Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Skoleleder til Christiansø Skole - Genopslag


Skoleleder til Christiansø Skole - Genopslag

Da vores leder gennem de seneste 4 år har valgt at flytte videre med familien, søger vi en afløser med eventyr i blodet - gerne med tiltrædelse den 1. december eller snarest derefter.
Om os
Christiansø Skole er en velfungerende skole med tre dygtige lærere og et tæt og godt forældresamarbejde. Det er samtidig en af landets mindste og hyggeligste skoler beliggende på Danmarks absolut smukkeste ø.

Vi har efter sommerferien 12 elever fra 0. til 7. klassetrin. Vi plejer at sige, at skolen er landets mindste, der ikke er truet af lukning, for uden skolen vil vi ikke kunne bevare det levende øsamfund på Christiansø.

Få mere at vide om skolen og vores faste og mange traditioner på vores hjemmeside, www.christiansøskole.dk, hvor blandt andet vores værdigrundlag kan findes eller på skolens facebookside (Christiansø Skole). Når din interesse er vakt er du meget velkommen til at kontakte os for en uddybning.

Christiansø er et fantastisk sted for børnefamilier. Øen er karakteriseret ved et stort socialt fællesskab og et rigt foreningsliv. Da øerne hører direkte under statens administration betales statsskat, men ikke kommuneskat. Dermed behøver en familie ikke nødvendigvis to fuldtidsindkomster, hvilket skal ses i sammenhæng med, at en eventuel ægtefælle/samlever kun i begrænset omfang kan regne med at kunne supplere familiens indtægt ved ansættelse på øen. Men hvis han/hun har håndværksmæssige, kreative, formidlingsmæssige evner kombineret med lidt initiativrigdom og virkelyst, er der muligheder for at opbygge en supplerende indtægt, ligesom distancearbejde også er en mulighed.
Om stillingen
Stillingen er en fuldtidsstilling fordelt med 60 % undervisning og 40 % ledelse og administration.

Du vil indgå i en ledergruppe med chefen for Christiansø Administration og øens souschef, hvor vi sammen koordinerer vores arbejde og aktiviteter på øen og i fællesskab deler en vagtordning.
Om dig
Den ideelle kandidat er en dygtig, sprudlende og energisk lærer - eventuelt med ledererfaring, som kan se det attraktive ved at kombinere lærergerningen med ledelse.

I et så lille og anderledes samfund som Christiansø, hvor vi alle (herunder lærere og forældre) i bogstaveligste forstand er meget tæt på hinanden, stilles der betydelige krav til skolelederens kommunikative, indlevelsesmæssige og diplomatiske evner samtidig med evnen til at holde fast i den afstukne kurs. Det skal blandt andet ske gennem et tæt samarbejde med skolens lærere og skolebestyrelsen.

Det er afgørende, at kunne skifte mellem rollen som leder og rollen som kollega med skolens øvrige lærere og sikre, at alle har en høj grad af selvbestemmelse og indflydelse på skolens hverdag og udvikling. På Christiansø Skole sikrer vi sammen, at der er tid og overskud til, at man kan være den lærer, man ønsker at være.

Da stillingen indeholder 60 % undervisning, vil du skulle indgå i undervisningen på lige fod med de øvrige lærer på skolen. Vi stiller ingen særlige krav til den kombination af fag, som du vil skulle undervise i. Endelig er det vigtigt, at du har lyst til at leve og arbejde et meget anderledes sted, hvor der er ro og nærhed og tid til den enkelte elev, hvor vi har stort fokus på børnenes trivsel i såvel skole som fritid i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene, og hvor skolen i øvrigt er en helt central kulturbærer og en aktiv del af samfundet på Christiansø.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende organisationsaftale for Ledere ved frie grundskoler mv. af 16. april 2019 og visse bestemmelser i fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen, og der en større hyggelig tjenestelejebolig knyttet til stillingen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information om stillingen og høre mere om hvordan det er, at bo på Christiansø.

Du kan kontakte følgende personer:

Administrator på Christiansø, Søren Thiim Andersen, tlf. 2031 2913
Afgående skoleleder Charlotte Buch, tlf. 3131 1066
Formand for skolebestyrelsen, Christian Gruvmark, tlf. 3071 8079
Lærer Maja Feenstra, tlf. 3024 3828
Lærer Stefan Holm, tlf. 3020 2231
Øbo og mor, Ditte Bøgelund, tlf. 4096 1380

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Birgit Jepsen,
Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 16. oktober 2022.

Vi forventer, at holde første samtalerunde online umiddelbart efter ansøgningsfristen. De ansøgere, der går videre i processen efter første samtale, vil blive inviteret til Christiansø i weekenden i uge 42 eller 43.

Din ansøgning bør indeholde:
- En beskrivelse af dine fagkompetencer med dokumentation og en beskrivelse af dine tidligere
ansættelsesforhold og opgaver.
- En beskrivelse af din familie, dine børns alder og din ægtefælle/samboendes kompetencer og
interesser.
- Et par ord om dine og familiens fritidsinteresser.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Ertholmene
Ertholmene – i daglig tale Christiansø - er Danmarks østligste øgruppe beliggende 18 kilometer nordøst for Bornholm. To af øerne (Christiansø og Frederiksø) er beboede. Der er p.t. 90 fastboende. Øerne er ikke en del af den kommunale struktur, idet de ejes af staten og hører under Forsvarsministeriet, som har ansat en administrator til både at være chef for den samlede virksomhed og til at varetage en række myndighedsopgaver. Oprindeligt var øerne en søfæstning og senere et fiskersamfund, men i dag er de først og fremmest en attraktion, der hver sommer besøges af ca. 45.000 turister. Det giver os, der bor her, en ganske betydelig værtsrolle. Hovedparten af de beboere, der har job, er håndværkere ansat under Christiansø Administration til at vedligeholde anlæg, de fredede bygninger, den unikke natur og de gamle fæstningsværker.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Christiansø, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

16.10.2022

Indrykningsdato

07.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent