Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Planlægnings- og styringsofficer til Flyverkommandoen (Genopslag)


Planlægnings- og styringsofficer til Flyverkommandoen

Er du en engageret og ambitiøs kaptajn, alternativt en erfaren premierløjtnant, med blik og interesse for planlægning, processer og styring, så kan Flyverkommandoen tilbyde dig et spændende og indflydelsesrigt job. Du kommer til at arbejde i et dynamisk miljø, tæt på de centrale beslutningsprocesser. Her vil du få stor indflydelse på den korte, såvel som langsigtede planlægningsproces i Flyvevåbnet.
Om os
Flyverkommandoen er foresat for flyvevåbnets niveau III myndigheder og indgår som del af Forsvarskommandoen. Flyverkommandoen er organiseret med to divisioner, hvor Ressourceplanlægningssektionen er underlagt Planlægnings- og Kapacitetsdivisionen.
Det er Ressourceplanlægningssektionens vigtigste opgave at sikre balance mellem opgaveløsning og økonomi i Flyvevåbnet, både i indeværende drifts år og i fleråret. Dette sker med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for Flyvevåbnets myndigheders opstilling og indsættelse af kapaciteter.
Sektionen består af fire medarbejdere i alt, herunder sektionschefen (major), to sagsbehandlere (kaptajn), hvoraf denne stilling er den ene af dem, samt en civil sagsbehandler.
Om stillingen
Det primære fokus i stillingen er sagsbehandling inden for sektionens opgavekompleks, i relation til Forsvarets ledelsesgrundlag. Ressourceplanlægningssektionen er herunder ansvarlige for Flyvevåbnets dimensioneringsgrundlag, planlægningsgrundlag og styringsgrundlag samt bidragsydere inden for kontrol- og tilsynsvirksomhed.

Stillingen vil være præget af hurtigt skiftende prioriteringer og en stor variation i opgaverne, for at sikre den bedst mulige understøttelse af Flyverkommandoens beslutningstagere.
En del af stillingsindholdet vil bestå i udarbejdelse af diverse analyser og oplæg til prioriteringer til understøttelse af Chefen for Flyvevåbnets valg. Analyseopgaverne spænder bredt fra rapporteringer på forligsinitiativer, støtte til budgetanalyser der f.eks. gennemføres af eksterne konsulenter, til mere specifikke analyser.

Stillingen har en stor kontaktflade til Flyvevåbnets niveau III myndigheder og Flyverkommandoens øvrige afdelinger, hvilket giver en bred indsigt i Flyvevåbnets opgaver og kapaciteter samt bidrager til at skabe et bredt netværk i Flyvevåbnet såvel som i Flyverkommandoen.
Om dig
Du er uddannet kaptajn i Flyvevåbnet. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Din tjenestegren er ikke afgørende, det er derimod afgørende, at du er analytisk stærkt, kan formulere dig i skrift og tale samt du har nysgerrighed og interesse for at arbejde med planlægning ud fra et opgavemæssigt såvel som ressourcestyringsperspektiv. Det vil være en fordel hvis du tidligere har arbejdet med planlægning og ressourcestyring, men det er ikke et krav. Du skal kunne arbejde på tværs af faglige områder og have et godt øje for helhedsperspektivet, med tilhørende konsekvenser og muligheder.

Sektionen er en lille sektion, hvorfor det forventes, at du efter en oplæringsperiode kan foretage selvstændig sagsbehandling og er klar til at udarbejde og levere beslutningsgrundlag med korte terminer.
Som person forventer vi, at du er engageret, udadvendt og arbejder struktureret med et godt fokus på at optimere og forfine de styringsmæssige processer.
Det er vigtigt, at du er i besiddelse af gode samarbejdsevner og sociale egenskaber, idet de interne som eksterne relationer er vigtige for sektionens arbejdsgrundlag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kathrine B.S. Herbsleb på telefon 7281 1575 eller mobil 2466 5160.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 16. oktober 2022 og samtaler forventes gennemført løbende. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.10.2022

Indrykningsdato

09.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent