Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Faglærer til Søværnets kommende Søofficerer, CST


Faglærer til Søværnets kommende tekniske Søofficerer, CST

Har du lyst til at arbejde i et uddannelsesmiljø med både militære og civile medarbejdere på tværs af faggrupper? Så mangler vi dig!

Ved uddannelsescenteret, Center for Sømilitær Teknologi, søger vi en faglærer med en naturvidenskabelig uddannelse og en stor lyst til at undervise i elektronik-, kommunikations- og sensorteknologi.

Vi tilbyder dig en spændende stilling som faglærer på uddannelsescentret, hvor vi har en uformel omgangstone, høj faglighed og stor professionalisme. Hverdagen er varieret med nye fagligt spændende udfordringer, og det er derfor vigtigt for os, at du også er en holdspiller. Du kan forvente masser af hjælp og støtte til at finde dig tilrette i stillingen.
Om os
Center for Sømilitær Teknologi er et uddannelses- og kompetencecenter under Søværnskommandoen. Center for Sømilitær Teknologi er geografisk placeret på Nyholm i København med en mindre afdeling ved Flådestation Korsør.

Store dele af vores kursus- og træningsproduktion sker ved de to flådestationer og om bord på Søværnets skibe.

Vores opgave er at uddanne og træne Søværnets personel, så vores nuværende og fremtidige kollegaer er klædt på til at løse de operative opgaver, der venter ude ombord eller i anden tjeneste. En af disse opgaver er uddannelse af kommende officerer til Søværnet, herunder kadetter på våben- og elektronikretningen.

Som arbejdsplads vægter vi en konstruktiv og behagelig omgangstone højt, og der er plads til meningsudveksling på alle niveauer. Det er vigtigt for os, at vi arbejder som ét hold.
Om stillingen
Som faglærer har du ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre undervisningen samt udvikle de nødvendige præsentationer og opgavesæt inden for fag som f.eks. elektronik-, sensor- og kommunikationsteknologi, herunder:
- Grundlæggende og anvendt elektronik
- Mikrobølge- og antenneteknik
- Radiokommunikation (SATCOM, UHF, VHF, HF)
- Anvendt elektronik
- Sensorteknologi (radar, sonar, IR-teknologi)
- Signalbehandling (herunder DSP og FFT)

Den primære opgave er undervisning på den grundlæggende uddannelse for kadetter ved Søværnets Officersskole, som gennemføres på Nyholm og Forsvarsakademiet på Svanemøllen Kaserne.

Hvert uddannelsesforløb justerer du i samarbejde med kyndige kollegaer inden for teknik og pædagogik samt med Søværnets enheder. Udgangspunktet er deltagerforudsætningerne, som kan være meget forskellige fra gang til gang, men du uddanner altid til en specifik jobfunktion i Søværnets sejlende enheder. Læring er noget vi skaber sammen, og du har et særligt ansvar for løbende at justere forløbet så mål for læringsudbytte opnås samt at gennemføre afsluttende afprøvning samt bidrage til evaluering af deltagerne.

Du kommer til at fungere som en vigtig faglig sparringspartner for dine kollegaer, din nærmeste leder, Forsvarsakademiet og enhederne i Søværnet.

Du skal være god til at samarbejde da du sammen med en kollega har ansvaret for at planlægge et samlet uddannelsesforløb, der skal danne et solidt grundlag for at deltagerne kan fortsætte på de systemspecifikke kurser. Systemspecifikke kurser til Søværnet gennemføres også på CST og er f.eks. radar, sonar og udvalgte kommunikationssystemer.

Ved at specialisere dig i de systemer som søværnet anvender kan du samtidig holde dig ajour med den nyeste teknologiske udvikling og forskning inden for fagområdet.

Du har mulighed for at indgå som en del af CST sejlende instruktørbidrag til træning af Søværnets besætninger i reparationsopgaver under kamphandlinger, der er en del af skibets klargøring til den krævende uddannelse ved Fleet Operational Sea Training (FOST) ved Royal Navy i England.

Om dig
Du har en naturvidenskabelig uddannelse, der relaterer sig til undervisningsfeltet og gerne et bredt kendskab til grundlæggende og anvendt elektronik, analog og digital kommunikation samt sensor-teknologi.

Du har undervisningserfaring og lyst til at undervise samt skabe læring i samarbejde med andre undervisere såvel som de studerende. Du er i stand til at favne et bredt fagområde samt uddrage og videreformidle det relevante.

Har du det ikke i forvejen, så får du kendskab til Søværnets organisation og materiel, og du må meget gerne have interesse i at holde dig ajour med den nyeste teknologiske udvikling inden for fagområdet samt det pædagogiske og uddannelsesteknologiske område.
Ansættelsesvilkår
Dette brede opslag omfatter oversergenter/seniorsergenter, stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat.
Arbejdsopgavernes mængde og kompleksitet vil blive tilpasset din profil.

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i København.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende faggruppeleder VE ved CST, kaptajnløjtnant Maise M. Andersen, på telefon 2712 7956 eller mail: SC-CST-CHU@mil.dk eller banjermester Michael C. Jakobsen på telefon 2561 0322 eller på mail: SC-CST-BM@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 30. september 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. november 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

30.09.2022

Indrykningsdato

12.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent