Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriets Interne Revision søger intern revisor


Forsvarsministeriets Interne Revision søger intern revisor

Har du erfaring med, eller interesse i, risikostyring, revision, controlling eller tilsynsvirksomhed, så har vi brug for dig til at understøtte og udvikle sund økonomisk og effektiv forvaltning i Forsvarsministeriets koncern.
Om os
Forsvarsministeriets Interne Revision er placeret i de smukke historiske rammer på Kastellet i København. Herfra udføres en central del af risikostyringen i hele koncernen. Revisionsafdelingen består af 13 medarbejdere og ledes af Koncern Revisionschefen, som refererer til Departementschefen.

Den Interne Revision anlægger en overordnet risikobaseret tilgang til sine kerneopgaver og udvælger revisionsemner ud fra et operationelt perspektiv. Opgaverne dækker alle væsentlige processer og forretningsområder i koncernen og giver derfor stor indsigt i Forsvarets virkemåde. I Intern Revision nyder vi stor faglig frihed til tilrettelæggelse og gennemførelse af vores opgaver.

Revisionen bliver målt på relevans, kvalitet og produktivitet i leveringen af produkter, konklusioner og vurderinger. Resultater og vurderinger møder generelt stor respekt og imødekommenhed i organisationen, hvilket forpligter os til at yde det bedste i alt, hvad vi foretager os i koncernen.

Ask Ransdal Haugegaard, specialkonsulent og intern revisor i Forsvarsministeriets Interne Revision (læs; FIR):
”Jeg kom til FIR for 4½ år siden fra ekstern revision, det har jeg ikke fortrudt. Det er især den langt højere grad af ansvar og ejerskab for de opgaver jeg løser, som jeg nyder. Samtidigt er mine arbejdsforhold blevet væsentligt bedre med gensidig fleksibilitet i arbejdsplanlægningen og med gode muligheder for hjemmearbejde. Jeg bliver løbende udfordret, og i dag varetager jeg ofte opgaver som projektlead på forskelligartede opgaver.
Forsvaret er af en sådan størrelse og kompleksitet, at jeg ikke tror, man kan finde en mere oplagt og spændende arbejdsplads at udføre operationel revision i. FIR er en arbejdsplads, hvor man få lov til at vokse med ansvar inden for de områder, man brænder for. Jeg har over det sidste år gennemført en CIA certificering med støtte og timer fra FIR.
Som led i det sociale liv i revisionen, har jeg også sejlet et krigsskib, fløjet i en redningshelikopter og kørt kampvogn. Det tror jeg ikke at man kan opleve på så mange andre arbejdspladser i Danmark."
Om stillingen
Stillingen som intern revisor indebærer, at du kommer til at indgå i arbejdet med afdelingens forskelligartede og spændende opgaver, fx revisionsprojekter og rådgivnings- og analyseopgaver. Opgaveporteføljen fastlægges ud fra en risikobaseret tilgang med varierende fokus og med forskellige temaer. Du vil – i takt med at du bliver klar hertil – få selvstændige opgaver, fx som ledende revisor og/eller som rådgiver på udpegede områder. Tilsvarende vil du komme til at skulle indgå i mindre teams, som sammen løser pålagte opgaver, fx analysearbejde og rådgivnings- og sparringsopgaver. Der vil løbende være dialog med de styrelser og myndigheder, som en revision omfatter.

Du vil med tiden få muligheden for at sætte dit præg på afdelingens revisionstilgang og udrulningen af specifikke revisionsprojekter. Dermed får du mulighed for at udvikle og operationalisere afdelingens overordnede ambition om at være værdiskabende for koncernen og være understøttende i sikring af ansvarlig og effektiv offentlig forvaltning i en af samfundets vigtigste offentlige institutioner.

Der vil i stillingen forekomme begrænset rejseaktivitet i Danmark.
Om dig
Forsvarsministeriets Interne Revision søger en generalist med en vis erfaring (gerne 2-3 år), som med udgangspunkt i en samfundsvidenskabelig eller erhvervsøkonomisk uddannelse har erfaring med og interesse i fagdisciplinen risikostyring, eksempelvis i form af revision, tilsyn, controlling eller tilsvarende. Du er formentlig uddannet Cand. Merc. Aud. eller Cand. Merc. Jur. Alternativt har du en anden relevant højere uddannelse og har gennem tidligere stillinger opnået erfaring med business controlling, gerne i Forsvaret.

Der vil blive lagt vægt på, at dine analytiske og kommunikative kompetencer (i såvel skrift og tale) er i top. Tilsvarende er det er krav, at du lyst til at arbejde i teams og kan indgå i samarbejdsfora internt i afdelingen og eksternt med andre styrelser og myndigheder.

Det er væsentligt, at du har lysten og evnen til at kunne nedbryde en opgavebeskrivelse til konkrete risikorettede revisionshandlinger og efterfølgende føre revisionen "ud i livet". Her vil du blandt andet komme til at forestå samarbejdet med de styrelser og myndigheder, som du reviderer og rådgiver.
Ansættelsesvilkår
Du er uddannet akademiker og vil blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Derudover vil der afhængigt af kvalifikationer være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Hvis du kommer med en anden relevant baggrund og uddannelse, vil du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Forsvarsministeriet, Intern Revision, Kastellet 14C, 2100 København Ø.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Chefen for Forsvarsministeriets Interne Revision, revisionschef Søren Tang på telefon 2541 5234.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Marie Veedfald ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5597.

Ansøgningsfristen er 28. september 2022.
Samtaler forventes afholdt i uge 40 og 41.
Stillingen er ledig til besættelse fra 1. december 2022 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne medbringe disse til et eventuelt jobinterview.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

28.09.2022

Indrykningsdato

07.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent