Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler til Slesvigske Fodregiment


Sagsbehandler til Slesvigske Fodregiment

Slesvigske Fodregiment har brug for en sagsbehandler! Det er en spændende og udfordrende stilling, med mange muligheder for at påvirke sin egen hverdag!

Brænder du for Ledelsessektionens vilkår og betingelser og vil du aktivt bidrage til regimentets kontinuerlige udvikling, så søg stillingen nu!
Om os
Staben ved Slesvigske Fodregiment løser i fred, krise og krig mange forskellige opgaver for alle enheder i Haderslev Garnison. Staben består af Ledelsessektionen, Personelsektionen (S1), Efterretningssektionen (S2), Operationssektionen (S3) og Logistiksektionen (S4). Hertil kommer S35 og S5, som er bemandet med reservister.

Staben løser blandt andet presse- og informationstjenesten, kontakt og velfærd, den militære sikkerhedstjeneste, informationstjenesten, informatik- og kryptosikkerheden, personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning og driver Uddannelsesmaterielkontoret med stort fokus på at støtte og vejlede vores soldater!

Ledelsessektionen består af en chef, en sagsbehandler, en Kontakt/Informationsbefalingsmand, en arbejdsmiljørådgiver og en kontorfunktionær.
Om stillingen
Opgaverne som sagsbehandler er meget omskiftelige, og omfatter alt fra at skrive opslag på sociale medier til sagsbehandling af større arrangementer ved regimentet. Så vi søger en stærk kommunikator og god projektleder.

Ledelsessektionen håndterer mange forskellige opgaver, fra styring af regimentets økonomi til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af de ceremonielle aktiviteter samt pressetjenesten ved regimentet.

Som sagsbehandler vil du opleve at blive udfordret, og der vil være perioder med mange bolde i luften på samme tid. Så du skal være god til at styre din tid og planlægge frem.

Du har stor frihed under ansvar og har mulighed for at påvirke løsningen af dine opgaver i stort omfang. Det vigtigste er en positiv indstilling til tjenesten – så kan man altid finde en løsning.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn, og du har god forståelse for såvel sagsbehandling, som for tjenesten i en stab, og gerne med erfaring fra NIV III.

Alternativt er du en dygtig premierløjtnant, som vurderes egnet til gennemførelse af Føringskursus, og efterfølgende udnævnelse til kaptajn. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Du har en professionel indstilling, er ansvarsbevidst og selvstændig.

Du har et solidt kendskab til sociale medier, og er ikke bange for at afprøve nye muligheder for at udvikle regimentets Informations Management herunder profilen udadtil og indadtil.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Du er imødekommende og hjælpsom over for enhederne på kasernen, som i det daglige får meget støtte fra staben og Ledelsessektionen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Overvejer du at flytte til Haderslev Kommune? Så besøg http://www.boihaderslev.dk/.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Chefen for Ledelsessektionen major Henning Roland Dons på tlf.: 4024 6928 eller på mail SLFR-LE-01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9709, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2022, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingerne er til besættelse 1. november 2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og
vedhæfterelevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet. Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment. Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil
derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.09.2022

Indrykningsdato

05.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent