Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstillinger – Efterretningsofficerer til reserven ved Efterretningsregimentet


Rådighedsstillinger – Efterretningsofficerer til reserven ved Efterretningsregimentet

Har du lyst til at være efterretningsofficer og tilknyttet Efterretningsregimentets Reserve?
Har du efterretningsbaggrund og er du motiveret for at løse opgaver i et spændende miljø på enten regiments- eller bataljonsniveau?
Så opfordres du til straks at søge en stilling hos os.
Om os
Efterretningsregimentet, som favner hovedparten af Hærens efterretningskapaciteter, består af en regimentsstab og to bataljoner (1. Intelligence Surveillance and Reconnaissance Bataljon og 2. Military Intelligence Bataljon), idet 1. Intelligence Surveillance and Reconnaissance Bataljon operativt er underlagt 1. Brigade.

Efterretningsregimentets enheder er, med undtagelse af elektronisk krigsførelseskompagniet (EWKMP), garnisoneret på Varde Kaserne, mens sidstnævnte er garnisoneret på Ryes Kaserne i Fredericia.

Efterretningsregimentet opstiller og uddanner enkeltpersoner og enhedsbidrag inden for efterretnings- og informationsaktivitetsområdet, primært til støtte for Hærens enheder indsat i operationer eller beredskaber. Vi gennemfører operationsstøtte på taktisk niveau til udsendte danske styrkebidrag og Hærens beredskabsenheder før, under og efter udsendelse, samt forestår den efterretningsmæssige understøttelse inden for de, af chefen for Hærkommandoens, tildelte fokusområder.

Regimentet er ansvarlig for kontrol af den militære sikkerhedstjeneste i Hæren, ligesom vi forestår Survival, Evasion, Resistance og Extraction (SERE) uddannelserne i Forsvaret (de tidligere CAC-uddannelser).

Efterretningsregimentet har tilknyttet en reservestruktur på 140 normerede stillinger. Reservisterne har et højt aktivitetsniveau, og der bruges gennemsnitligt 2000 indkommanderingsdage om året på reserven. Den overvejende del bruges til uddannelse indenfor SERE området.

Efterretningsregimentet er en spændende og udfordrende arbejdsplads i et dynamisk og operativt arbejdsmiljø. Vi har en uformel, åben og respektfuld omgangstone, og vi lægger vægt på frihed under ansvar. Vi løser opgaverne rettidigt og i gensidig respekt for den enkeltes bidrag til den samlede opgaveløsning.
Om stillingen
Som efterretningsofficer vil du blive ansat i en designeringsfunktion i Efterretningsregimentets krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som efterretningsofficer. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion. Afhængig af din baggrund og interesse finder vi den stilling som passer bedst til dig ved enten staben eller i bataljonerne.

Du skal forventeligt være indstillet på at gøre tjeneste minimum 10-15 dage om året.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn. Er du premierløjtnant og har gennemført, eller er i gang med, kursusforløbet hen mod kaptajnsniveauet, ser vi også frem til at modtage en ansøgning fra dig.

Du har forrettet tjeneste på underafdelings- og gerne bataljonsniveau og er klar til at bruge dine kompetencer i en spændende funktion, hvor du også vil få gode muligheder for faglig udvikling og for at deltage i spændende øvelsesaktiviteter i ind- og udland.

Det vil være en fordel, hvis du har stabserfaring.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du tidligere har arbejdet med efterretningstjeneste. Det er ligeledes en fordel hvis du har erfaring fra internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for reserven oberstløjtnant Kristian Teglbjærg på telefon 28 44 33 37 eller på mail: EFR-FOR@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse hurtigst mulig efter samtalerne.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i Forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i Hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 295 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

06.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent