Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler ved Kapacitetsansvarlig Luftsystemer


Sagsbehandler ved Kapacitetsansvarlig Luftsystemer

Koordinationsafdelingen ved Kapacitetsansvarlig Luftsystemer søger en motiveret og selvstændig officer med luftmilitær baggrund og/eller indsigt i luftsystemer og værnsfælles systemer.
Om os
Stillingen er placeret i Koordinationsafdelingen (KOA), hvor du vil komme til at indgå i et team med ca. 9 kolleger (militære og civile).

Koordinationsafdelingen beskæftiger sig med opgaver af en meget forskelligartet karakter i et meget stort spænd af kompleksitet, lige fra hasteopgaver vedrørende bits & pieces til kerneprocesser vedrørende forligsforberedelse og -implementering.

Afdelingen har det overordnede ansvar for planlægning samt koordination med Kapacitetsansvarlig Luftsystemers (KALU) kunder, samt ansvaret for støtte i forbindelse med KALU forretningsområder og kapacitetscentres opgaver.
Konkret har vi det koordinerende ansvar for KALU samlede materielplanlægning, hvad angår anskaffelser, drift og bortskaffelser samt KALU bidrag til den operative studie- og udviklingsvirksomhed inden for eksisterende og nye materielkapaciteter. Dette sker i tæt samarbejde med særligt FKO og underliggende operative kommandoer, men også øvrige styrelser.

Afdelingen fungerer desuden som gate-keeper for Divisionen og som ledelsessekretariat for divisionschefen, i forbindelse med sagsbehandling, høringssvar, kapacitets- og porteføljestyring samt materielstatusrapporteringer og andre lignende opgaver.

Af større opgaver i sektionen kan nævnes:

• Forligsarbejde
• Materielkapacitetsplanlægning
• Styringsaktiviteter i relation til militær- og materielfaglige opgaver
• Studie og udviklingsarbejde
• Materielfaglige opgaver vedrørende NATOPS og INTOPS
• Nationale og internationale mødefora
Om stillingen
Du vil i stort omfang komme til at beskæftige dig med materielkapacitetsplanlægning, hvor du vil være med til at sikre det langsigtede overblik over divisionens balancering og prioritering af ressourcer til understøttelse og udvikling af opgaveløsningen på tværs af kapaciteterne.

Du vil desuden blive primær sagsbehandler i forbindelse med koordination af høringsanmodninger på vindenergiområdet mm. Herudover vil du komme til at bistå med løbende at gribe sager af tværgående karakter eller af særlig styringsmæssig interesse, eksempelvis koordination af besvarelse af politiske spørgsmål.

Du vil gennemgå et oplæringsforløb efter ansættelse, der vil tilsikre at du er tilstrækkeligt rustet og rutineret til at løse de enkelte opgaver.

Afdelingen har et spændende og uformelt arbejdsmiljø med et godt kollegialt sammenhold, hvor vi lægger vægt på at tilgodese den enkeltes faglighed og potentiale i sammensætningen af opgaverne. Vi kan tilbyde en travl, spændende og alsidig hverdag med engagerede kollegaer, samt gode muligheder for at blive en del af en helt unik virksomhed.
Om dig
Du er uddannet major (VUT-II/L) eller i gang med at gennemføre Master i Militære Studier. Du har en baggrund fra varierende tjeneste i forsvaret og gerne Flyvevåbnet, herunder kendskab til Flyvevåbnets operative kapaciteter og vilkårene for deres anvendelse.

Du trives med mange bolde i luften og er god til at overholde dine terminer.
Drivkraften bag ønsket om at arbejde hos os er blandt andet, at du finder det spændende at arbejde med den materielfaglige side af værktøjskassen med luftmilitære og værnsfælles kapaciteter.

Du trives desuden ved at arbejde sammen med mange forskellige mennesker på forskellige niveauer, og du forstår at balancere de forskellige interessenters ønsker og behov uden at tabe målet af syne.

Det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med håndtering af forskellige interessenter på forskellige styringsniveauer, og er vant til at arbejde på tværs af en organisation.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Rasmus Højer-Jensen på tlf.: 7281 5051

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. november 2022.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

06.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent