Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Arbejdsmiljørådgiver til Slesvigske Fodregiment


Arbejdsmiljørådgiver til Slesvigske Fodregiment

Slesvigske Fodregiment har brug for en arbejdsmiljørådgiver! Det er en spændende stilling, med mange muligheder for at påvirke sin egen hverdag!

Så vil du støtte og vejlede om arbejdsmiljøet ved Slesvigske Fodregiment? Så søg stillingen nu!
Om os
Staben ved Slesvigske Fodregiment løser i fred, krise og krig mange forskellige opgaver for alle enheder i Haderslev Garnison. Staben består af Ledelsessektionen (LE), Personelsektionen (S1), Efterretningssektionen (S2), Operationssektionen (S3) og Logistiksektionen (S4). Hertil kommer S35 og S5, som er bemandet med reservister.

Ledelsessektionen som udgøres af 6 personer en major, en kaptajn, to seniorsergenter og to kontorassistenter.

Ledelsessektionen er det Ledelses og Sekretariatsstøttemæssige samlingspunkt for en koordineret anvendelse og løsning af regimentets tværgående opgaveportefølje.
Ledelsessektionen yder ligeledes ledelses og sekretariatsstøtte for Chef og Stabschef Slesvigske Fodregiment.

Foruden opgaver af drifts- og administrativ karakter løser sektionen opgaver i rammen af Slesvigske Fodregiments krise, konflikt og krigsstruktur.
Om stillingen
Arbejdsmiljørådgiveren skal være Regimentschefens nærmeste rådgiver inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Dine primære opgaver vil være at støtte, rådgive og vejlede chefer og ledere på alle niveauer ved regimentet i relation til de opgaver og forpligtigelser som de er pålagt i henhold til arbejdsmiljøloven. Så du vil have en stor berøringsflade og møde mange mennesker i løbet af din dag.

Du skal sikre at den lovpligtige arbejdsvurdering og medarbejdertilfredshedsmåling bliver gennemført årligt. Du skal også sikre at der minimum én gang om året gennemføres ”Den Lovpligtige Arbejdsmiljødrøftelse”.

Du skal medvirke til, at de nødvendige forebyggelsestiltag iværksættes i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven og Forsvarsministeriets Arbejdsmiljøstrategi.

Stillingen indeholder blandt andet også følgende opgaver;
- Udarbejdelse af arbejdsskadeanmeldelser.
- Oprette arbejdsmiljøsager.
- Sikre udarbejdelse af handlingsplaner pba. fx arbejdsskade.
- Udarbejde resultatrapporter pba. fx arbejdspladsvurdering.
- Fungere som kontaktperson til Hærens Arbejdsmiljøinspektør.

Hvis du ikke har den nødvendige uddannelse, vil du skulle bruge en del tid på at erhverve dig de nødvendige kompetencer.
Om dig
Du er seniorsergent, og du har god forståelse for sagsbehandling. Hvis du har erfaring med stabstjeneste, er det et plus.
Ønskeligt har du erfaring som arbejdsmiljørepræsentant fra underafdelings- og gerne afdelingsniveau.

Du har en professionel indstilling, er ansvarsbevidst og selvstændig. Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Du har helhedssyn, kan arbejde systematisk, og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt.
Din kommunikation er klar og tydelig i såvel skrift som tale, og præget af evnen til at se en sag fra flere sider.

Du er imødekommende og hjælpsom overfor enhederne på kasernen, som i det daglige for meget støtte fra staben og Ledelseselementet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Overvejer du at flytte til Haderslev Kommune? Så besøg http://www.boihaderslev.dk/.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for Ledelssektionen major Henning Roland Dons på telefon 40 24 69 28 eller på mail SLFR-LE-01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 25. september 2022, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingerne er til besættelse 1. november 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.

Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.09.2022

Indrykningsdato

12.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent