Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Efterretningsbefalingsmand til Sikkerhedssektionen, 2 MIBTN ved Efterretningsregimentet i Varde


Efterretningsbefalingsmand til Sikkerhedssektionen, 2 MIBTN ved Efterretningsregimentet Varde

Har du mod på et spændende job i dynamiske omgivelser, så tilbyder vi en udfordrende stilling som efterretningsbefalingsmand ved Sikkerhedssektionen.
Om os
Efterretningsregimentet (EFR) er Hærens taktiske efterretningskapacitet og varetager herunder tjenestegrensinspektørvirket inden for efterretningstjenesten.

Regimentets motto er ”Viden er styrke”,

2. Military Intelligence Bataljon (2 MIBTN) ved EFR er en bataljon, bestående af uddannelsesenheder, efterretningsindhentningsenheder, samt analyse- og påvirkningskapaciteter.

2 MIBTN leverer efterretninger til Hæren og dennes udsendte styrkebidrag med fokus på taktisk efterretningstjeneste. 2 MIBTN motto er ”Amat Victoria Curam – Sejr Kræver Forberedelse”. Vi lægger således vægt på at levere rettidige og brugerorienterede efterretninger til styrkelse af chefernes beslutningsgrundlag.

Sikkerhedssektionen (SIKSEK), som indgår i 2 MIBTN, gennemfører sikkerhedsinspektionsvirksomhed ved Hærens myndigheder og enheder. Opgaverne udføres på vegne af og i et tæt samarbejde med Hærkommandoen (HKO), samt øvrige nationale samarbejdspartnere inden for det militære sikkerhedsområde.

Sektionen består af medarbejdere, der hver især er specialiserede inden for særlige områder af den militære sikkerhedstjeneste, således de tilsammen løser eftersynsvirket inden for hele den militære sikkerhedstjeneste.

Alle vores stillinger er unikke, med stor grad af selvstændighed og mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling. Tjenesten varierer over kontorarbejde, funktionsuddannelse, kvalifikationsudvikling og operativ opgaveløsninger i ind- og udland.

Har du mod på et spændende job med sikkerhed i fokus, så tilbyder vi en udfordrende stilling som efterretningsbefalingsmand ved sikkerhedssektionen i Varde.

Tjenesten som befalingsmand ved Efterretningsregimentet giver gode muligheder for en bred vifte af tjeneste- og karrieremuligheder inden for efterretningstjenesten samtidigt med geografisk stabilitet.
Om stillingen
Hovedopgaven består i at støtte udviklingen samt uddannelsen inden for den militære sikkerhed (MILSIK), herunder gennemførelse af eftersynsvirksomhed og vejledning inden for sikkerhedsområdet.

Opgaverne omfatter desuden risikostyring, analyse og uddannelse inden for sikkerhedsområdet. Risikostyring gennemføres under anvendelse af en række forskellige analyseværktøjer, og i samarbejde med FE, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen og øvrige samarbejdspartnere.

Ligeledes omfatter opgaverne sagsbehandling på NIV II og III samt afrapportering til støtte for HKO/G2 arbejde med den forebyggende sikkerhed.

Tjenesten vil tillige omfatte sagsbehandling og udvikling inden for 2X området, og kræver derfor at der tilegnes kendskab til CI og HUMINT områderne.

Efterretningsbefalingsmand sikkerhed (EBMSIK) vil have følgende delopgaver:
- Deltage i planlægning og gennemførelse af sikkerhedseftersyn ved Hærens myndigheder, enheder og styrkebidrag i ind og udland.
- Gennemfører analyser, afrapporteringer inden for den militære sikkerhedstjeneste, briefer myndigheder og kommandoer vedrørende den generelle sikkerhedstilstand og mulige tiltag.
- Analysere trusselsvurderinger med henblik på at implementere modforanstaltninger inden for den militære sikkerhed.
- Rådgive og vejlede chefer og sikkerhedsofficerer i Hærens struktur, i relation til militær sikkerhed.
- Deltage i relevante arbejdsgrupper og mødevirksomhed på det militære sikkerhedsområde.

EBMSIK arbejdet foregår primært enten som selvstændig opgaveløsning eller som en del af et eftersynshold.

Der må påregnes en del rejseaktivitet i forbindelse med stillingen, både nationalt og internationalt.

Der vil være mulighed for udsendelse i INTOPS efter individuel aftale med chefen afstemt med øvrige opgaver og eftersynsvirket.
Om dig
Vi søger to seniorsergenter, der ønsker at arbejde med forebyggende sikkerhed med henblik på at sikre Forsvarets aktiver samt arbejde med udvikling inden for 2X.

Du forudsættes at besidde gode analytiske anlæg, gode kommunikative evner, herunder beherske engelsk i skrift og tale, samt besidde gode tekniske- samt IT-færdigheder.

Du har et ønske om at dygtigøre dig inden for sagsbehandling med reference til NIV I og II. Fortrolighed med Workzone er en fordel.

Du har gode evner inden for mundtlig og skriftlig sagsfremstilling og trives med udarbejdelse af rapportering med en høj standard, som danner baggrund for sagsbehandling på HKO og FE niveau.

Du er velargumenteret og har en tilgang med baggrund i bestemmelser og procedurer, samt har øje for detaljen.

Du kan håndtere mange samtidige opgaver.

Det vil være ønskeligt at du har gennemført sikkerhedsofficerskursus, Forsvarets sikringskursus og kurser inden for IT sikkerhed samt CYBER.

Det er ønskeligt at du besidder erfaring fra internationale operationer, stabstjeneste og efterretningstjeneste.

Ved tiltrædelse i stillingen bliver der lagt en plan for et kompetenceudviklingsforløb, der vil give medarbejderne viden, færdigheder og kompetencer til at varetage funktionen.
Forløbet omfatter nationale og eventuelt internationale kurser inden for fysisk sikkerhed samt dele af sikkerhedsefterretningstjenesten.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chef for SIKSEK: Major Peter Rønning på mail: EFR-2B-400A@MIL.DK eller mobil: 91 33 45 95.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.


EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, Tlf. 7994 6505 Mobil. 3034 4625, Mail. nste@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.10.2022

Indrykningsdato

13.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent