Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Rådighedsstilling - Kaptajn til Joint Movement and Transport Organization


Rådighedsstilling - Kaptajn til Joint Movement and Transport Organization

Har du lyst til at prøve kræfter med logistikkens mange udfordringer og muligheder i et hektisk operativt arbejdsmiljø? Så er det dig vi søger!
Om os
Reserven i Joint Movement and Transport Organization (JMTO) bidrager med støtte til løsning af JMTO opgaver, dette både som samlet enhed, terminalhold og som enkeltmand. JMTO er placeret på Flyvestation Karup, og er en værnsfælles enhed som er sammensat af medarbejdere fra mange forskellige enheder i hele forsvaret.
Om stillingen
Som reserveofficer i Hæren/Søværnet/Flyvevåbnet bliver du ansat i en designeringsfunktion ved JMTO krise-/krigsorganisation, som du skal varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til denne designeringsfunktion, hvor opgaverne spænder mellem planlægning og udførelse af uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed, hvor der er skæve arbejdstider, skiftende forhold og udfordrende opgaver, både nationalt og internationalt.

Du indgår i reserven, og skal sammen med din enhed, i hold eller alene gennemføre opgaveløsningen ud fra direktiver og befaling.

Du vil kunne blive udsendt i forbindelse med gennemførelse af større eller mindre transportopgaver i forbindelse med øvelse eller operative indsættelser national og internationalt (HOD vilkår/kontrakt).

Rådighedstjeneste ved JMTO er kendetegnet ved relativt højt aktivitetsniveau og mange forskelligartede opgaver, så du skal have gjort op med dig selv, at du kan og vil levere ca. 20 dages tjeneste om året, fordelt på kortere eller længere perioder
Om dig
Først og fremmest søger vi en dedikeret og handlekraftig kollega med et godt humør.

Du er kaptajn eller erfaren premierløjtnant, som er egnet til næste funktionsniveau.

Vi forventer at du har en høj grad af ansvarsfølelse, og selvstændigt foretager sagsbehandling og koordination af dine sagsområder. Vi lægger stor vægt på stærke samarbejdsrelationer.

Det er essentielt, at du har evner og lyst til at arbejde med et meget bredt sagsområde, samt at du evner at holde fokus på opgaven.

Du er god til at skabe relationer, arbejde selvstændigt og har en fleksibel indstilling til din opgaveløsning.

Du har indgående kendskab til en eller flere af følgende discipliner: Logistik, movement & transport, terminaltjeneste, speditørvirke, farligt gods og force protection – og har evt. også civil erfaring at byde ind med. Det vil være en fordel, hvis du har gennemført farligt gods kurser (ADR, IMDG, AFMAN, IATA, RID) og/eller har gennemført relevant udlandstjeneste.

Du er indstillet på både at kunne fungere i en specialiseret funktion, samtidig med at du skal vedligeholde dine militære færdigheder.

Vi forventer, at du kan begå dig i engelsk både mundtligt og skriftligt


Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte major af reserven Steen Madsen på telefon 40 80 79 40 eller mail: JMTO-R-NK@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kevin Lykkegaard Betnass ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 06 eller HR-konsulent Jesper Bjarke på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 25. september 2022. Samtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen tiltrædes 1. november eller efter aftale.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION

Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede. Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen i såvel MOVCON, ARK som staben. Myndigheden er sammensat af medarbejdere fra alle værn og civile specialister.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.09.2022

Indrykningsdato

08.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent