Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kompagnihjælper og IT-mand til 1. Forsyningskompagni (genopslag)


Kompagnihjælper og IT-mand til 1. Forsyningskompagni (genopslag)

Har du erfaring og evner som kompagnihjælper og flair for IT, og er du som person servicemindet og indstillet på at tage fat? Så er det dig vi søger som korporal til 1. Forsyningskompagni.
Om os
1. Forsyningskompagni er et operativt kompagni, som er en del af 1. Logistikbataljon, som igen er en del af 1. Brigade. KMP består udelukkende af fastansatte soldater og har til opgave er at levere logistik til brigadens indsættelse. Derfor er det soldatermæssige håndværk i højsædet for alle soldater i kompagniet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

Dagligdagen i KMP er ligeledes karakteriseret ved en uformel og respektfuld omgangstone.

1 FSKMP består af tre delinger, 1 og 2 forsyningsdeling (FSDEL) og kommandodelingen. Hver FSDEL består af en deltrop, en depotsektion og to middeltungetransportsektioner (MTPSEK).

1 FSKMP har fast tjenestested på Aalborg kaserner.
Om stillingen
Kommandosektionen består foruden kompagnibefalingsmanden, af en efterretningsbefalingsmand, en taktisk kommunikationsbefalingsmand (TAKBM), to kompagnihjælpere, to kørere og to skytter. Og så selvfølgelig korporal stillingen som kompagnihjælper og IT mand. I dagligdagen vil dine primære opgaver være at støtte kompagniet og delingerne med alle aspekter af det administrative. Det være sig arbejdstid, bookning af rejser, bookning af kurser osv.

Det at du er ansat som KP betyder, at du i kompagnibefalingsmandens fravær forventes at kunne bistå kompagnichefen med administrativ rådgivning.

Din funktion som ITMD betyder, at du vil skulle støtte TAKBM med faglige ekspertise på IT i forbindelse med Hærens kommunikationssystemer.

Grundet kompagniets operative opgave, vil du også indgå som besætning på kompagniets kommandostation, når kompagniet er indsat.
Om dig
Du er udnævnt korporal. Alternativt er du en erfaren konstabel der er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du har tidligere erfaring som kompagnihjælper, og har et godt kendskab til Office pakken. Du har ligeledes en naturlig interesse for IT.

Du viser initiativ og tager selvstændigt fat på opgaverne. Du arbejder struktureret og går op i at levere et godt produkt med sans for kvalitet og service. Du er en omstillingsparat person med godt humør.

Du har kørekort til kategori B og C. Det er ønskeligt at du har kørekort til kategori C/E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en dygtig soldat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Peter Allengreen på telefon 728 36 502.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er den 2. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse den 1. november 2022.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 1600 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

06.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent