Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningshjælper til 1. Lette Opklaringseskadron på Bornholm


Forsyningshjælper til 1. Lette Opklaringseskadron på Bornholm

Ønsker du at arbejde selvstændigt med vekslende opgaver i en dagligdag hvor faglighed og sammenhold er i fokus? Så er der mulighed for at søge stilling som forsyner i eskadronens kommandodeling.

Overordnet vil du skulle understøtte eskadronens daglige drift, samt fungere som kører eller sikringsmand i forsyningssektionen (FSSEK) når eskadronen er indsat operativt. Ligeledes vil der være mulighed for at bidrage til uddannelse i enheden.
Om os
1. Lette Opklaringseskadron består af tre stående opklaringsdelinger og en kommandodeling. Eskadronen har en lang og stolt historie som pt. tæller 22 deployeringer siden oprettelsen i 1986 og kom sidst hjem fra Kabul i april 2021.

Eskadronen som helhed uddanner og træner med henblik på at kunne indgå som opklaringseskadron og fungere som 1. brigades opklaring. Dette betyder at kommandodeling også har grøn tjeneste ved de driftsmæssige opgaver. Dette skulle gerne være med til at give en adspredt og motiverende hverdag.

I eskadronen arbejder vi målrettet på at have et stærkt sammenhold og være fagligt dygtige. Vi er en specialiseret enhed som indsættes med kort varsel, på et svagt grundlag og over lange afstande hvilket kræver at alle er i stand til at tage initiativ. I eskadronen belønner vi initiativ, og lærer af de beslutninger vi tager.

Alle soldater i eskadronen er derfor vigtige, og har man evnerne eller motivationen er der mulighed for at løse opgaver der ellers vanligt vil falde udenfor ens normale opgaver.
Om stillingen
Vi søger en erfaren overkonstabel til eskadronens kommandodeling hvor du vil skulle arbejde tæt sammen med de andre for at holde hjulene kørende. Eskadronens kommandodeling er rutineret og meget erfaren, hvorfor vi også søger en profil der afspejler dette.

Vores FSSEK bestrides for nuværende kun af en forsyningshjælper samt en forsyningsbefalingsmand. Da vi går ind i et travlt efterår så er det væsentligt at man kan arbejde selvstændigt og er godt bekendt med den logistiske verden.

Dine daglige opgaver:
- Administration og drift af eskadronens forsyningstjeneste sammen med resten af forsyningssektionen.
- Fungere som kører når kommandodelingen indsættes operativt.
- Deltage i enhedsuddannelse med resten af kommandodeling.
- Virke som et godt eksempel for yngre konstabler.

Mulige opgaver (afhængig af interesse/kompetencer):
- Planlægning og gennemførelse af uddannelse på gruppeniveau.
- Videre uddannelse via kurser.
Om dig
Du er en erfaren overkonstabel med gode feltmæssige evner og har gennemført grundlæggende militær uddannelse.

Herudover brænder for at være soldat og vil være en del af eskadronens sammenhold. Du forstår at hjælpe og servicere gerne resten af eskadronen i et tæt samarbejde med andre nøglepersoner. Ydermere tager du ansvar og kan arbejde selvstændigt.

Du ønsker desuden at deltage i grøn tjeneste og funktionsuddannelse når de driftsmæssige opgaver tillader det for at vedligeholde dine soldaterfærdigheder.

Det er et krav at du har relevante kurser i SAP/demars ift. at administrere forsyningstjenesten. Derudover at du har B og C kørekort samt Q i de mest almindelige funktionsfag herunder FARGO og ADR.

Det vi søger er en erfaren overkonstabel som fra dag et kan træde ind i en rutineret sektion og varetage sine egne opgaver, uden et stort behov for oplæring indenfor forsyningstjenesten.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav samt helbredgodkendes.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Bornholm.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at kontakte eskadronchef Claus Svendsen på telefon 26 81 24 12 eller på mail GHR-3B-100A@MIL.DK også før en eventuel ansøgning for at afklare spørgsmål og tvivl.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 26. september 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 10. oktober 2022 eller efter nærmere aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

26.09.2022

Indrykningsdato

12.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent