Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Luftdygtighedsinspektør til Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen


Luftdygtighedsinspektør til Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Vil du være med til at sikre luftdygtigheden af fly og flyvemateriel inden for Forsvarsministeriets koncern (FMN), og synes du, at luftdygtighed er vigtig og udfordrende? Så kan det være, at du er på vej mod en ny stilling i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen, som søger en luftdygtighedsinspektør til Forsvarets kompetente luftdygtighedsmyndighed; Technical Airworthiness Authority (TAA).
Om os
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ”vugge til grav”. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. FMI skal i de kommende år udvikle, indkøbe og implementere en lang række nyt materiel til Forsvaret (herunder også Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen). Det forventes derfor, at der vil være en stigende opgaveportefølje på skibssikkerhedsområdet, med nye skibstyper undervejs.
Sikkerheds- og Kvalitetsafdelingen (SK) under Forsvarsministeriet Materiel og Indkøbsstyrelsen (FMI), bidrager til materielanskaffelser, i form af bl.a. skibe, fly, kampvogne, kommunikationssystemer, it-systemer, uniformer og alt det materiel, der indgår i disse og udøver produktkvalitetssikring med henblik på at sikre og styrke den operative opgaveløsning.
Technical Airworthiness Authority (TAA) er en del af Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsens (FMI) stab i Ballerup. Vi er ansvarlige for at sikre indsigt i lovgivning, internationale og nationale regler vedrørende luftdygtighed af statsluftfartøjer.
Vi løser opgaver svarende til den civile kompetente myndighed på luftdygtighedsområdet; Trafikstyrelsen.

TAA certificerer personer, organisationer og luftfartøjer i henhold FMI’s bestemmelser, der er svarende til internationalt anerkendte bestemmelser for statsluftfartøjer.
Vi planlægger, koordinerer og gennemfører tilsyn og aktioner til verificering af efterlevelse af love, regler og bestemmelser, herunder at gældende forvaltningsgrundlag på området er relevant og effektivt.
Om stillingen
Du får en unik mulighed for at få en central rolle, hvor koordination, struktur og drive er nøgleordene for succes.
Du bliver medansvarlig for at luftdygtighed inden for FMN ansvarsområde opretholdes og løbende effektiviseres samt tilpasses i forhold udviklingen på området.

Du har medansvar for den fortsatte implementering og udviklingen af forvaltningsgrundlaget for luftdygtighed (DKMAR).
Du er medansvarlig for den interne koordinering af opgaver i TAA og FMI øvrige divisioner og afdelinger samt den eksterne med øvrige relevante styrelser og myndigheder.

Herudover er medansvarlig for:
• Udvikling og udarbejdelse af Forsvarets forvaltningsgrundlag i relation til luftdygtighedsområdet.
• Indgå i det daglige arbejde i Forsvarets luftdygtighedsmyndighed, herunder at føre tilsyn med, og certificere relevante organisationer.
• Sagsbehandlingen af sager på luftdygtighedsområdet, herunder koordinering af aktiviteter i forbindelse med sikkerhedshændelser i relations til flysikkerhed.
• Støtte og rådgivning af ledelsen i luftdygtighedsrelaterede spørgsmål og i formuleringen af målsætninger for luftdygtighed.
• Udvikling og planlægning af styrelsens sikkerhedsprogram på luftdygtighedsområdet.
• Indgå i dialog og samarbejde med andre landes militære luftdygtighedsmyndigheder.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført Master i Militære Studier eller ækvivalerende inden for Airworthiness requirements. Du har en bred teknisk erfaring inden for vedligehold og reparation af militære fly samt et solidt kendskab til og god forståelse af Forsvarets flyoperative virksomhed, herunder uddannelseskrav til flyteknisk personel.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med eller uddannelse i implementering og/eller auditering jf. European Military Airworthiness Requirements (EMAR).

Du har ledelseskraft og en god sikkerhedsforståelse. Du er samarbejds- og helhedsorienteret og kan koordinere og integrere mangeartede hensyn i forhold til analyse, prioritering og drift.

Som person er du resultatorienteret og tillidsvækkende. Du har flair og interesse for at vedligeholde og udbygge dit ansvarsområde, og du tager aktivt ansvar for at gennemføre og afslutte dine opgaver.

Da du kender værdien af grundig planlægning, mister du ikke overblikket. Du trives med
selvstændighed, og dine gode kommunikationsevner er med til at sikre dig et godt samarbejde med interne og eksterne relationer.

Vi forventer, at du aktivt kan indgå i - samt bidrage til - et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god trivsel og en uformel omgangstone.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sektionschef TAA: Per Pindstrup Toft, FMI-PK-CHTA, TLF 72815934, mobil 41117932 eller afgående MA i stillingen: Jens Svemark, FMI-PK-TA11, TLF 72815948, mobil 51949391.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.10.2022

Indrykningsdato

06.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent