Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Udsendelse til Internationale Operationer ved United Nations Command Military Armistice Commission-Secretariat (UNCMAC-S) i Sydkorea


Udsendelse til Internationale Operationer ved United Nations ComUdsendelse til Internationalmand Military Armistice Commission-Secretariat (UNCMAC-S) i Sydkorea

Vil du have en spændende udsendelse i 12 måneder, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme?
Danmark skal bemande stillingen som Corridor Control Officer (CCO) samt planlægnings- og operationsofficer (PLANS/OPSO) ved United Nations Command Military Armistice Commission-Secretariat (UNCMAC-S) i Sydkorea. UNCMAC-S er en integreret del af United Nations Command (UNC).
CCO TC-W roterer efter 6 måneders tjeneste ind i stillingen som PLANS/OPSO i UNCMAC-S.
Det kan blive dig, hvis du har de rette kompetencer og mod på en afvekslende og udfordrende udsendelse.
Om os
United Nations Command (UNC) er en amerikansk ledet multinational koalition, der blev oprettet i 1950 for på FN’s vegne at forsvare Sydkorea mod den nordkoreanske aggression. I forbindelse med våbenhvilen i 1953 ændredes UNC opgave til at overvåge våbenhvilen og forberede indsættelse af styrkebidrag fra koalitionens medlemslande, hvis våbenhvilen skulle bryde sammen. Indledningsvist var UNC således den eneste samlede styrke med opgaven både at beskytte Sydkorea mod overgreb, samt overvåge, at betingelserne i våbenhvilen (Armistice Agreement) bliver overholdt. Overvågningen sker via UNCMAC-S, der refererer til UNC. UNC Mission er fortsat at overvåge overholdelse af våbenhvileaftalen fra 1953, samt at koordinere yderligere støtte fra de nationer der bidrog i Korea krigen.
Danmark har bidraget til UNCMAC-S siden 2009 og har fra 2018 bemandet to officers stillinger i UNCMAC-S og en officersstilling i UNC. Stillingen i UNC er p.t. ikke bemandet, men forventes bemandet igen fra ultimo 2022.
Missionens hovedkvarter er placeret på Camp Humphreys, der er den største amerikanske base i Asien, ca. 70 km. syd for Seoul. UNCMAC-S er ligeledes placeret på Camp Humphreys. CCO TC-W opererer i DMZ, og arbejder derfor med udgangspunkt i The Inter-Korean Transit Office, der ligger op ad Transportation Corridor West.
Om stillingen
Der er tale om en udsendelse på 12 mdr. Militært ansatte returnerer normalt til den stilling, de forlod inden udsendelsen. Under udsendelsen vil du få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at være udsendt til et andet land. Din arbejdsdag vil være fyldt med udfordrende opgaver, i et multinationalt miljø, som bibringer dig nye kompetencer og erfaringer, som giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere.

Stillingen er opdelt i to halvår.
Første halvår gennemføres i stillingen som Corridor Control Officer ved transportkorridor Vest (TC-W) og andet halvår som planlægnings- og operationsofficer ved UNCMAC-S stab.

Som Corridor Control Officer, bliver du ansvarlig for en sektion på 4-6 medarbejdere, der for nærværende, kommer fra New Zealand, USA, Sydkorea og Danmark. Stillingen refererer til UNCMAC-S i Camp Humphreys, der ledes af en amerikansk oberst.
Opgaverne er omfattende, men alle relateret til våbenhvileaftalen (Armistice Agreement) fra 1953. Den primære opgave er at tilsikre at aftalerne vedrørende krydsninger mellem syd og nord igennem transportkorridoren, samt ophold i, og omkring den demilitarisede zone (DMZ) bliver overholdt. Det sker gennem en række opgaver. Herunder planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af inspektioner ved de sydkoreanske militære enheder der opholder sig i området samt anden kontrolvirksomhed. CCO rapporterer til og rådgiver UNCMAC-S om forhold inden for sit område.

Som planlægnings- og operationsofficer indgår du i den faste stab i UNCMAC-S under assistant secretary OPS, som er en amerikansk major.
Du bliver ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af en række opgaver. Herunder flyvninger til/i den demilitariserede zone (DMZ), uddannelse af personel til gennemførelse af operationer ved Han River Estuary og kontrol af markeringer langs DMZ med helikopter. Desuden vil du indgå i forskellige stabsarbejder, samt få ansvaret for lede opgaver inden for eget ressortområde.
Om dig
Du har godt kendskab til militære operationer generelt og forståelse for værnsfælles doktrin på taktisk og operativt niveau.

Du er major/kaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin I for militære ledere VUT/L eller VUK/Føringskurset. Det er ønskeligt, at du har erfaring fra operativ stabstjeneste, og gerne i en multinational stab.

Vi ser gerne, at du tillige har stabserfaring fra minimum NIV II, så du med udgangspunkt i ledelseserfaringen og stabstjenesten har en solid evne og kompetence til at formidle dine analyser og budskaber. Du er en velbedømt officer, og har erfaring fra én eller flere udsendelser i Internationale operationer.

Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, du trives godt i et multinationalt miljø, og så har du respekt for de kulturelle forskelle.
Du har særdeles gode engelskkundskaber både mundtligt og skriftligt

Der lægges vægt på, at du er selvstændig, robust og har et godt overblik. Du fremstår troværdigt, og har let ved at agere på egen hånd.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes for en periode på 12 måneder forventeligt fra ultimo maj 2023 – primo juni 2024. Militært ansatte returnerer som udgangspunkt til den stilling, de forlod inden udsendelsen.

Du vil blive udsendt under ”Forsvarets Bestemmelse om løn, tillæg og ydelser for personel udsendt i international tjeneste” (FPSBST 564-1), hvilket bl.a. vil omfatte FN-tillæg (skattepligtigt), Udetillægslignende tillæg (skattefrit). Dertil kommer de ydelser, som Forsvaret udbetaler til dig i missionen til dækning af indkvartering og forplejning.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 564-1, som omhandler forhold under din udsendelse.

Du skal være sikkerhedsgodkendt til Hemmeligt, samt kunne opretholde denne under hele udsendelsen.
Du skal have bestået Forsvarets basistest og kunne helbredsgodkendes til status operativ (helbred og tænder).

Inden udsendelsen gennemføres følgende kurser:
• Enkeltmandsforberedelse Modul 1 og 2 (2 uger)
• Introduktion til stillingen ved Operationsstaben i Karup (2 dage)
• Uddannelse Redningsmidler Medsejler 817

Under udsendelsen vil du blive tillagt midlertidig grad af major/orlogskaptajn.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Søren Marinus Dieckmann på telefon 7284 0406 eller mobil: 4132 0383.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 9. oktober 2022 og samtaler forventes gennemført umiddelbart derefter.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

06.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent