Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Banjermester til Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN


Banjermester til Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN

Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN søger en banjermester, der gennem sin professionalitet og lederevner kan understøtte driften og ikke mindst udviklingen ombord på en enhed, der bidrager til Forsvarets opgaveløsning i et af verdens mest udfordrende miljøer, hvor naturen ofte sætter begrænsningerne, og personlige egenskaber, kvalifikationer og kreativitet skal bringes i spil for at finde løsninger.
Om os
Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN er den ene af tre enheder af KNUD RASMUSSEN-klassen med primært operationsområde i Nordatlanten ved Grønland og sekundært i områder i regi af nationale og internationale opgaver.

I vinterperioden opererer EJNAR MIKKELSEN primært i Sydvestgrønland, men forskydes i sommerperioden ofte nordpå til Thuleområdet eller Østgrønland for støtte til Slædepatruljen Sirius med videre.
Opgaverne er varierede og omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, støtte til det grønlandske samfund, herunder fiskeriinspektion, isbrydningsassistance, search and rescue, søopmåling samt støtte til forskere.

Besætningen ombord på EJNAR MIKKELSEN udgøres til enhver tid af 19 medarbejdere, hvilket betyder, at samarbejdet mellem befalingsmandsgruppen og den menige del af besætningen er tæt. Dette giver et godt og behageligt arbejdsklima med en uformel tone i en flad organisation. Skibet har reelt to besætninger, som løbende gennemfører udskiftning. Planlægningen fastlægges for et år af gangen, hvilket giver det enkelte besætningsmedlem stor indflydelse på planlægning af egne sejladsperioder.

EJNAR MIKKELSEN gennemgår i perioden ultimo 2022 til ultimo 2023 en større opgradering af diverse systemer og sejler derfor først retur til Grønland ultimo 2023. Til den tid forventes besætningsstørrelsen endvidere at være øget til 21 medarbejdere.
Om stillingen
Som banjermester varetager du områderne personeladministration, uddannelse, rejseplanlægning, økonomiforvaltning samt er leder for dæksområdet.

Personeladministration m.v. foregår som en integreret del af skibsledelsens øvrige planlægning.

Du er leder af forvaltningssektionen og har ansvaret for skibskassen og skibsregnskabet.

Som banjermester bistår du teknikofficeren i planlægning og eksekvering af skibets vedligehold og almindelige drift, hvor du er leder for seks dækskonstabler samt en kok og en hovmester.

Du indgår i landlovsvagten som vagthavende befalingsmand.
Om dig
Vi forventer, at du er en erfaren mellemleder, der fremstår robust, selvstændig og helstøbt. Forventningerne er, at du kan formidle budskaber til ledelse og den øvrige besætning på en hensigtsmæssig, anerkendende, klar og entydig måde.

Du har solid erfaring med de administrative og personelmæssige dele af funktionen som banjermester, og det er endvidere et plus, hvis du har erfaring med ledelse af dæksarbejde og fartøjstjeneste. Erfaring fra lignende tjeneste fra skibe i Nordatlanten er ønskelig, men ikke et krav.
Det vil være en fordel, såfremt du er uddannet som pjecekommandør på Oto Melara 76 mm skibskanon.
Det er endvidere en fordel, hvis du har status som Flight Deck Director.

Som person skal du have en positiv tilgang til tjenesten i Søværnet. Det er endvidere vigtigt, at du besidder en stor personlig integritet, kan motivere og udvikle andre, og går foran med et godt eksempel overfor resten af besætningen. Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære.

Du skal være erklæret egnet til sejlads i forhold til helbreds-, tand- og idrætsstatus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til banjermester SSG Martin Christensen, mail 1EEJMI-BMA@fiin.dk (indtil 14. september 2022) eller banjermester SSG Christian ”Røde” Frederiksen, mail 1EEJMI-BMB@fiin.dk (fra 15. september 2022).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. oktober 2022Stillingen er ledig fra 1. oktober 2022, og ønskes besat fra 1. januar 2023. Om nødvendigt kan en eventuelt senere tiltrædelsesdato aftales.
.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.10.2022

Indrykningsdato

06.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent