Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Gruppefører til Panserværnsmissildelingen ved XIII Lette Infanteribataljon


Gruppefører til Panserværnsmissildelingen ved XIII Lette Infanteribataljon

Skal du være med til at opbygge XIII Battaljons nye Panserværnsmissildeling?
Brænder du for den grønne tjeneste og kan du føre en gruppe topmotiverede soldater der er klar til at specialisere sig som Panserjægere?
Om os
Panserværnsmissildelingen (PVMDEL) i Stabskompagniet (STKMP) er i sin opbygning, hvor fokus lige nu er på funktionsuddannelse og omskoling til Hærens nye Panserværnsmissil Spike LR-2.

PVMDEL består af en DELTROP og fire PVMGRP, og har sin daglige tjeneste i STKMP. Kompagniet er i en opbygningsfase frem mod 2025 og består lige nu af en KDODEL, en LOPKDEL, en FINSKSEK og en FS/TP-SEK. På sigt vil der yderligere komme en MMTDEL, en SANDEL og en STDEL. Så mulighederne er mange i STKMP, men fælles for alle er at soldaterne er højt specialiserede infanterister der er altid er klar til at løse deres opgaver.

STKMP er klar til alt, og støtter overalt – lige fra øvelser ved JGK til INTOPS bidrag hos XIII og resten af HRN.
Under indsættelse anvendes MRZR, ATV og GD som taktiske KØTJ, og du skal forvente mange timer i TN og simulator hvor du sammen med din GRP skal dygtiggøre dig hver dag.

Vi begynder omskolingen til det nye PVM-system inden for den nærmeste fremtid, så vi har behov for den rette GF ASAP.
Om stillingen
Din primære opgave som GF, er at føre GRP i rammen af PVMDEL eller afgivet til en af de Lette Infanterikompagnier. Opgaven kræver fysisk og kognitiv robusthed. Der lægges særlig vægt på, at du selvstændigt løser de tildelte opgaver ud fra foresattes hensigt, og at du lader dine soldater udfylde sine opgaver og roller.

Du vil få ansvaret for den daglige administration og vedligeholdelse af gruppens VB, KØTJ, MAT og FS i samarbejde med NKDEL og DF.

Der vil forventelig være en del kursusaktivitet for at udvide dine kompetencer, og du vil ligeledes indgå på øvelser og skydeperioder som planlægger, uddanner og kontrollant for egen og andre grupper.
Om dig
Du er sergent med erfaring fra HBU, HRU eller SRS og gerne fra kamptropperne. Alternativt er du en erfaren sergent fra andre tjenestegrene. Viljen til at lære og uddanne sig vægtes dog højest.

Du er detaljeorienteret, modstandskraftig og har en fleksibel indstilling til stillede opgaver. Du udviser initiativ og besidder en høj grad af professionalisme og selvstændighed. Hertil søger du konstant at videreudvikle dine egne og andres færdigheder.

Du støtter op om dine foresatte og fremstår som en professionel soldat med et højt fagligt niveau, der både er teoretisk og praktisk forankret
Du har en professionel indstilling og er fysisk robust. Du har gode militære færdigheder, og så er du en god kammerat og kollega, der vil være med til skabe de sociale såvel som de uddannelsesmæssige rammer for de lette infanterister i XIII.

Det er ønskeligt at du har et bredt kendskab til føringsvirksomhed ved kamptropperne på gruppeniveau.

Som Let Infanterist og GF PVMDEL forventer vi at du kan bestå de Operative Fysiske Anbefalinger til min. KAT 4. Der kan naturligvis være situationer der gør at du ikke kan det lige nu, men det har du forventeligt en god forklaring på. Så tvivl ikke med at søge.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Kristian Hermansen på telefon 41 38 51 40 eller på mail SLFR-13-000A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 9.oktober 2022, samtaler afholdes løbende. Så send gerne din ansøgning afsted med det samme.
Stillingen er til besættelse den 1. november 2022 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.

Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

12.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent