Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Forsyningsbefalingsmand til Fregatten PETER WILLEMOES


Forsyningsbefalingsmand til Fregatten PETER WILLEMOES

Er du en erfaren oversergent eller seniorsergent med forsyningsmæssig baggrund eller med erfaring i håndtering af materiel, har du nu en enestående mulighed for at søge jobbet som forsyningsbefalingsmand (FSB).
Vil du være med til at blive en del af et godt team med et stærkt fællesskab så vil vi byde ind udfordringer til dagligdagen og personligudvikling.

Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som sammen med ABSALON-klassen er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

I 2023 er PETER WILLEMOES på beredskab, hvor vi bl.a. skal kunne løse internationale opgaver. De planlagte aktiviteter omfatter derudover bl.a. øvelsesvirksomhed med øvrige NATO partnere.

På PETER WILLEMOES har vi en stærk kultur om bord, og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret besætning, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd i en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatterne og Søværnet kan.
Om stillingen
Stillingen som forsyningsbefalingsmand (FSB) er en seniorsergentstilling, men kan med de rette kvalifikationer også besættes af en erfaren oversergent. Du bliver du en del af logistikdivisionen, hvor du er nøgleperson og vil til daglig fungere som sektionsleder for forsynings- og sanitetssektionen, der består af en forsynergast og en sanitetsgast.

Dine ansvarsområder og opgaver er bl.a.:
- Planlægge rekvirering, modtagelse og returnering af materiel.
- Fungere som skibets single point of contact i relation til forsyningstjenesten.
- Beholdningsansvarlig for skibets myndighedsbeholdning.
- Fungere som faglig rådgiver for skibsledelsen inden for forsyning, logistik og havari.
- Planlægge og gennemføre møder i forsyningsrådet i samråd med skibets logistikofficer.
- Forestå udfærdigelse af opgørelser, herunder månedligt forbrug, skyldlister, tab, afskrivninger mv.
- Leder af den ene af skibets to havaripatruljer, herunder forestå træning af egen havaripatrulje.
- Indgå i skibets DC (Damage Control) leder team med ansvar for havariuddannelsen om bord.

Forsyningsbefalingsmanden er en central person inden for forsyningstjeneste og logistik, som indgår i et tværfagligt samarbejde med de beholdningsansvarlige i skibets divisioner. Derudover er du af Chefen udpeget til at sikre at forsyningstjenesten afvikles inden for gældende bestemmelser og regulativer. Disse opgaver gennemføres med input fra logistikofficeren, med hvem du også samarbejder i forbindelse med havneophold.

Endvidere skal du indgå i tørnen som vagtassistent både til søs og i havn samt på sigt fungere som flight deck director, som guider helikopteren ved landing og take-off.

Vi tilbyder et utraditionelt job, som samtidigt er et job med mulighed for personlig udvikling, herunder uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og dine ønsker. I den forbindelse må der påregnes rejseaktivitet ud over den sejlende tjeneste.

Om dig
Da opgaverne favner bredt og man på skibet hjælper hinanden, er det vigtigt, at du er omstillingsparat og klar til at give en hånd med; også på områder der ikke er dine primære.
Da du vil blive den primære aktør på området, ser vi gerne at du har flere års operativ erfaring inden for myndighedsbeholdning samt PM. Erfaring inden for struktur i DeMars vil også være en fordel, da netop arbejdet i DeMars er din primære arbejdsopgave.
Da du er havaripatruljeleder, er det ønskeligt, at du har erfaring inden for havaritjeneste i skibe (herunder brandbekæmpelse, læk stopning mv.). Da du tillige skal forestå undervisningen inden for havaribekæmpelse om bord, er det vigtigt, at du har viden inden for havariområdet og har gennemslagskraft.
Erfaring med undervisning vil være en fordel.
Du skal kunne fremstå som det gode eksempel, herunder være en synlig leder for dine folk.

Kvalifikationer

Helbredskrav:
- Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (Blåt bevis)
- Godkendt og tastet Forsvarets Fysiske Basiskrav
- Grundvaccination

Faglige krav:
- GSU (Grundlæggende Sergentuddannelse)
- Sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT
- DEMARS Myndighedsbeholdning
- DEMARS PM Rekvirent
- DEMARS MM Rekvirent

Ønskelige faglige krav:
- Farligt gods kurser for landevej, søtransport og lufttransport.
- Enhedsuddannelse skibsskrog IVER-kl.
- Status som Flight Deck Director.
- Operativ erfaring inden for havaribekæmpelse i skibe.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte LGO OK Ulrik Petersen 2E-WILM-LGO@mil.dk eller tlf. 30169436.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 28. september 2022 og samtaler forventes afholdt uge 40. Stillingen er til besættelse 1. december 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

28.09.2022

Indrykningsdato

08.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent