Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Vagtbefalingsmand til Vordingborg Garnison (genopslag)


Vagtbefalingsmand til Vordingborg Garnison (genopslag)

Vi søger sergenter med gennemført grundlæggende eller afkortet sergentuddannelse til stillinger som vagtbefalingsmand ved Vordingborg Garnison.
Om os
Hovedvagten ved Vordingborg Garnison er den centrale adgang til Vordingborg Kaserne. Den er under kommando af garnisonsstøtteelementet under garnisonskommandanten.

Den daglige drift varetages af lederen for vagtstyrken under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN).

Vagtstyrken besættes dels af soldater fra Hjemmeværnskommandoen dels af soldater fra 4 NSBTN.

Om vagtstyrken
Vagtstyrken er en unik enhed, som næsten aldrig er samlet, men alligevel arbejder efter de samme normer og værdier.

Vagtstyrken skal bestå af i alt 14 soldater, som er fordelt på syv vagtmænd og 6 vagtbefalingsmænd. Vagtstyrken ledes af lederen for vagtstyrken, som er seniorsergent.

Vagttjenesten forrettes i Hovedvagten, hvor du sidder sammen med dine vagtmænd.
Om stillingen
I jobbet som vagtbefalingsmand indgår der ledelse af vagtstyrken samt administrative opgaver, desuden skal du varetage almindeligt forekommende opgaver inden for vagttjeneste.

Uden for daglig tjeneste skal du som ansvarshavende og repræsentant for kasernen være klar til at træffe beslutninger om adgang til kasernen, samt kasernens sikkerhed på vegne af garnisonskommandanten.

Som vagtbefalingsmand skal du støtte og vejlede dit vagtpersonel samt være garant for, at den militære sikkerhed på kasernen ikke bliver kompromitteret.

Derfor skal du have et naturligt blik for unormale forhold, og du skal konstant være opmærksom på tegn på indbrud.

Endelig skal du gennemføre administrative opgaver som udarbejdelse af vagtrapportering, optællingsliste samt indberette særlige hændelser.

Jobbet som vagtbefalingsmand giver dig frihed under ansvar.

Du har rig mulighed for at få indflydelse på din tjeneste, og du kan regne med at kunne opretholde 37 timer om ugen.

Et særligt vilkår er, at du med en god kombination af 9 eller 16 timers vagter let kan gennemføre en uges arbejde på tre dage.

Du bliver desuden ansat efter en overenskomstmæssig kontrakt som giver dig mulighed for at sige op efter funktionærlovens regler, hvis du er blevet færdig med dit studie eller du har fået et andet job.

Jobbet som vagtmandbefalingsmand giver dig dermed mange muligheder for at finde dig til rette i dit liv samtidig med, at du får en fornuftig og sikker indtægt.

Vi ser gerne vagtbefalingsmænd, der måske har brug for en kamppause, er i færd med at bruge CU til en uddannelse eller studie, ønsker at prioritere familielivet eller bil, hus og have.

Det kan være, at du har fritidsinteresser, der kræver ekstra tid, eller at du er ved at opbygge dit eget private firma.

Hvis du skulle ønske det, kan jobbet som vagtbefalingsmand også være en adgangsbillet til en stilling ved bataljonen.
Om dig
Som vagtbefalingsmand er du garant for et godt arbejdsklima i Hovedvagten, derfor er det vigtigt, at du har et positivt sind og et behageligt væsen, som kan bidrage til en god stemning i vagten.

Du vil sjældent opleve at arbejde sammen med en fast vagtstyrke med de samme kolleger.

Derfor er det vigtigt, at du hurtigt kan etablere gode professionelle arbejdsrelationer med dine vagtmænd.

Vordingborg Kaserne huser flere militære myndigheder, derfor er det også vigtigt, at du har en naturlig forståelse for den militære sikkerhed.

Det gælder både på kasernens område og ude på den anden side af hegnet. Det kræver, at du er opmærksom og kritisk over for de ting, du observerer.

Bemandingen af Hovedvagten vil være din primære opgave. Derfor forventer vi, at du er omstillingsparat og løsningsorienteret til gavn for Hovedvagten og dine vagtmænd.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Leder vagt, seniorsergent Allan E. Andersen 41 22 32 59 / mail TRR-4B-VK01@MIL.DK


Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

08.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent