Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Elementleder for sanitetsfaglige uddannelser til Training and Reserve Squadron i Karup


Elementleder for sanitetsfaglige uddannelser til Training and Reserve Squadron i Karup

Brænder du for uddannelse, ledelse og udvikling af mennesker? Har du interesse og evner inden for det sanitetsfaglige uddannelsesområde? Og ønsker du dette område som specifikt fagområde?
Så er du måske den nye elementleder med ansvar for de sanitetsfaglige uddannelser i Training and Reserve Squadron ved Operations Support Wing.
Om os
Operations Support Wing hører hjemme på Flyvestation Karup og er en operativ enhed som gennemfører mange grund- og efteruddannelser i Flyvevåbnet.

Training and Reserve Squadron er en selvstændig trænings- og uddannelseseskadrille i Operations Support Wing. Vi er ansvarlige for gennemførsel af kurser og uddannelser inden for sanitetstjeneste, skydning, skyttetjeneste (herunder bevogtnings - og føringsuddannelser), militær fysisk træning og CBRN.

Herudover gennemfører vi missionsorienterede uddannelser for alt personel på Flyvestation Karup samt funktionsuddannelse for kadetter inden indtrædelse på Flyvevåbnets Officersskole. Rådighedspersonel er en integreret kapacitet i denne opgaveløsning – og underlagt de respektive fagelementer direkte. Eskadrillen består af 14 fastansatte og 80 reservister.
Om stillingen
Du ansættes som elementleder i elementet for de sanitetsfaglige uddannelser, hvor du samtidig vil fungere som faglærer. Elementet består af dig, samt ca. 20 instruktører som er ansat på en rådighedskontrakt.

Som elementleder får du ansvaret for at levere sanitetskurser af høj kvalitet for vore mange elever. Pt. udbyder vi kurser inden for grundlæggende førstehjælp, taktisk sanitet for enkeltmand og håndtering af tilskadekommende i Flyvevåbnet. Vi bidrager herudover til støtte og kvalitetssikring af andre kurser og uddannelser, hvori der indgår sanitetsfaglige aspekter.

Du skal endvidere bestride rollen som Subject Matter Expert, og i den forbindelse løse forskellige sanitetsfaglige udviklingsopgaver i tæt dialog med Flyverkommandoen og andre relevante interessenter i Forsvaret som fx Forsvarets Sanitetskommando. Du skal i den forbindelse forvente, at der kan forekomme efteruddannelse i relation til varetagelsen af denne opgave.

Der er tale om en stilling med et stort ansvar. Der er også tale om en stilling, hvor den rigtige kandidat kan sætte sit eget præg på den videre udvikling af det sanitetsfaglige uddannelsesområde i samarbejde med Forsvarets Sanitetskommando ved såvel Operations Support Wing som ved resten af Flyvevåbnets myndigheder.
Om dig
Vi søger en selvstændig og handlekraftig person som både prioriterer faglighed, kompetencer og fællesskabet højt. Du har gode samarbejdsevner både på tværs af fagområder og niveauer samt gode evner til både at kommunikere og motivere medarbejdere og instruktører til gennemførelse af god uddannelse.

Du viser initiativ samt besidder en høj grad af ansvarsbevidsthed, da stillingen indebærer en høj grad af selvansvar og medbestemmelse indenfor eget fagområde. Det er en fordel at du er omstillingsparat og fleksibel da kurser og uddannelser hurtigt kan opstå og med kort varsel.

Vi forventer, at du har en oprigtig interesse i det sanitetsfaglige område, og at du er motiveret mht. at udvikle området yderligere. En udvikling, som vi forventer, vil ske i tæt dialog med dine fagligt dygtige medarbejdere i elementet samt i andre relevante og tværgående samarbejder.

Det vil være en fordel, hvis du tidligere har arbejdet inden for det sanitetsfaglige område i enten Forsvaret eller civilt – og i den forbindelse erhvervet en relevant sundhedsfaglig uddannelse, men dette er dog ikke et krav. Vi går efter at ansætte den gode leder og koordinator, samt ildsjælen som vil kunne tage elementet til næste niveau. Det faglige niveau skal vi nok skabe muligheden for at opnå.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurdeSres klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte eskadrillechef for Training and Reserve Squadron kaptajn Simon Holm på telefon 20 10 04 08 eller via mail OSW-TR-001@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 9. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen ønskes besat 1. december 2022 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

13.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent