Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Bevogtningsassistenter til Operations Support Wing i Karup


Bevogtningsassistenter til Operations Support Wing i Karup

Vil du være med til at bevogte Forsvarets største flyvestation? Kan du forestille dig at bevogtningstjeneste kunne være noget for dig – og vil du have en hverdag med relevans, operative opgaver, gode kolleger og gode arbejdsforhold? Så søger Operations Support Wing på Flyvestation Karup nye kollegaer af konstabel-gruppen til stillinger som bevogtningsassistent med ansættelse hurtigst muligt eller efter aftale.
Om os
Base Protection Squadron indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group. Eskadrillen består af engagerede og fagligt dygtige officerer, befalingsmænd og specialister, der er fordelt på 3 sektioner; Flyvevåbnets Basisuddannelse, Bevogtningstjenesten og Military Working Dog.

Bevogtningstjenesten har til opgave at udføre kontinuerlig bevogtning af Flyvestation Karup i døgnets 24 timer. Bevogtningen udfører adgangskontrol ved indpassage, udfører opholdskontrol, reagerer som indsatsstyrke på alarmer og udfører patruljering på flyvestationens område. Der er tillige mulighed for at støtte andre flyvestationer med deres bevogtning.

Du bliver en del af et velfungerende team, som har til opgave at støtte Operations Support Wing inden for bevogtning. Vi er en blanding af unge og erfarne medarbejdere af begge køn og etnicitet. Du kommer til at indgå i et vagthold bestående fagligt dygtige, professionelle og rutinerede kolleger.

Arbejdsdagen i Base Protection Squadron er generelt er præget af stor selvstændighed, fleksibilitet og højt humør.

Operations Support Wing er en moderne og innovativ arbejdsplads, hvor vi har stor fokus på selvstændigt arbejde og individuel udvikling. Der er gode efteruddannelses muligheder inden for eget arbejdsområde.
Om stillingen
Du vil som bevogtningsassistent følge dit vagtholds vagtplan. Det er både dagvagter og nattevagter, som er planlagt i god tid, også i weekender og på helligdage. Derudover er der indlagt uddannelsesdage, hvor du vil kunne opretholde dine kompetencer inden for bevogtning, skydning, førstehjælp og brandbekæmpelse.

Du vil få en arbejdsdag med planlagt vagtturnus, hvor der skiftes mellem portner i indpassagerne og indsatsstyrke. Dine opgaver vil omhandle vagttjeneste, herunder eskortering af civile redningskøretøjer ved hændelser, udføre opholdskontrol, lukkerundering, rundering/patruljering, assistere i paskontoret. Der vil, i det omfang tjenesten tillader det, være mulighed for at vedligeholde din fysisk træning med henblik på at kunne bestå forsvarets fysiske basistest.

Vi tilbyder:
Et interessant og alsidigt job, med store faglige og personlige udfordringer, samt mulighed for faglig og personlig udvikling.
Du vil blive en del af et dynamisk team. Vi lægger vægt på et godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø, blandt andet gennem en uformel og åben omgangstone.
Om dig
Vi forventer, at du med dit gode humør, er i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer til dine kollegaer og vores kunder. Du har en fleksibel indgangsvinkel til din opgaveløsning og planlægningen af din arbejdsdag. Du er fagligt engageret, og sætter en ære i, at dine arbejdsopgaver udføres korrekt og til tiden. Du kan optræde myndigt og bestemt, men samtidig høfligt og venligt.

Hvis du har erfaring fra tidligere job inden for vagtbranchen eller Forsvaret er dette en fordel, men ikke et krav – vi sørger for at du får de relevante uddannelser.
De vigtigste kvalifikationer er:
• At du er udadvendt og er servicemindet samt har gåpåmod, samt engagerer dig i opgaveløsningen.
• At du er fleksibel og indstillet på at have en omskiftelig hverdag med mange forskelligartede opgaver.
• At du selvstændigt opsøger og løser opgaver, der falder inden for dit ansvarsområde
• At du er i gang med eller har en basisuddannelse fra ét af de tre værn i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Er du p.t. civil, skal du gennemføre afprøvning forud for ansættelse. Denne vil bestå af en lægelig vurdering, psykologsamtale, samt Forsvarets Fysiske Basistest.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Flemming Carlsen på telefon 50 87 83 65 eller OSW-OBB-004@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt løbende.
Stillingerne ønskes besat 1. december 2022 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing er hjemmehørende på Flyvestation Karup, der er den største militære flyvestation i Nord Europa. Operations Support Wing er en af Flyvevåbnets i alt 5 operative wings. Operations Support Wing er ansvarlig for opstilling og indsættelse af en række højtspecialiserede operative kapaciteter, uddannelse af værnepligtige i Flyvevåbnet i form af Flyvevåbnets Basisuddannelse, uddannelser inden for operationsstøtte, herunder soldatermæssige færdigheder, administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab samt bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.10.2022

Indrykningsdato

09.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent