Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til Hjemmeværnsskolens Studie- og Udviklingssektion i Nymindegab


Sagsbehandler til Hjemmeværnsskolens Studie- og Udviklingssektion i Nymindegab

Vil du være en del af et team, der brænder for udvikling af uddannelser til Hjemmeværnets frivillige? Og ønsker du en fleksibel og alsidig arbejdsplads med plads til faglighed og fordybelse? Så er det dig, vi søger til Studie- og Udviklingssektionen.
Om os
Mød Hjemmeværnsskolens Studie- og Udviklingssektion her: https://youtu.be/D5WnS_ng62Q

Hjemmeværnsskolen er Hjemmeværnets uddannelsesinstitution, der har lokationer spredt over hele Danmark.

Studie- og Udviklingssektionen tilsikrer - med konstant fremsynethed - udvikling og implementering af uddannelser, kurser, undervisningsmateriel og uddannelsesfaciliteter i Hjemmeværnet.

Vi har fokus på en moderne pædagogisk tilgang og anvendelse af nye teknologier i både fjern- og tilstedeundervisning. Vi ser muligheder fremfor begrænsninger og er ikke bange for at afprøve nye måder til at forbedre uddannelsen for de frivillige.

Vi har gode fysiske arbejdsforhold og et godt psykisk arbejdsmiljø med en uformel og afslappet omgangstone.

Kulturen i sektionen bygger på tillid og fleksibilitet samt kollegial støtte og sparring, såvel internt som imellem skolens sektioner og uddannelsescentre. Vi lægger vægt på, at det sociale integreres i vores daglige arbejde og opgaveløsning.

Som arbejdsplads vægter Hjemmeværnsskolen det sociale gennem idrætsdage, personaleseminarer og uformelle sammenkomster. Hjemmeværnsskolen dækker hele Danmark og er vant til, at ikke alle medarbejdere har bopæl tæt på arbejdspladsen.
Om stillingen
Du vil skulle sagsbehandle selvstændigt og stå i spidsen for udvikling af uddannelser.

Dine samarbejdsrelationer kan spænde vidt - fra fastansatte til frivillige i Hjemmeværnet samt civile uddannelsesinstitutioner, politiet og det øvrige forsvar. Du vil også skulle indgå i arbejdsgrupper, hvor deltagere kan have meget forskellige forudsætninger. Stillingen stiller derfor store krav til dine evner for samarbejde og selvstændig sagsbehandling.

For at holde dig opdateret vil du skulle deltage i relevante messer, konferencer og andre faglige fora. Vi tror på livslang læring, hvorfor du også vil få gode vilkår til at kompetenceudvikle dig.

Du vil opleve et arbejdsmiljø, hvor der kan være både kort afstand fra tanke til handling, men også tid til studievirksomhed og fordybelse i egne opgaver og ansvarsområder.

Vi tilpasser så vidt muligt opgaverne i forhold til dine kompetencer og interesser. I forhold til de aktuelle projekter kan vi bl.a. nævne:
• Studie- og udvikling af Hjemmeværnets anvendelse af simulation til at understøtte uddannelserne.
• Videreudvikling af enhedsuddannelse af Hjemmeværnets enheder.
• Videreudvikling af uddannelser for specialister og førere.
• Udvikling af nye læringsvideoer, fjernundervisningskurser og lignende.

Du vil blive en del af Hjemmeværnsskolen og stillingen kan derfor omfatte uddannelses- og kursusvirksomhed som kursusleder eller underviser samt støtte til skolens øvrige opgaver.

Der er mulighed for fleksible arbejdstider samt hjemmearbejde. Der er stor frihed til selv at tilrettelægge sin arbejdstid i forhold til arbejdsopgaverne.

Den daglige arbejdstid i sektionen er som udgangspunkt fra kl. 08.00 – 15.30, men det må forventes at dele af arbejdstiden vil foregå om aftenen og i enkelte tilfælde i weekender, hvor de frivillige primært forretter tjeneste. Du skal forvente en del rejseaktivitet, primært i Danmark.

Dit faste tjenestested vil blive i Nymindegablejren. Der vil være mulighed for at få et værelse stillet til rådighed.
Om dig
Du er seniorsergent. Alternativt er du oversergent, der har den fornødne anciennitet, relevant tjenesteforløb og uddannelsesmæssig baggrund for udnævnelse.

Du har erfaring med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser.
Du er nytænkende, systematisk og samarbejdende i din tilgang til løsning af opgaver i et miljø, hvor mange synspunkter skal inddrages i opgaveløsningerne. Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig i din opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Nymindegablejren.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Torben Nygaard på mail HVS-CHLILL@mil.dk eller på telefon 91 55 66 67.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 4. oktober 2022. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen den 1. december 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Hjemmeværnsskolen
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5.000 kursister om året.

Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.

Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har i 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.

Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Air Force Training Centre, ligesom vi har et stort internationalt arrangement med blandt andet U.S. National Guard i USA, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nymindegab, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.10.2022

Indrykningsdato

07.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent