Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Marinekonstabel til Hydroakustisk Analyse Center (HAC) i Frederikshavn.


Marinekonstabel til Hydroakustisk Analyse Center (HAC) i Frederikshavn.

Er du marineoverkonstabel inden for specialet kampinformation? Og har du lyst til at specialisere dig yderligere samtidigt med, at du bliver fagligt udfordret? Så har du nu mulighed for dette, samtidig med at du kan sætte din erfaring og faglighed i spil. Dertil vil du blive stimuleret i udvikling og blive styrket i dine analytiske og strukturelle kompetencer.
Hydroakustisk analyse Center, HAC, i Frederikshavn søger netop dig til sådan en stilling.
Om os
HAC er organiseret under Søværnets Center for Data (SCD), som ligger på flådestation Frederikshavn. HAC blev oprettet i 2022 som et led i opbygningen af Søværnets ASW kompetence. HAC skal over de næste par år udvikles og arbejde sig op til at være det kompetencecenter der støtter alle enheder i Forsvaret, der beskæftiger sig med ASW. HAC fokus er på høj faglighed i et professionelt miljø, med en voksen, naturlig og uformel omgangstone.

Vi værdsætter en gensidig sparring og konstruktiv feedback, fordi vi tror på, at dette gør os alle bedre. HAC prioriterer medarbejdertrivslen og derfor respekt for og tillid til individet. Vi tror på, at dette skaber en arbejdsplads med et højt professionelt niveau, der løser de opgaver, der i sidste ende sikrer, at det operative miljø kan præstere på højt niveau indenfor ASW.

HAC vil i de kommende år have fokus på at arbejde sig hen imod dette. Derfor vil du opleve en dynamisk hverdag med spændende udfordringer, hvor du vil være en vigtig partner i løsning af disse.

HAC arbejdsområde er inden for hydroakustik og deraf relaterer vi os til ASW og kampinformation.

Vi vil have følgende primære arbejdsområder:
1: Etablering af HAC, indrette og designe de fysiske rammer og udvikle arbejdsgange og procedurer.
2: Etablere relationer til national og internationale partnere if. uddannelse og udvikling.
3: Håndtere de krav der gælder for HAC relationer til opbygningen af ASW for Seahawk MH-60R.
4: Håndtere de krav der gælder for HAC relationer til opbygningen af Towed Array Sonar, TAS, kompetencer for fregatter af Absalon-kl.
Om stillingen
Stillingen er opdelt i 2 faser. I fase 1 er fokus på din uddannelse, hvor du vil påbegynde et uddannelsesprogram, der byder på uddannelse i udlandet og i Danmark. I fase 2 er du i stand til at udvikle og bestride stillingen.

Din uddannelse er højt prioriteret, fordi vi har et højt ambitionsniveau for alle vores medarbejdere, og fordi vi ved at uden de rette forudsætninger, vil vi ikke få succes.

Du skal i den første fase uddannes og skabe dig den viden, de færdigheder og endeligt de kompetencer, der sætter dig i stand til at bestride og udvikle din endelige stilling.
Det er forventeligt, at den primære uddannelse tager ca.1-2 år, og derefter vil du kunne udvikle og virke i den egentlige stilling.
Jobbet er primært i land ved SCD på flådestation Frederikshavn, men der vil være rejseaktivitet i ind- og udland for at skabe relationer, og når uddannelse kræver det.

Du vil i stillingen skulle håndtere hydroakustisk analyse og anvende dette i rapporter og til at bidrage til den hydroakustiske database. Derudover skal du skabe dine egne relationer og indgå i et samarbejde, så HAC i det regi støtter de operative enheder.

Vi er i HAC og SCD i høj grad afhængige af det stærke faglige fælleskab, og derfor vægter vi dette højt. Du bliver derfor en vigtig kollega, som vi vil sørge for bliver uddannet og stimuleret. Vi tror på, at dette skaber et godt og spændende arbejde i HAC, og at HAC dermed leverer produkter på højt professionelt niveau som en del af SCD portefølje.

Det er desværre ikke muligt at gå yderligere detaljer grundet klassifikationsniveauet.
Om dig
Du har et åbent og modent sind og klar til at indgå i et specielteam, hvor fokus på og sans for kvalitet er i højsædet. Du har drive og er selvledende, og derigennem har du et stort personligt ansvar og indflydelse på din dagligdag og dit ansvarsområde. Du har integritet og stolthed over dine kompetencer, og har lyst til at uddanne dig og tilegne nye færdigheder.

Du er desuden ”lokal”. Arbejdet sker overvejende på i HAC faciliteter på flådestation Frederikshavn grundet klassifikationsniveauet. Derfor vil der ikke være mulighed for hjemmearbejdsplads. Vi forventer derfor, at du geografisk er realistisk i relation til afstand til os.


Kvalifikationer
Krav:
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til behørigt niveau.
Du skal kunne begå dig i engelsk både på skrift og tale.
Du skal have et godt forhold til IT og til arbejde med programmer og data.
Du har godt kendskab til MS Office produkter.

Ønskelige:
Du har tidligere gjort tjeneste på søværnets sejlende enheder.
Du har gennemgået søværnets uddannelse i kampinformation.
Du har gennemgået kurser inden for ASW.
Du har erfaring fra sejlende tjeneste som sonaroperatør.


Helbredskrav:
Du skal have en godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Du skal have en godkendt og registeret træningstilstandsprøve.
Du skal have grundvaccination.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Seniorsergent Harald Stab-Nielsen, Leder HAC på tlf: 72 85 47 10. Alternativt Orlogskaptajn Pernille Jensen, Chef SCD på 72 85 47 01

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. oktober 2022. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 46. Stillingen er ledig fra 01. Januar 2023, og skal besættes hurtigst muligt, dog forventes det, at HAC og din nuværende arbejdsgiver indgår aftale om, at du ca.1 en måned inden, er til rådighed for HAC til div. administrative opgaver iht. Sikkerhedsgodkendelse mm.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.10.2022

Indrykningsdato

08.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent