Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningshjælper til S4 ved ingeniørregimentet i Skive


Forsyningshjælper til S4 ved ingeniørregimentet i Skive


Brænder du for logistik, er du god til at samarbejde og skabe netværk, så synes vi du skulle søge stillingen som forsyningshjælper ved S4, Ingeniørregimentet.

Om os
S4 er en forholdsvis nyoprettet sektion ved Ingeniørregimentet.

I øjeblikket består S4 af en chef, sikkerhedsrådgiver, arbejdsmiljørådgiver. Herudover indgår Ingeniørkasernens uddannelsesmaterielkontor (UMAK) med fire medarbejdere og Ingeniørmuseet, der drives af en C100.

Vi yder primært støtte til stabens personel samt regimentets enheder.

Samtidig med denne stilling slås op søger vi også en logistikbefalingsmand. Vi er således en sektion som skal opbygges og samarbejdes.

I takt med at regimentsstaben udvides er det vores forventning, at der vil blive mulighed for at ansætte yderligere medarbejdere i sektionen.

Vores ambition er at fastholde en forholdsvis flad struktur, hvor den enkelte arbejder selvstændigt inden for sit ansvarsområde.

Om stillingen
Stillingen omfatter som udgangspunkt nedenstående opgaver som løses selvstændigt eller i samarbejde med sektionens logistikbefalingsmand og/eller chef:
• Udføre depot- og forsyningsopgaver ved regimentet.

• Modtage, registrere, bytte og udlevere udrustning og materiel.

• Gennemføre materieladministration i FORMAT myndighedsbeholdning, herunder modtagelse, fordeling, flytning og tilbagelevering af materiel.

• Bestilling af forbrugsmateriel, udtræk af månedlige lister over forbrugsmateriel samt diverse oversigter over beholdninger, normeringer.

• Bidrage til, såvel den daglige som periodevise eftersyns- og vedligeholdelsestjeneste på stabens materiel og køretøjer.

• Bidrage til sagsbehandling indenfor områderne materielforvaltning, mønstringsvirksomhed, normeringssager, kassation og vedligeholdelsestjeneste f.s.v.a. regimentsstabens materiel og køretøjer.

• Bistå i planlægning og kontrol af regimentsstabens materielforvaltning og regnskab.

• Støtte chef S4 i planlægning og kontrol af bataljonernes materielforvaltning og regnskab.

• Bidrage til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse f.s.v.a. logistisk tjeneste regimentets dispositionsenheder.

Er der nogle af sektionens øvrige opgaver du kunne have interesse i, så tager vi en snak om det.
Om dig
Du er konstabel eller overkonstabel med stor erfaring inden for det logistiske område.

At du har kendskab til flere af ingeniørspecialernes materiel, vil være en fordel, men ikke et krav.

Som person er du dedikeret, engageret og ansvarsbevidst.

Du kender værdien af samarbejde, og vægter og vedligeholder relationer.

Du og har et godt humør og kan både arbejde selvstændigt og indgå i et samarbejde med andre.

De meste af dit arbejde vil foregå i DeMars, så rutine inden for dette vil være en fordel.

Dele af sagsbehandling vil kommer til at foregå i WorkZone, derfor er det væsentligt, at du har/ kan udvikle flair for at anvende dokumenthåndteringsprogrammer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef S4 major Anders Carlsson på telefon: 22 54 17 48.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 30. september 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.09.2022

Indrykningsdato

12.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent