Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Militær sagsbehandler til forsvarsplanlægning i Center for Sikkerhed og Operationer (genopslag)


Militær sagsbehandler til forsvarsplanlægning i Center for Sikkerhed og Operationer (genopslag)

Vil du bidrage til Danmarks forsvar og sikkerhed? Kan du se dig selv på en arbejdsplads med stærk faglighed, tæt på den politiske beslutningsproces og med højt tempo? Er du fagligt stærk og har du høj personlig integritet og gode samarbejdsevner? Så har du muligheden for at blive en del af Forsvarsministeriets Center for Sikkerhed og Operationer i Team Sikkerhedspolitik.
Om os
Center for Sikkerhed og Operationer er omdrejningspunkt for Forsvarsministeriets politiske arbejde med at sikre stabilitet, sikkerhed og tryghed for alle i rigsfællesskabet.

Centeret har til formål at sætte strategisk retning for Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik i overensstemmelse med regeringens og forsvarsministerens prioriteter. Centeret arbejder for at styrke og udvikle internationale samarbejder og partnerskaber, der understøtter Danmarks sikkerhed, og som værner om vores værdier. Centeret er endvidere ansvarligt for forberedelse og opfølgning på politiske beslutninger om indsættelser af kapaciteter såvel internationalt som nationalt, herunder i Østersøen og Nordatlanten med henblik på at forebygge konflikter og trusler mod Danmark og vores allierede.
Om stillingen
Stillingen indgår i et team, der har særligt fokus på det forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde i NATO samt de bredere forsvars- og sikkerhedspolitiske prioriteter for regeringen. Arbejdet omfatter bl.a. ministerbetjening, analytisk arbejde samt møde- og rejseaktivitet.

Opgaverne er varierende og afvekslende både i tid, omfang og indhold. Opgaveporteføljen tilrettelægges på baggrund af kompetencer, men stillingen indebærer som udgangspunkt sagsansvar for NATO’s forsvarsplanlægning, herunder processerne under NATO Defence Planning Process og styrkemål, og du vil i den forbindelse få en central rolle i forberedelsen af det kommende forsvarsforlig. I den kommende tid skal de nye politiske målsætninger for fremtidige styrkemål forhandles på plads. Du vil derfor også få en central rolle i forhold til at sikre, at Danmarks prioriteter afspejles i dette arbejde.

Besættes stillingen med en militært ansat vil du endvidere kunne forvente at blive inddraget i en bred vifte af centerets opgaver med henblik på at støtte med militærfaglige vinkler.

Der forekommer perioder med betydelige belastninger, hvor du også skal kunne stå til rådighed uden for normal arbejdstid ligesom der vil være rejseaktivitet.

Der vil være stort ansvar og frihed i opgaveløsningen. Der er fokus på et godt arbejdsklima, god omgangstone, sparring og samarbejde på tværs.
Om dig
Du ved, hvad der rører sig på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område og kan have både militær og civil baggrund.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med forsvarsplanlægning og forligsprocesser, samt også gerne ministerbetjening, samarbejdet i NATO og EU, regeringsprocesser og direkte samarbejde med Forsvarsministeriet mv.

Det vil være en fordel, såfremt du har stabserfaring og indgående kendskab fra Forsvarskommandoens myndighedsområde.

Det vil være en fordel, at du har gennemgået eller er ved at gennemgå Videreuddannelsestrin II for militære ledere/Master i Militære Studier eller tilsvarende civil eller militær uddannelse.

Du har et åbent sind og ved, at sager kan ses fra mange vinkler. Du arbejder målrettet og kan skrive kort, fokuseret og præcist på dansk og engelsk. Du kan arbejde under pres og har en høj grad af fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og tider herunder fleksibilitet i forhold til med kort varsel at kunne stå til rådighed, hvis der opstår behov fx i forbindelse med rejser, mødeaktivitet og andet.

Du har god forståelse for politiske problemstillinger og policy og har gode analytiske evner.

Det forventes dertil, at du er udadvendt, har gode samarbejdsevner og kan skabe netværk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om Løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du har en civil uddannelsesbaggrund, vil du blive ansat som fuldmægtig eller konsulent i henhold til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen. Du vil tillige modtage en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest pr. 1. november 2022.

Dit daglige tjenestested er Holmens Kanal 9, 1060 København K

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Peter Emil Engedal på mail pef@fmn.dk.

Hvis du ønsker at vide mere om løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Julie Søgaard Grevsen på 3266 5670.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning hurtigst muligt og senest den 26. september 2022. Der vil blive holdt samtaler løbende og umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Du kan læse mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

26.09.2022

Indrykningsdato

12.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent