Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningsbefalingsmand 1PNIGKMP/1PNIGBTN i Skive (genopslag)


Forsyningsbefalingsmand 1PNIGKMP/1PNIGBTN i Skive (genopslag)

Har du mod på at føre og udføre tekniske og taktiske løsninger på det logistiske område?

Har du en god helhedsforståelse og er ressourcebevidst?

Så er du den medarbejder vi mangler til vores forsyningssektion i 1. Panseringeniørkompagni.
Om os
1. panseringeniørkompagni består af to stående kampingeniørdelinger, en pansret parksektion og en kommandodeling.

Kompagniet (KMP) indgår som en selvstændig underafdeling under 1. Panseringeniørbataljon (1 PNIGBTN) i 1 Brigade. Geografisk placeret, fagligt og HR underlagt Ingeniørregimentet (IGR).

Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af brigaden, reaktionskampgrupper eller internationale operationer.

Vi arbejder målrettet mod at skabe et socialt og fagligt stærkt sammenhold. Vi leverer støtten ”første gang, hver gang” i alle sammenhænge.

Se i øvrigt vores facebookside: 1 PNIGKMP
Om stillingen
Du vil blive sektionsfører i forsyningssektionen og indgå i kommandodelingen som NK/DEL, med tyngde i styring af delingens materiel.

Du får ansvaret for uddannelse og føring af egen sektion. Du vil blive chefens nærmeste rådgiver i forhold til materiel herunder afskrivning og normeringer.

Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og derfor få en stor grad af frihed under ansvar.

Du får en spændende hverdag med regelmæssig øvelsesvirksomhed og skydeperioder.

Der vil grundet kompagniets opgaver være perioder med høj belastning, men ligeledes mulighed for at genopbygge af kampkraften.
Om dig
Du er oversergent med erfaring inden for logistik, alternativt en sergent med interesse og ud-viklingspotentiale inden for logistik.

Såfremt du er sergent skal du indgå en uddannelsesaftale med henblik på uddannelse til oversergent.

Du har kørekort, som minimum til kategori B.

Som fører evner du at motivere og udvikle dine undergivne, samt strukturere en hverdag, hvor forudseenhed er nøglen til succes.

Du er omstillingsparat og har styr på dine enkeltkæmperfærdigheder, da stillingen byder på arbejde både på kontoret og i felten.

Det er ønskeligt, at du har gennemført kurserne: DeMars myndighedsbeholdning, PM rekvirent, taktisk forsyningstjeneste (TRR 1270) og tillige er i besiddelse af C og CE kørekort, KRYPTO certifikat og ADR kursus.

Det er ønskeligt at du har uddannelse og erfaring inden for ingeniørtjenesten, men bestemt ikke et krav.

Vi prioriterer motivation meget højt, så har du lysten og viljen til at løse logistiske opgaver, vil vi tilsikre, at du får de fornødne kompetencer.

Så du skal ikke tøve med at ansøge, selvom alle ønskede kvalifikationer ikke er opfyldt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef, kaptajn Pelle Sonne på telefon 40 62 68 60.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.10.2022

Indrykningsdato

06.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent