Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kontorhjælper til Personeladministrationselementet ved Jydske Dragonregiment


Kontorhjælper til Personeladministrationselementet ved Jydske Dragonregiment

Har du lyst til at være en del af Jydske Dragonregiments Administrative fællesskab, og være en del af den samlede løsning af administrative opgaver?
Om os
Det Personaleadministrative Element ved Jydske Dragonregiment er en del af Regimentsstaben på Dragonkasernen i Holstebro.

Elementet består pt. af en chefsergent, en seniorsergent, fem korporaler, tre overkonstabler-1, en overkonstabel samt tre civilt ansatte medarbejdere.

Elementet varetager og støtter centralt alle administrative opgaver ved enheder på Dragonkasernen. Du vil have daglig kontakt til enhederne og du vil blive en del af et af de fire administrative teams. Du vil opleve et miljø hvor alle teams og MA støtter og sparrer med hinanden hver dag.

Vi arbejder på til stadighed at udvikle vores element, med det store formål at støtte enheder bedst muligt. Dette gør vi gennem forudseenhed, rettidig omhu, servicemindedhed og en fleksibel- og samarbejdsvillig indsats.

Vi har en god omgangstone og et godt socialt miljø. Vi lægger vægt på åbenhed, positive interne relationer, godt humør og høj kvalitet i opgaveløsningen.
Om stillingen
Du administrerer dagligt personel tjenestegørende ved Jydske Dragonregiment.

Herunder indgår bl.a. følgende opgaver:
Arbejdstidsstyring, rejseafregning, personale stamdata, sikkerhedsgodkendelser og meget andet.

Stillingen vil således være et rigtig godt sted at videreføre dine administrative kompetencer og interesser.
Det vil også være muligt for dig som operativ soldat, hermed at søge en anden hverdag, hvor du har stor indflydelse på din arbejdstid og hverdag.

Du vil i Administrationselementet få muligheden for at blive uddannet til faglært kontorhjælper. Herefter vil du blive aflønnet som faglært.

Stillingen er på 37 timer ugentlig og arbejdstiden er som udgangspunkt inden for normal arbejdstid, med fleksible komme/gå tider. Der kan også være mulighed for enkelte hjemmearbejdsdage.
Om dig
Du skal som minimum være konstabel og have ønske og ambitioner om at være del af vores Administrative Fællesskab. Der vil i stillingen være mulighed for uddannelse til korporal.

Du kan med klar fordel have en baggrund fra andre administrative stillinger såvel ved Jydske Dragonregiment som andet sted i Forsvaret. Men har du ikke det vil du få muligheden for at blive uddannet til faglært kontorhjælper, som beskrevet under ”Om stillingen”. Samt faglært løn.

Vi forventer, at du som kontorhjælper, kommer til at løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du bidrager professionelt til elementets opgaveløsning. Dette ansvar kræver at du besidder en glæde og stolthed ved at løse opgaver på bedste vis.

Du er god til at samarbejde med alle, uanset grad og niveau. Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat.
Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer du møder i et professionelt administrativt miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Erik Lund Thomsen på tlf. 72824570 eller 21422088 eller via mail: JDR-S1-12A@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 5. oktober 2022. Samtaler forventes gennemført i uge 41/42. Stillingen ønskes besat den 1. november 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

05.10.2022

Indrykningsdato

09.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent