Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Chef for Efterretningssektionen ved Landsdelsregion Øst, København


Chef for Efterretningssektionen ved Landsdelsregion Øst, København

Landsdelsregion Øst søger en Chef til Efterretningssektionen (CHG2) med militær efterretningstjeneste og -sikkerhed som hovedansvarsområde. Har du lyst til at indgå i enhed, hvor faglig dygtighed og selvstændighed er i højsædet? Så er det måske dig vi søger.
Om os
Landsdelsregion Øst (LRGNE) er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil i Kastellet i København. Operativt er LRGNE underlagt Hærkommandoen. LRGNE har fokus på nationale operationer, og det geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Regionen med underlagte hærhjemmeværnsdistrikter leverer støtte til Forsvaret gennem koordination af militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i totalforsvaret. Derudover koordinerer LRGNE den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejr og terroranslag. Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Hærkommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Efterretningssektionens opgaver består i kontinuerligt at være i besiddelse af et opdateret E-billede med henblik på at skabe grundlag for en eventuel operativ indsættelse, herunder udveksling af efterretninger op, til siden og ned, samt til andre relevante myndigheder. Sektionen gennemfører uddannelse af E-personel i regionsstaben samt ved underlagte distrikter for såvel fastansatte, personel af reserven samt frivilligt hjemmeværnspersonel.
Efterretningssektionen har desuden ansvaret for den militære sikkerhedstjeneste inden for regionens ansvarsområde og for de underlagte enheder.

Om stillingen
Som sektionschef for efterretningssektionen har du ansvaret for efterretningstjenesten under såvel uddannelse som operative indsættelser.

Du er ansvarlig for sektionens drift og udvikling af efterretningsområdet og den militære sikkerhedstjeneste, som de seneste år har været i en forandringsproces mhp. at genindføre og professionalisere efterretningsdisciplinerne og operationssikkerheden i LRGNE.

Vi lægger vægt på selvstændighed, systematik, åbenhed og ærlighed. Vi vægter ligeledes det gode arbejdsmiljø meget højt og forventer, at du bidrager hertil med din ledelsesstil.

Det forventes, at op til ca. ti arbejdsdage vil være i weekender. Endvidere vil der være aktiviteter på hverdage i form af enkelte døgnøvelser (stabsøvelser) og uddannelsesaftener uden for normal arbejdstid – nogle gange med kort varsel, hvilket stiller krav om fleksibilitet.
Om dig
Du har en flerårig erfaring med efterretningstjeneste og militær sikkerhed. Du er desuden en rutineret sektionschef og sagsbehandler fra tidligere tjeneste i en stab.

Du er samarbejdsvillig, helhedsorienteret, arbejder selvstændigt og struktureret. Du har en stærk baggrund inden for nationale efterretninger, og du har kendskab til organisation, doktrin og materiel for russiske militære enheder, som kan indsættes mod Danmark og i nærområdet. Du er fortrolig med dansk doktrin inden for efterretningsområdet, og det er ønskeligt, at du har erfaring med undervisning heri. Desuden har du erfaring med at udvikle efterretningsmæssige bidrag til stabens operative stabsarbejde - som beskrevet i FR III, og du vil være i stand til at lede tilsvarende stabsarbejder for hele staben.

Du har et godt drive, og formår at planlægge og drive forandringsprocesser så LRGNE og underlagte enheder løbende udvikles inden for efterretningsområdet og den militære sikkerhedstjeneste.

Du har et godt netværk blandt de øvrige ledere i Forsvarets og Hjemmeværnets efterretnings- og militære sikkerheds organisationer. Du har – eller vil kunne opbygge kontakt til andre eksterne myndigheder, herunder Politiet og myndigheder domicileret på Kastellet eller i de øvrige dele af LRGNE ansvarsområde.

Du har gyldigt kørekort til kategori B, og er uddannet og fortrolig med WorkZone, DeMars og HJV.dk. Du er – eller kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden Hemmeligt.

Stillingen vil kunne besættes af en M331 - ønskeligt med operativt føringskursus (OFU) eller en M321 på uddannelsesaftale til et tilsvarende uddannelsesniveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stillingsindehaveren, MJ Niels Pedersen på mobil 7221 7255 eller mail lrgne-chg2@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 29.september 2022. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. marts 2023..

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM LANDSDELSREGION ØST
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Landsdelsregionen refererer operativt til Hærkommandoen.
Vi har fokus på Hjemmeværnets frivillige og nationale operationer. Vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage Hjemmeværnets militære kerneopgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af kom-ponenterne i Totalforsvaret. Regionen har desuden ansvaret for det daglige og lokale samarbejde med de øvrige sektorer i samfundets beredskab, hvor politiet ofte er vores tætteste samarbejdspart-ner. Regionen har derfor et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvars-kommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har ca. 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/6/7), Efterretningssektionen (G2), Informationsoperationssektionen (G9) og Logistiksektionen (G1/4/8).

  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

29.09.2022

Indrykningsdato

06.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent