekter i sektionen og med leverandørerne.

------------------------------------------------

Stilling 2, Systemsikkerhedsofficer (SYSOF) på BMS og LC2IS

Grundlæggende er du SYSOF jf. FKOBST 358-1 kapitel 6.
Du har bl.a. ansvaret for:
- At sikre IT-sikkerhedskrav er opfyldt og for vedligeholdelsen af den systemtekniske viden,
- Sammen med sikkerhedsarkitekten, at stille sikkerhedskrav til systemer og videreudviklingen af disse,
- At støtte sikkerhedsarkitekten i akkrediteringsopgaver,

-------------------------------------------------

Stilling 3, Testmanager

Overordnet ansvar er at tilsikre at systemerne er testet og virker jf. kravene inden de tages i brug.
Du har ansvaret for:
- I samarbejde med arkitekter at udfærdige testplaner samt gennemføre og dokumentere tests, primært med fokus på test at de samlede systemer,
- at kravsætte tests af produkter og mindre løsningsbidrag,
- at støtte kravstyrer og forretningsarkitekt i at frembring konforme og målbare krav.

-------------------------------------------------

Stilling 4, Kravudvikler

Du skal sammen med forretningsarkitekten modtage og behandle krav så disse bliver konforme.
Du har ansvaret for:
- Analyse af udefrakommende krav og behov,
- Nedbrydelse af krav og behov til funktionelle og ikke-funktionelle krav der kan omsættes til løsninger,
- At kravopfyldelse kan kontrolleres i forbindelse med test af løsningerne.

------------------------------------------------

Løsningerne er overvejende til landstyrker, primært Hæren. Systemerne skal virke både hjemme, i en primært statisk infrastruktur, såvel som i en højmobil løsning, ude på kamppladsen. Der anvendes hårdført/ruggedized udstyr i den højmobile del der monteres i pansrede køretøjer.

Løsningerne anvendes i miljøer, der stiller store krav til oppetid, simplicitet og sikkerhed, hvorfor disse parametre forventes at indgå i både arkitekturen og designet af løsningerne.

Arbejdet vil i høj grad blive udført i teams, hvorfor en stor del af arbejdet vil foregå i FMI’s domicil inden for normale arbejdstider. Efter behov og den konkrete opgave, kan der relativt fleksibelt aftales at arbejde hjemmefra enkelte dage eller uden for normal arbejdstid.

Arbejdet stiller krav til test af løsninger sammen med brugeren, erfaringsudveksling, videreuddannelse og møder med brugerrepræsentanter eller virksomheder. Derfor må der påregnes mindre rejseaktivitet i både Danmark og i udlandet.
Om dig
Du er en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant med teknisk flair og meget gerne med tekniske uddannelser indenfor IT.

Generelle kvalifikationer:
- Du er vant til at arbejde agilt og iterativt,
- Du er vant til at samarbejde med andre, for at løse opgaver i fællesskab,
- Du arbejder efter fælles mål og overordnede planer, selvom opgaverne løses agilt,
- Du forstår at anvende V&V-modellen til planlægning og udførelse af udviklingsaktiviteter,
- Du er nysgerrig efter at finde innovative muligheder i begrænsningerne,

Det er en fordel, hvis du har evner eller erfaring med at beskrive arkitektur og design i UML, SysML, Archimate mv. eller har interesse for at lære dette,
Det er endvidere en fordel, hvis du har arbejdet med ITIL,

Som produktejer desuden:
Intern koordination med øvrige kollegaer i sektionen, for at afstemme afhængigheder mellem de forskellige løsninger og produkter er naturligt for dig,
Du trives med at indgå i arbejdsgrupper på tværs i FMI, hvor der skal bruges produkter eller løsninger der er indenfor dit arbejdsområde,

Det er en fordel at du har kendskab til arkitekturrammeværktøjer så som TOGAF, MODAF eller NAF,
Det er endvidere en fordel at har kendskab til modellering i værktøjet EA Sparx.

Du er analytisk velfunderet og systematisk i dit planlægnings- og analysearbejde. Vi forventer, at du arbejder struktureret med dine opgaver, både selvstændigt og som en del af et team, og formår at følge dem til dørs.

Vi tilstræber en god planlægning, men der vil være opgaver, der skifter prioritet eller tilgår med krav om hastig behandling, hvorfor du skal være omstillingsparat og fleksibel.

Vi forventer endvidere, at du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig flydende på skrift og i tale på såvel dansk som engelsk.

Du vil få en både spændende og travl hverdag og vil selvfølgelig modtage nødvendige kurser og gennemgå et internt kompetenceudviklingsforløb, for at kunne bestride stillingen. Derudover vil der være gode muligheder for yderligere kompetenceudvikling.

Slutteligt skal du kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CHFTS major Henrik Parsig på +45 20 67 03 41 eller FMI-LA-CHFTS@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159 eller FPS-TSE@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 2.oktober 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er ledig til besættelse den 1. november 2022 eller snarest herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

13.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent