Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Operationsspecialist til Current Operations ved Air Transport Wing Aalborg


Operationsspecialist til Current Operations ved Air Transport Wing Aalborg

Har du lyst til et spændende job i dynamiske omgivelser? Så er det måske lige netop dig, som vi mangler i vores sektion.
Om os
Vi er hjemsted for forsvarets transport- og inspektionsfly. Vi træner og udsender fly bidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Vores motto er ”Stærk og pålidelig – over alt”.

Vi er et team på 10 dedikerede kolleger i elementet, vi bemander operationsrummet døgnet rundt hele året.

Høj service, faglig stolthed og stærkt sammenhold er nøglebegreber, der kendetegner vores team.

Vi tror på, at vi som team skaber de bedste resultater gennem arbejdsglæde, og det kendetegner vores løsning af de mange forskelligartede opgaver. Vi lægger desuden stor vægt på fleksibilitet og engagement.
Om stillingen
Air Transport Wing tilbyder en udfordrende stilling som operationsspecialist i A3 (Operationssektionen) ved Air Transport Wing (ATW) på Flyvestation Aalborg.

Operationssektionen er ofte indgangsvinklen til Air Transport Wing, og operationsrummet er omdrejningspunktet for Flyvevåbnets igangværende operationer med transport- og inspektionsfly. Vi har derfor en spændende og dynamisk hverdag.

Vi har altid ”fingeren på pulsen” – vi er med der, hvor det sker.

Vi er et team på 10 dedikerede kolleger i elementet, vi bemander operationsrummet døgnet rundt hele året.

Arbejdet tilrettelægges som en kombination af døgn- og daglig tjeneste, efter en vagtplan du selv har mulighed for at yde indflydelse på.

Vi tror på, at vi som team skaber de bedste resultater gennem arbejdsglæde, og det kendetegner vores løsning af de mange forskelligartede opgaver.

Vi lægger desuden stor vægt på fleksibilitet og engagement.
Om dig
Du er sergent med operativ erfaring. Alternativt er du en erfaren medarbejder fra konstabelgruppen, der har anciennitet, relevant tjenesteforløb og uddannelsesmæssig baggrund for udnævnelse til sergent.

Vi forventer, at du er en loyal og selvstændig person, som prioriterer faglighed, grundighed og samarbejde højt.

Vi forventer, at du som person er handlekraftig, og at du kan fungere i et til tider hektisk og omskifteligt arbejdsmiljø. Du skal være omstillingsparat og evne at komme i mål med opgaver på trods af en til tider kort tidsfrist.

Du er serviceminded og har sans for at kommunikere på alle niveauer, både på dansk og engelsk.

Personlige kvalifikationer vil blive vægtet højt i forbindelse med stillingsbesættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
 
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.
 
Udnævnelse til sergent kan  finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse.

Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Dorthe Johansen
på telefon 72 84 63 10, eller mail: ATW-A3-304@mil.dk

eller kaptajn Jørn Elsman på telefon 72 84 63 02, eller mail: ATW-A3-301@mil.dk  

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 77 eller mail FPS-MAN@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 16. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. november 2022 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR TRANSPORT WING AALBORG
Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig - over alt” mening for Wingens medarbejdere.

”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kom-petencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.

Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

16.10.2022

Indrykningsdato

09.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent