Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sektionsfører til forsyningssektionen ved 1. reaktionsstyrkeuddannelseskompagni, II Bataljon, Den Kongelige Livgarde.


Sektionsfører til forsyningssektionen ved 1. reaktionsstyrkeuddannelseskompagni, II Bataljon, Den Kongelige Livgarde.

Brænder du for at arbejde med forsyningstjeneste, samt at være en del af enhed der uddanner infanterister og trives du i et dynamisk og afvekslende arbejdsmiljø?
Om os
Vi er et reaktionsstyrkekompagni, der uddanner fagligt dygtige infanterister, og som skaber og udvikler handlekraftige førere, som kan begå sig operativt.

Kompagniets kerneopgave er uddannelsen af konstabelelever i rammen af Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) som gennemføres tre gange årligt samt uddannelsen af nuværende og kommende gruppefører.

Kompagniet har en fast uddannelsesstruktur, der medvirker at uddannelsesplaner og den årlige aktivitetsoversigt kan fastlægges tidligt i uddannelsesforløb.

Dette medvirker fleksibilitet og mulighed for at skabe en god sammenhæng mellem arbejde og privatliv.

Som kompagni besidder vi en robust uddannelsesmæssig kompetence i kraft af den faste kadre, og vi ser det som en prioriteret opgave at fastholde og udvikle den enkelte.

Dette gør vi ikke kun for at styrke egen opgaveløsning, men også for at vi kan byde os til hvor der måtte være behov, til gavn for hele bataljonen og regimentet.

Kompagniet løser mange varierende opgaver, som medvirker at kompagniet løber stærkt i spidsbelastningsperioder.

Der må indregnes perioder med øvelsesaktivitet, skydeperioder og lignende, der medvirker perioder væk fra Garderkasernen.

Omgangstone i kompagniet er behagelig og fri, og kompagniet har en yderst professionel og ærekær tilgang til hverdagen og vores opgaveløsning.
Om stillingen
Du vil blive den daglige leder af forsyningssektionen, med dertil hørende opgaver indenfor ledelse, styring, udførelse og kontrol af de pålagte opgaver.

Du vil få ansvaret for at udvikle dine medarbejderes evner inden for fagområdet samt indstille til funktionsbestemt efteruddannelse.

Sideløbende med din rolle som sektionsfører, bliver du også den hovedansvarlige forsyningsbefalingsmand.

Du skal kunne levere et korrekt beholdningsregnskab og løbende opdatere og kontrollere beholdningerne i kompagniet.

Du bliver beholdningsansvarlig for materiel normeret til underafdelingen, samt ansvarlig for gennemførelse og kontrol af sektionens enkeltmandsuddannelse i samarbejde med chef, næstkommanderende, delingsfører relevante faglærere.

Du skal selv forvente at have fagansvar i henhold til kompetencer og interesser til gavn for hele kompagniet.

Der vil blive stillet høje krav fra kompagnichefen, og du skal trives med at levere løsninger af høj kvalitet.

Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver kombineret med en stor grad af frihed under ansvar.

Du skal være i stand til at klæde både kompagnichef og næstkommanderende på i henhold til styring af forsyningstjenesten, herunder rådgive om gældende bestemmelser såsom farligt gods.

Dette sker i tæt samarbejde med bataljonens logistiksektion (S4), Livgardens sikkerhedsrådgiver og ikke mindst dine dygtige forsyningshjælpere.

Sammen med næstkommanderende i kompagniet vil du være den hovedansvarlige for, at alle kompagniets enheder bliver understøttet forsyningsmæssigt værende sig i garnison som i felten.
Om dig
Du er udnævnt oversergent eller erfaren sergent med relevant forsyningsmæssig baggrund og vurderet egnet til udnævnelse.

Du vil blive stillet markant bedre som ansøger såfremt, at du tidligere har arbejdet i funktionen som forsyningsbefalingsmand i en underafdeling.

Men den rette kandidat med viljen til at lære om forsyningstjeneste, vil med den rette indstilling kunne komme i betragtning, da sektionen er besat med fagligt stærke medarbejdere.

Du skal derfor være indstillet på ekstern kursusvirksomhed såfremt du mangler formelle kompetencer.

Det er et krav at du har kørekort til kategori B og C og det vil være ønskeligt hvis du ligeledes har CE kørekort og truckcertifikat eller er villig til at erhverve disse så hurtigt som muligt.

Det er ønskeligt at du har DeMars myndighedsbeholdning 904 samt relevante ADR uddannelser. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Som person er du faglig dygtig inden for forsyningsfaget eller har viljen til at dedikere den nødvendige tid, for at kunne opnå et højt rutinerings niveau.

Du evner at motivere dine kollegaer, da det har stor betydning for, at vores medarbejdere trives selvom vi har travlt.

Du er omstillingsparat og du evner at føre forsyningssektionen under operative forhold, herunder levere logistiske løsninger rettidigt som understøtter kompagniets og til tider bataljonens behov.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er god til at samarbejde, og kan begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet, samt formidle budskaber fra ledelsen til din sektion. Du er serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med meget kort varsel.

Du trives med frihed under ansvar, er initiativrig og selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførelse og din tid bedst muligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn M. Matzen på mail LG-2B-100A@MIL.DK eller kompagnibefalingsmand seniorsergent J. Schmidt på telefon 40 20 00 46 eller mail LG-2B-101A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ
fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en
beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i
internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment.
Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong
Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte
landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

13.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent