Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Vagt til fast vagtstyrke ved Jydske Dragonregiment


Vagt til fast vagtstyrke ved Jydske Dragonregiment

Er du konstabel med lyst til at indgå i en vagtstyrke med faste vagter, så er du måske en del af vores vagtstyrke ved Jydske Dragonregiment.
Om os
Jydske Dragonregiment tilhører kamptropperne og består af 3 bataljoner og en støtteorganisation. Støtteorganisationen består af et udleverende depot, en svær transportdeling, en vedligeholdelsesdeling, et uddannelsesstøtteelement, et element fra Veterancenteret i Ringsted samt et driftsområde i Holstebro.

I Panserbataljon består af en stab, 2 kampvognseskadroner med kampvogn Leopard 2.

II Panserinfanteribataljon består af et stabskompagni, 2 x panserinfanterikompagni med infanterikampkøretøjer (IKK) og pansret mandskabsvogne af typen M113 G3.
V Uddannelsesbataljon har 2 eskadroner, som forestår uddannelse af to værnepligtshold á ca. 300 værnepligtige hvert år. Endvidere har bataljonen en eskadron der uddannes til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.

Uddannelsesbataljonen skal hverve egnede soldater til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og til Hærens befalingsmandsuddannelser.

Ved Jydske Dragonregiment hersker der en helt igennem professionel tilgang til tjenesten, baseret på gode enkeltkæmperfærdigheder og enheder i høj kvalitet. Alt gennemføres i gensidig respekt graderne og medarbejdere imellem uden at der slækkes på kravene. Vi ser gerne, at vore medarbejdere afspejler det øvrige danske samfund gennem en ligelig kønsfordeling og en god repræsentation af ikke-etniske danskere.

Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken Står Den Kække Bi”.
Om stillingen
Som vagtmand indgår du som en del af en fast vagtstyrke. Denne består af: 1 leder af vagtstyrken, 6 vagtbefalingsmænd og 7 vagtmænd. Din opgave løses dels i hovedvagten, dels ved patruljer.

Du vil indgå i vagthold som bestrides 12 timer ad gangen som nat- og dagvagt. Du vil således i gennemsnit have ca. 13 vagter pr. måned. Resten af månedens arbejdstid afvikles primært som friheder.

Vagtstyrken er personelmæssigt underlagt CH S2.

Du indgår i garnisonens vagttjeneste samt tjeneste relateret til bestridelse af vagten, herunder uddannelse m.m. Du skal også forvente at indgå i enkelte ceremonielle aktiviteter som f. eks. flagkommando ved parader.

Vi tilbyder en struktureret hverdag med mulighed for fleksibilitet i forhold til at balancere familieliv/private interesser.

Relevant uddannelse i forhold til de krævede opgaver og evt. egne ønsker.

At blive en del af et regiment med godt kollegaskab og sammenhold, der støtter hinanden, når det er nødvendigt.
Om dig
Vi forventer, at du er professionel soldat, gerne med flere års erfaring nationalt såvel som internationalt.

Du kan fremstå professionelt, med autoritet, høfligt og ordenligt, da du i mange sammenhænge vil være besøgende og ansattes første indtryk i mødet med Dragonkasernen.
Har du erfaring med vagtjeneste er det selvfølgelig et plus.

Du vil modtage relevant bevogtningsuddannelse.

Vi forventer, at du som person er god til at indgå i en gruppe, der er indbyrdes afhængige, at du er samvittighedsfuld, stabil, serviceminded og handlekraftig som person.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Vagtleder SSG Jan T. på telefon +45 72824503 eller mail: JDR-S2-VK01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2022. Samtaler forventes gennemført umiddelbart efter. Stillingen ønskes besat den 15. oktober 2022, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.10.2022

Indrykningsdato

09.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent