Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Tekniker til Vedligeholdelseselementet ved Center for Våben (VBC)


Tekniker til Vedligeholdelseselementet ved Center for Våben (VBC)


Som Tekniker ved VBC er du en af nøgle personerne bag facaden, der får hjulene til at køre rundt. Hver dag arbejder vi på at vores kolleger får de mest optimale funktionsbetingelser for at kunne løse deres opgaver til fordel for alle de myndigheder centerets 2 sektioner betjener. Vores dagligdag er præget af mange typer opgaver.


Om os
Med det i dag anvendte operative træningsregime, er Søværnets Centre blevet forudsætningsskabende for såvel uddannelse som operativ træning af Søværnets sejlende enheder. Det fordrer ikke bare erfarent personel med de rigtige kvalifikationer og de rigtige tjenesteforløb, men også en fleksibel og service-minded tilgang, så uddannelse og træning kan gennemføres på enhedernes præmisser.

Søværnets Center for Våben (VBC) er forankret direkte under Søværnskommandoen, men beliggende i de mest naturskønne omgivelser på Sjællands Odde. Vi er en velfungerende arbejdsplads medselvstændige og dygtige medarbejdere. Vi gennemfører uddannelse inden for artilleri- og missilsystemer og støtter enhederne med tekniske Sea Riders i forbindelse med den operative opkøring (internal Battle). Vi opererer luftmålsdroner, styrer overfladedroner, kontrollerer undervandsdroner og udlægger/slæber skivemateriel med henblik på at lægge pres på enhedernes ”External Battle”.

Vi stræber efter, at alle kan være stolte af og trygge ved at være ansat på VBC – hver dag. Derfor har vi nultolerance overfor krænkende adfærd af enhver art. Vi trives med en uformel omgangstone, og vi går op i at være professionelle og i at gøre de rigtige ting rigtigt, første gang.
Vi tilbyder en spændende hverdag i et dynamisk miljø med frihed under ansvar og stor berøringsflade med andre myndigheder – både nationalt og internationalt.


Om stillingen
Som tekniker i Vedligeholdelseselementet (VEDELM) indgår du i et team på 4 mand, som indeholder to teknikere, en forsyningsbefalingsmand og en leder af elementet. Dine opgaver i elementet er, i samarbejde med den anden tekniker, at stå for og styre vedligeholdelses arbejdet med det tekniske materiel, som VBC råder over, her primært køretøjer, påhængsvogne, trucks og UTV/ATV men også støtte med f.eks. arbejdet omkring stationsfartøjet LUNDEN, overfladedronerne, undervandsdronen og mindre fartøjer. Du vil ud over dit daglige arbejde i garagen, også skulle støtte med udlægning af målskiver og arbejde på slæbestedet med betjening af truck og rendegraver.
Vedligeholdelseselementet er en del af en sektion, som beskæftiger sig med opgaver der løses for hele VBC herunder det sikkerhedsmæssige, kvalitetsledelse, banjemesteriet, udviklingselementet og om kort tid også et vagtelement.

Stillingen indebærer bl.a. at du bliver ansvarlig for at vedligeholde, rengøre og fragte køretøjer tilhørende VBC, herunder lastbiler, teleskoplæsser osv. til værksted og syn.
I jobbet som tekniker i VEDELM, vil der være mulighed for kompetenceudvikling, således at både arbejdspladsens og dine ønsker bliver tilgodeset. Det vil fx være nødvendigt på sigt at erhverve farligt gods certifikat, gaffeltruckcertifikat, stort kørekort, certifikat til teleskoplæsser osv.

Da VBC er et af de mindre tjeneste steder, er det vigtigt, at vi løfter i flok. Derfor forventes det, at du giver en hånd med, selvom arbejdsopgaverne ligger uden for dit fagområde.
Omgangstonen er uformel og opgaveorienteret. Der er fokus på kontinuerlig udvikling af dine faglige kompetencer således, at VBC vedbliver med at være en attraktiv træningspartner for vores nationale og internationale kunder.
Din nærmeste leder, er leder af Vedligeholdelseselementet OS Klaus R. Andersen.
Om dig
Det er et krav, at du har svendebrev inden for et af de tekniske fag. Hvilken type er dog ikke afgørende, blot du har lyst til at lære nyt.
Du har et åbent sind og trives godt i et fleksibelt miljø, hvor hverdagen til tider kan blive lidt hektisk. Du opfatter nye udfordringer som noget positivt og besidder generelt en ”can do”-tilgang til dit arbejde.
Du har et veludviklet helhedssyn som med lethed sætter dig i stand til at gennemskue opgavernes sammenhæng og din rolle i opgaveløsningen.

Kvalifikationer
Krav:
• Teknisk svendebrev.
• Kan sikkerhedsgodkendes til HEM.

Ønskeligt:
• Uddannet inde for Auto faget.
• Gennemgået Søværnets basisuddannelse eller anden lign. inden for Forsvaret.
• Gennemført TEK 200
• Certifikat til Truck, Teleskoplæsser, Rendegraver og Kran.

Helbredskrav:
• Kan godkendes til eller tastet helbreds- og tandlægeundersøgelse (blåt bevis).
• Kan bestå eller tastet Forsvarets Fysiske Basiskrav.
• Grundvaccination.
• Normalt syn (ikke farveblind).

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere omstillingen, er du velkommen til at kontakte OS Klaus R. Andersen tlf.: +45 25 41 46 56 eller NK OK Mads Buhl Jørgensen, tlf.: +45 72 85 55 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 25. september 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Odsherred, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

25.09.2022

Indrykningsdato

06.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent