Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstilling – Chefsergent til reserven ved Efterretningsregimentet


Rådighedsstilling – Chefsergent til reserven ved Efterretningsregimentet

Vil du være en del af chefen for Efterretningsregimentets Reserves Command Team?
Er du en rollemodel som de andre befalingsmænd kan spejle sig i?

Så søger vi lige nu en erfaren chefsergent som har lyst til at gøre en forskel!
Om os
Efterretningsregimentet, som favner hovedparten af Hærens efterretningskapaciteter, består af en regimentsstab og to bataljoner (1. Intelligence Surveillance and Reconnaissance Bataljon og 2. Military Intelligence Bataljon), idet 1. Intelligence Surveillance and Reconnaissance Bataljon operativt er underlagt 1. Brigade.

Efterretningsregimentets enheder er, med undtagelse af elektronisk krigsførelseskompagniet (EWKMP), garnisoneret på Varde Kaserne, mens sidstnævnte er garnisoneret på Ryes Kaserne i Fredericia.

Efterretningsregimentet opstiller og uddanner enkeltpersoner og enhedsbidrag inden for efterretnings- og informationsaktivitetsområdet, primært til støtte for Hærens enheder indsat i operationer eller beredskaber.

Vi gennemfører operationsstøtte på taktisk niveau til udsendte danske styrkebidrag og Hærens beredskabsenheder før, under og efter udsendelse, samt forestår den efterretningsmæssige understøttelse inden for de, af chefen for Hærkommandoens, tildelte fokusområder.

Regimentet er ansvarlig for kontrol af den militære sikkerhedstjeneste i Hæren, ligesom vi forestår Survival, Evasion, Resistance og Extraction (SERE) uddannelserne i Forsvaret (de tidligere CAC-uddannelser).

Efterretningsregimentet har tilknyttet en reservestruktur på 140 normerede stillinger. Reservisterne har et højt aktivitetsniveau, og der bruges gennemsnitligt 2000 indkommanderingsdage om året på reserven. Den overvejende del bruges til uddannelse indenfor SERE området.

Efterretningsregimentet er en spændende og udfordrende arbejdsplads i et dynamisk og operativt arbejdsmiljø. Vi har en uformel, åben og respektfuld omgangstone, og vi lægger vægt på frihed under ansvar. Vi løser opgaverne rettidigt og i gensidig respekt for den enkeltes bidrag til den samlede opgaveløsning.
Om stillingen
Som chefsergent ved reserven vil du blive ansat i en designeringsfunktion i Efterretningsregimentets krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du vil være en del af chefen for Efterretningsregimentets Reserves Command Team og indgå i dennes ledergruppe. Du forventes endvidere at have et tæt samarbejde med Efterretningsregimentets Regimentsbefalingsmand.

Du forventes at aktivt medvirke til at rekruttere og fastholde reservister fra befalingsmands- og konstabelgrupperne, samt tage et medansvar for at sikre disse gruppers vilkår, interesser og udvikling.

Du skal forventeligt være indstillet på at gøre tjeneste minimum 10-15 dage om året.
Om dig
Du er udnævnt chefsergent. Er du seniorsergent opfordres du ligeledes til at søge. Som seniorsergent forventer vi, at du har minimum seks til otte år i graden med gennemsnitligt syv indkommanderingsdage de seneste år samt en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 for livslang læring, evt. i rammen af Militær Akademiuddannelse.

Du har relevant erfaring fra enten linjen eller reserven og med fordel fra Efterretningsregimentet, tidligere HEC eller andre steder i Hæren. Du har forrettet tjeneste på underafdelings-, bataljons- og evt. regimentsniveau og er klar til at bruge dine kompetencer i en spændende funktion. Du har været aktiv i enten linjen eller reserven gennem de seneste år.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du tidligere har arbejdet med efterretningstjeneste. Det er ligeledes en fordel, hvis du har erfaring fra internationale operationer.

Du udviser selvstændighed og initiativ med henblik på, at enheden får løst sine opgaver, og holder målrettet fokus på, at nå dine og enhedens mål.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til chefsergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for reserven oberstløjtnant Kristian Teglbjærg på telefon 28 44 33 37 eller på mail: EFR-FOR@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse hurtigst mulig efter samtalerne.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i Forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i Hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 295 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

06.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent