Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstillinger – Kaptajner af reserven til Multinational Division North


Rådighedsstillinger – Kaptajner af reserven til Multinational Division North

Multinational Division North har brug for kaptajner af reserven, der kan indgå i divisionsstaben som enten efterretningsofficer, eller planlægningsofficer (hhv. G4 og G5).
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Som reservist i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Hærens mange
myndigheders respektive krise-/krigsorganisation.

Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Vi har for tiden ledige kaptajnsstillinger til flere forskellige sektioner og stillinger.

G4 – Logistiksektionen
Provost Marschall (PM) cellen under Combat Service Support Center (CSSC) planlægger og tilrettelægger alt militærpolititjenesten i MND N’s ansvarsområde, herunder koordination med værtsnationer og militærpolitienheder fra underlagte brigader. PM cellen består af tre mand, heraf to danske stabsofficerer og en lettisk OL i spidsen.

G5 – Ingeniørsektionen
Til Ingeniørcentret søger vi reserveofficerer til funktionsområdet Infrastructure og Engineer Resources.

Dine opgaver omfatter bl.a. at opnå og opretholde funktionsspecifik viden og levere kvalificerede produkter og rådgivning. Det kan være svar på konkrete problemer, bidrag til informationspakker, bidrag til befalinger m.m. Et væsentligt element i din opgaveløsning er funktionsspecifik koordination med relevante af hovedkvarterets øvrige brancher e.g. Intelligence, Logistics, Joint Fires m.fl. samt funktionsspecifik koordination med højere hovedkvarterer. Du refererer ved aktivering til Branch Head Engineer (Oberstløjtnant/DK).

Du bliver indkommanderet til tjeneste i forbindelse med uddannelse og øvelsesvirksomhed, der er knyttet til din designeringsfunktion. Det forventes, at du i videst mulig udstrækning deltager i divisionens interne øvelses- og uddannelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion i ind- og udland.

Du skal være indstillet på at forrette tjeneste minimum 20 dage om året.
Om dig
Du er kaptajn af reserven eller kan udnævnes til kaptajn af reserven.

Stillingerne kan besættes af kaptajner eller allerede udnævnte majorer (M322)

Alternativt er du premierløjtnant af reserven med erfaring indenfor bataljons- og/eller brigadeniveauet. Er du premierløjtnant skal du være egnet til udnævnelse til kaptajn eller rede til at gennemføre Føringskursus (Bataljon) for officerer af reserven.

Kravene til udnævnelse til kaptajn-R, er som følger:
• Føringskursus - Bataljon for reserven. I særlige tilfælde kan relevant militær erfaring og kompetencer, samt civil efteruddannelse på niveau 6, erstatte bataljonskurset.
• 4 års tjeneste i graden som PL-R.
• 10 dages rådighedstjeneste pr. år de seneste tre år (eller tilsvarende relevant militær erfaring, f.eks. tjeneste som linjeofficer eller tidsbestemt ansættelse).

Erfaring med stabsarbejde på division og brigadeniveau vil være en fordel, men ikke et krav. Du har gode kommunikative evner – både i skrift og tale, på dansk og engelsk, da engelsk er arbejdssproget i MNDN, samt har gode IT-færdigheder og analytiske evner.

Vi forventer, at du har kendskab til kamptroppernes doktrin, teknologi og organisation. Derudover er du velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne faglighed, samarbejde og fleksibilitet og har en i øvrigt generelt positiv tilgang til andre mennesker og arbejdet.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er fastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5%. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1% af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af at du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om indholdet i stillingerne, er du velkommen til at kontakte følgende:

Stillinger i G4:
Kaptajn Thomas Berg på telefon 72 83 10 43 eller på mail: MNDN-G4-04@MIL.DK.

Stillinger i G5:
Oberstløjtnant Jacob Palmer Bjerborg på telefon 40 48 36 12 eller på mail: MNDN-G5-NK@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022. Vi holder samtaler og ansætter løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

06.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent