Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Logistikbefalingsmand til 1 ISRBTN ved Efterretningsregimentet i Varde (genopslag)


Logistikbefalingsmand til 1 ISRBTN ved Efterretningsregimentet i Varde (genopslag)

Er du klar på en spændende, varieret og travl hverdag, præget af opgaver med stor betydning? så er stillingen som Logistikbefalingsmand lige noget for dig.
Om os
1. Intelligence Surveilance Reconnaissance Bataljon er nyetableret operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en stab, en stabsdeling, en analyseenhed og to underafdelinger med speciale i henholdsvis elektronisk krigsførelse og Unmanned Arial Systems fordelt i henholdsvis Fredericia og Varde. Derudover har vi en opklaringseskadron fra Bornholm, som er fast tilknyttet til os i forbindelse med operative opgaver.

Bataljonen er kendetegnet af dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor professionalisme, trivsel og samarbejde er nøgleord i en dynamisk hverdag. Bataljonen støtter kontinuerligt internationale operationer med et varieret og professionelt bidrag, og denne højt prioriterede opgave vil selvfølgelig præge hverdagen.

I logistiksektionen lægges der stor vægt på at have en anerkendende og positiv tilgang til såvel andre personer som til opgaverne, hvor særligt selvstændighed, åbenhed og ærlighed, samt det gode arbejdsmiljø er i højsæde og det forventes at du bidrager hertil.

Logistiksektionens primære opgave at sørge for logistiktjenesten i ISRBTN fungere så smidigt og gnidningsfrit som muligt samt tilsikre at diverse forvaltningsbestemmelser bliver overholdt.
Det gør vi ved at være opsøgende og løsningsorienteret i vores tilgang til opgaver, samt ved at kunne vores håndværk som logistikkere.
Om stillingen
Logistiksektionen, består ud over dig som logistikbefalingsmand, af en leder for sektionen samt en logistikhjælper fra stabsdelingen.

Som logistikbefalingsmand vil du indgå i som en del af staben i ISRBTN, som er kendetegnet ved et dynamisk miljø, hvor der er behov for at se muligheder frem for begrænsninger i dagligdagen.

Dine primære arbejdsopgaver vil være driftsrelaterede logistik og controlling opgaver herunder:
- Materielinddækning.
- Materielforvaltning.
- Normering
- Uddannelse af førere og logistisk personel i forhold til materielforvaltning på alle niveauer i bataljonen.
Om dig
Du er uddannet oversergent eller du er erfaren sergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Vi forventer, at du som logistikbefalingsmand har sans for detaljer og kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du bidrager professionelt til sektionens samlede smidige opgaveløsning.

Du kan arbejde målrettet, selvstændigt og løsningsorienteret på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser. Du har lyst til og flair for arbejdet med logistik.

Det er ønskeligt, at du har:
- Har erhvervet kørekort kategori B og C.
- Har gennemført og bestået DeMars myndighedsbeholdning
- Tidligere har arbejdet med forsyningstjeneste.
- Kan honorere de gældende krav til Forsvarets Fysiske Basistest.
- Erhvervet kørekort kategori CE, samt
- ADR certifikat, samt supplement klasse 1 – militær.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Dit faste tjenestested er Varde.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CH/S4 Thomas Daugaard Wilhelmsen på telefon: 4138 5506

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-TBJ@MIL.DK.

 Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er den 2. oktober 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 40/41. Stillingen er til besættelse den 1. november 2022 og/eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

07.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent