Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Assisterende forsvars-/militærrådgiver ved FN-missionen i New York


Assisterende forsvars-/militærrådgiver ved FN-missionen i New York

Assisterende forsvars-/militærrådgiver ved FN-missionen i New York – et særdeles udfordrende job i et politisk miljø med en travl hverdag.

Har du erfaring med militære og politiske beslutningsprocesser på strategisk niveau, og har du mod på en travl hverdag i et internationalt miljø, hvor det at netværke er et must, kan du søge en stilling som assisterende forsvars-/militærrådgiver ved den danske FN-mission i New York.
Om os
FN-missionen i New York varetager danske udenrigspolitiske interesser og prioriteter i FN, herunder især inden for sikkerhedspolitik, menneskerettigheder og udviklingsspørgsmål. Missionen ledes af den danske FN-ambassadør i New York. Der er lige nu ca. 34 medarbejdere, deriblandt militærrådgiveren, samt en blanding af fastansatte akademikere udsendt af Udenrigsministeriet og lokalt ansatte akademiske medarbejdere samt praktikanter. Den assisterende forsvars-/militærrådgiver udsendes af Forsvarsministeriet.
Om stillingen
Forsvarsministeriet har en grundlæggende interesse i at have et godt kendskab til udviklingen og aktuelle drøftelser på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område ved FN-hovedkvarteret i New York.

Som assisterende forsvars-/militærrådgiver skal du bistå den danske militærrådgiver med at yde forsvarspolitisk og militærfaglig rådgivning om FN’s fredsbevarende indsatser. Eksempler herpå kunne være rettidig identifikation af potentielle indsatser, hvor danske bidrag kan gøre en kvalitativ forskel i FN’s fredsbevarende aktiviteter i relation til konkrete styrkebidrag, udsendelse af enkeltpersoner, sekunderinger, støtte til FN’s aktiviteter via FN-puljen under Freds- og Stabiliseringsfonden, arrangementer i New York og Danmark, træningsindsatser, kontakter til tænketanke, nordisk samarbejde, samarbejde med andre partnere mv. Herudover varetager du opgaver i relation til udsendelse af styrkebidrag og rotation af udsendt dansk personel til FN’s fredsoperationer.

Som en del af Danmarks kampagne for at opnå medlemskab af FN’s Sikkerhedsråd i 2025-26 vil en stor del af dit arbejde være at bistå FN-missionens planlægning og gennemførelse af de forventeligt mange kampagneaktiviteter, herunder inden for det militære område af både faglig og social karakter.

Kampagnen løber frem mod valget i sommeren 2024. Du vil ligeledes indgå i FN-missionens forberedelser frem mod forventet indtrædelse i Sikkerhedsrådet, herunder gennem opbygning af kompetencer og viden på de nødvendige sikkerhedspolitiske områder samt om arbejdet i FN’s Militærkomite (Military Staff Committee) samt Specialkomiteen for FN’s fredsbevarende operationer (C34). Ved evt. dansk indtrædelse i Sikkerhedsrådet i 2025 vil du skulle bistå FN-missionens daglige arbejde som sikkerhedsrådsmedlem, der forventes at medføre et stort ressourcetræk i New York såvel som i København.
Om dig
Vi forventer, at du har en relevant videregående akademisk uddannelse eller en militær baggrund, hvor du har bestået Videreuddannelsestrin II for den militære ledergruppe eller tilsvarende uddannelse.

Du er analytisk skarp, har stærke skriftlige og mundtlige formidlings- og forhandlingsevner på både dansk og engelsk samt gode samarbejdsevner. Du arbejder desuden med en høj grad af selvstændighed og fleksibilitet samt evner at prioritere og bevare overblikket i pressede og komplekse situationer. Du har godt kendskab til både aktuelle danske udenrigs- og forsvarspolitiske prioriteter og til international politik og samarbejdet inden for relevante internationale organisationer. Du har endvidere flair for håndtering af sager med såvel politiske som militærfaglige hensyn.

Derudover har du gode diplomatiske evner, kulturel forståelse og udpræget talent for at skabe netværk både i København ved hjemlige myndigheder og lokalt i det internationale miljø ved FN-hovedkvarteret, blandt andre medlemslande og i det øvrige internationale akademiske miljø i New York. Dette inkluderer også at være Danmarks repræsentant ved både sociale, repræsentative og faglige aktiviteter.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra Forsvarsministeriets departement, Forsvaret eller en af Forsvarsministeriets styrelser. Du vil som assisterende forsvars-/militærrådgiver til FN være en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere.
Ansættelsesvilkår
Hvis du har en militær baggrund besættes stillingen efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du har militær baggrund skal du kunne helbredsvurderes ”egnet uden begrænsninger”.

Såfremt du er udpeget til INTOPS skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Hvis du har en civil uddannelsesbaggrund, vil du blive ansat som fuldmægtig eller konsulent i henhold til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet.

Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen. Du vil tillige modtage en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Under udstationeringen vil du være underlagt Udenrigsministeriets instruktionsbeføjelser, oppebære udetillæg efter Udenrigsministeriets udetillægsordning samt få betalt bolig.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Derudover kan du evt. blive bedt om tage en sprogtest i engelsk ved Forsvarsakademiet.

Udstationering i stillingen er 3,5 år (1. august 2023 til 1. februar 2027) med evt. mulighed for at søge forlængelse.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte vicedirektør i Forsvarsministeriet Kenn Bille Iversen, kbi@fmn.dk, eller den danske FN militærrådgiver, oberst Jonatan Wigotski Hinrichsen johinr@um.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 3266 5150.

Ansøgningsfristen er den 9. oktober 2022.

Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2023.

Vi forventer at holde samtaler i uge 43.

Forudsætningsskabende uddannelse, akkreditering og overleveringsbesøg vil være inden tiltrædelse.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Send motiveret ansøgning og CV på dansk og engelsk med vellignende foto (pas) bedes medsendt. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

12.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent