Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Vagthavende Operationsofficer


Vagthavende Operationsofficer

Operationsofficer ved Arktisk Kommandos Joint Operations Centre.

Har du lysten og evnen til at træffe livsvigtige beslutninger under pres, så skal du søge stillingen som vagthavende operationsofficer hos Arktisk Kommando og få en oplevelse for livet.

Som vagthavende operationsofficer får du, ud over et stort ansvar, også erfaring med at lede alsidige og komplekse operationer under barske arktiske vejrforhold. Du kommer til at arbejde i et velsmurt maskinrum. Desuden tilbyder stillingen en hel række muligheder for eventyrlige oplevelser i den fantastiske grønlandske natur, samt et stærkt kollegialt sammenhold.
Om os
At være ansat i operationscenteret betyder, at du kommer til at indgå i et team af vagtgående, hvor netop teamwork er nøgleordet. I operationscenteret arbejder alle for at være dygtige til hver deres funktion, men når der sker noget – om det så er en eftersøgnings- og redningsoperation eller en hændelse, hvor en anden nation krænker det grønlandske eller det færøske område – så kan man arbejde sammen som et team. Det er næsten kun fantasien der sætter grænser for, hvilke opgaver der løses i operationscenteret, hvilket gør, at der ikke er to dage, der ligner hinanden.

”At være ansat i operationscenteret giver mig mange daglige spændende udfordringer. Enhederne skal indsættes i løsningen af de mangeartede opgaver, og det giver mig stor tilfredshed at have et godt samarbejde med både skibe, fly og landstyrkerne – men intet overgår, når vi har enhederne indsat i eftersøgnings- og redningsoperationer, hvor det lykkes os at redde dem, der har været i nød. Her er det virkelig at vores teamwork i operationscenteret og vores meget tætte samarbejde med politiet, viser sit værd og det er fedt at kunne tage hjem og fortælle venner og familien om den forskel, vi har gjort på arbejdet den dag” (Citat: Jens Kristian).

Så drømmer du om en operativ karriere, hvor Arktis indgår, er der næppe en stilling, hvor man kan få større indflydelse på operationerne end som vagthavende operationsofficer i Arktisk Kommandos operationscenter. Den grundlæggende forståelse for indsættelsen af skibe, fly og landstyrker, vil give dig det helt rigtige afsæt til en videre karriere i Forsvaret. Vælger du samtidigt at tage familien eller kæresten med, vil I få mulighed for enestående oplevelser i Grønland med rige muligheder for naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, sejlads, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, svømmehal, biograf og butikker. Du har også mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug, hvormed du og familien får mulighed for at komme rundt og for muligheder for at overnatte i naturen med tag over hovedet.

”Der er masser af muligheder for at blive introduceret til jagt, fiskeri, vandring, overnatning i naturen osv. af dine kommende kollegaer. Rigtig mange bruger netop deres fritid i naturen og vil med glæde øse ud af deres erfaringer (Citat: Mads).
Om stillingen
Du vil som vagthavende operationsofficer indgå i JOC og Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), som løser en lang række opgaver af både militær og kystvagtsmæssig karakter. Du vil indgå i en vagttørn med de øvrige operationsofficerer, som bemander JOC på døgnbasis, samt få tildelt ekstraopgaver ud fra dine kompetencer og ønsker. Vagterne gennemføres som 12-timers vagter i perioderne 06:45-19:15 / 18:45-07:15.

Som vagthavende operationsofficer vil det være din opgave at sikre overblikket over Arktisk Kommandos operationsområde i og omkring Grønland og Færøerne samt at koordinere og føre indsatsen af de taktiske enheder i dette enorme område.

Du kommer til at samarbejde med og disponere Forsvarets enheder til vands, til lands og i luften, der er indsat i Arktisk Kommandos operationsområde. Derudover vil du i dit virke dagligt skulle samarbejde med militære og kystvagtsenheder fra andre nationer samt Arktisk Kommandos civile samarbejdspartnere i Grønland og på Færøerne.

Om dig
Som udgangspunkt forstiller vi os, at du er kaptajnløjtnant i Søværnet eller kaptajn i Flyvevåbnet med baggrund fra sejlende eller flyvende tjeneste.

Tjeneste fra et militært operationscenter er ligeledes ønskeligt, og har du erfaring fra JRCC, en uddannelse som SAR Mission Coordinator, Air Coordinator eller erfaring med billedopbygning, vil dette også være en fordel – ligesom uddannelserne inden for procedureudvikling, fiskeriinspektion eller havmiljø vil have relevans.

Jobbet som vagthavende operationsofficer og SAR Mission Coordinator kan særligt i forbindelse med
hændelser føles stressende, hvilket kræver overblik, handlekraft og samarbejdsevner. Det er derfor vigtigt, at du er god til at holde hovedet koldt, kan prioritere opgaver, har gode analytiske evner, og ved hvornår du skal træffe beslutninger og sætte ind – og hvornår du skal sige fra. Du vil gennemgå den for-nødne oplæring, inden du skal bestride vagten selvstændigt.

Stillingen er for dig, der vil prøve kræfter med tjeneste i en værns fælles operativ stab, der altid er indsat, og hvor alle opgaver pr. definition er skarpe. Du vil selvsagt få gode muligheder for kompetenceudvikling og i relevant omfang videreuddannelse. Derudover er jobbet en unik mulighed for at opleve og prøve kræfter med Grønlands storslåede natur.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

Du opfordres til at sætte dig ind i de vilkår, der er gældende for udsendte på Grønlandsaftalen. Herunder beskatning af bolig og personalegoder samt krav om tvungen pensionsopsparing.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindhold kan fås ved henvendelse til chefen for Arktisk Kommandos JOC/JRCC KK Michael Hjorth på FKO-A-CHJOC@fiin.dk eller tlf.: +299 36 40 16. Alternativt kan næstkommanderende JOC/JRCC MJ Mads Als kontaktes på FKO-A-JOC006@fiin.dk eller tlf.: +299 29 73 45.

Har du spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold eller til øvrige løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse SSG Kaare Bak på FPS-KAA@MIL.DK eller på tlf.: +299 49 11 04.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9709, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 15. oktober 2022, men da vi gennemfører samtaler løbende anbefales ansøgningen sendt hurtigst muligt. Samtalerne forventes at foregå via VTC, Teams, Zoom eller Skype.

Stillingen ønskes besat den 1. december 2022 eller snarest derefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO

Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.10.2022

Indrykningsdato

12.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent