Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Teknisk sagsbehandler i BRS Herning


Teknisk sagsbehandler (sektionsleder, kaptajn/kaptajnløjtnant) i Beredskabsstyrelsen

Motiveres du af at kunne ’mærke den operative puls’ og af, at din indsats har en direkte effekt på redningsberedskabets mulighed for redde liv, værdier og miljø? Har du lyst til at være med til at udvikle Beredskabsstyrelsens nuværende og fremtidige materielkapaciteter og følge projekterne fra idé til idrifttagning, så er en stilling som teknisk sagsbehandler i Materiel og Logistikteamet måske din næste drømmestilling?
Om os
Materiel og Logistikteamet er organisatorisk placeret i Koordinations- og styringsdivisionen i kontoret ”Kapaciteter, Sikkerhed og Drift”. Kontoret er placeret i Beredskabsstyrelsens hovedsæde i Birkerød. Ud over materielområdet har kontoret ansvar for bygge- og anlægsvirksomhed, digitalisering, informationssikkerhed og databeskyttelse, HR-administration samt interne servicefunktioner.

Du kommer til at indgå i et uformelt og dynamisk miljø i tæt samarbejde med fire engagerede kolleger, der er nogle af de dygtigste på området. Vi værdsætter faglig sparring, et godt læringsmiljø, kollegialt sammenhold og et personligt engagement i hinanden højt.
Om stillingen
Du kan forvente at blive involveret i mange strategiske beslutninger og mødefora på tværs af Forsvarsministeriets koncern og på tværs af beredskaberne. Stillingen kan derfor være relevant for dig, som evt. på længere sigt er interesseret i en karrierevej, hvor strategi og bredt kendskab til Forsvarsministeriets koncern og beredskaberne er relevant.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte

• Varetagelse af Beredskabsstyrelsen s kunderolle hos Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse indenfor egen projektportefølje,

• Bidrage til udmøntning af Beredskabsstyrelsens Materielkapacitetsplanlægning gennem aktivt at initiere arbejdsgrupper og mødefora på tværs af organisationen,

• Udarbejdelse af sagsoplæg og notater,

• Bidrage til monitorering af materieldriften i Beredskabsstyrelsen og koordination af den nationale controlling og tilsynsvirksomhed vedr. styrelsens materiel,

• Ad hoc opgaver for andre dele af Kapaciteter, Sikkerhed og Drift, herunder bidrag til Beredskabsstyrelsens nationale krisestyring.

I takt med, at der opnås fortrolighed med opgaverne, vil der være gode mulgiheder for at arbjede hjemmefra. Der vil dog kunne forventes en del møde- og rejseaktivitet.

Dernæst vil det være med tjenestested enten i Birkerød eller Herning, idet der gives mulighed for en fysisk satellit-arbejdsplads i Herning.
Om dig
Du er sektionsleder eller kaptajn/kaptajnløjtnant. Er du erfaren korpsmester og uden gennemført sektionslederuddannelsen, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Vi forventer at du:
• Personligt står for gode tillidsfulde samarbejdsrelationer og kan samarbejde med kolleger med forskellige bagrunde både internt i styrelsen og på tværs af koncernen.

• Er omhyggelig, og kan både have det store overblik og samtidig styr på detaljerne.

• Er en dygtig kommunikator i både skrift og tale.

• Bliver stående, når det ’blæser’ og er en holdspiller med veludviklet situationsfornemmelse og helhedsforståelse.

• Har en relevant teknisk uddannelse eller baggrund.

• Har kendskab til styringsprincipper og arbejdsgange i Forsvarsministeriets koncernfælles virksomhedsmodel på materielområdet. Gerne med et forudgående kendskab til DeMars.
Ansættelsesvilkår
Som civil:
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. I forbindelse med din ansættelse er der mulighed for at forhandle et kvalifikationstillæg. Dertil, vil der være en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Som uniformeret:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter sektionsledere.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan opnås sikkerhedsgodkendelse, samt at denne kan opretholdes under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Kapaciteter, Sikkerhed og Drift, brigadechef Henrik Andersen på telefon 2343 4188 eller materielkapacitetskoordinator, sektionschef Lars Enevoldsen på telefon 2285 4817.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 5. oktober 2022 og samtaler forventes gennemført løbende. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

I forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrundt til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM BRS - Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Bered-skabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

Læs mere om Bredskabsstyrelsen som arbejdsplads på www.brs.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Herning, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

05.10.2022

Indrykningsdato

13.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent