Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Seniorsergent som leder af Vagt- og Bevogtningselementet ved Søværnets Center for Våben (VBC)


Seniorsergent som leder af Vagt- og Bevogtningselementet ved Søværnets Center for Våben (VBC)


Som Leder af Vagt- og Bevogtningselementet på VBC er du den centrale spiller i forhold til udvikling, etablering og drift af en professionel militær vagt som dækker Sjællands Odde og de herboende myndigheder.
Om os
Med det i dag anvendte operative træningsregime, er Søværnets Centre blevet forudsætningsskabende for såvel uddannelse som operativ træning af Søværnets sejlende enheder. Det fordrer ikke bare erfarent personel med de rigtige kvalifikationer og de rigtige tjenesteforløb, men også en fleksibel og service-minded tilgang, så uddannelse og træning kan gennemføres på enhedernes præmisser.

Søværnets Center for Våben (VBC) er forankret direkte under Søværnskommandoen, men beliggende i de mest naturskønne omgivelser på Sjællands Odde. Vi er en velfungerende arbejdsplads med selvstændige og dygtige medarbejdere. Vi gennemfører uddannelse inden for artilleri- og missilsystemer og støtter enhederne med tekniske Sea Riders i forbindelse med den operative opkøring (internal Battle). Vi opererer luftmålsdroner, styrer overfladedroner, kontrollerer undervandsdroner og udlægger/slæber skivemateriel med henblik på at lægge pres på enhedernes ”External Battle”.

Vi stræber efter, at alle kan være stolte af og trygge ved at være ansat på VBC – hver dag. Derfor har vi nultolerance overfor krænkende adfærd af enhver art. Vi trives med en uformel omgangstone, og vi går op i at være professionelle og i at gøre de rigtige ting rigtigt, første gang.
Vi tilbyder en spændende hverdag i et dynamisk miljø med frihed under ansvar og stor berøringsflade med andre myndigheder – både nationalt og internationalt.


Om stillingen
Som Leder af et nyoprettet Vagt- og Bevogtningselementet, der er under etablering, skal du stå i spidsen for en professionel vagtorganisation med ansvaret for planlægning og drift af af bevogtning for hele Garnison Sjællands Odde, hvor Søværnets Center for Våben samt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse med et konferencecenter og tilhørende indkvartering og kantine har til huse. Vagten forventes etableret snarest, hvorfor du vil få en væsentlig opgave med rekruttering af medarbejdere til funktionerne

Du refererer til VBC Sikkerhedsofficer, og dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte udarbejdelse af vagtinstrukser og bestemmelse for tjenesten, budget for eget område og bidrag til planlægning og gennemførelse af større arrangementer og operative aktiviteter. Derudover vil du udføre rådgivning i forhold til sikkerhed og bevogtning ligesom du over tid vil blive VBC alternative sikkerhedsofficer. Her ud over varetager du sagsbehandling inden for eget fagområdet og assisterer VBC Sikkerhedsofficer ved større opgaver.
Da stillingen og vagtelementet er nye vil du naturligt få stor medindflydelse på din og dine underlagtes opgaveporteføljer.
Din nærmeste leder bliver sikkerhedsofficeren.
Om dig
Du trives ved at skulle arbejde med mange forskellige typer mennesker, fordi det udfordrer dine i øvrigt veludviklede samarbejdsevner.

Ideelt er du seniorsergent, men oversergenter kan også søge stillingen. Det er ikke et krav at du er fra Søværnet. Fælles er, at du har stærke ledelsesmæssige kompetencer herunder erfaring inden for personaleledelse og ideelt også inden for vagt- og bevogtningsområdet.

Du har et åbent sind og trives godt i et fleksibelt miljø, hvor det lønner sig at kunne mestre flere bolde i luften ad gangen.

Du har nemt ved gennem din fremtræden at skabe tillid, tryghed samt udvikle og vedligeholde menneskelige relationer.

Du er empatisk og hviler i dig selv, har et veludviklet helhedssyn og er ressourcebevidst.

Du evner at udnytte tildelte ressourcer bedst muligt og skabe grobund for fastholdelse gennem individuel personlig udvikling.

Du er udadvendt af sind, og evner at lede gennem dine medarbejdere, hvor uddelegering skal styrke organisationens omstillingsevne og fastholdelse.

Du besidder et veludviklet helhedssyn i forhold til opgaveløsningen ressourcer og krav fra ”kunder”, hvor gensidig respekt er en vigtig forudsætning.

Du leverer resultater med dine medarbejdere, hvor medindflydelse skaber de bedste resultater og stimulerer engagement, udvikling og fastholdelse med plads til individuelle succeser.

Det er vigtigt, at du opfatter nye udfordringer som noget positivt, og besidder en generel ”can do”-tilgang til dit arbejde.

Du kan begå dig både i skriftlig og mundtlig kommunikation.

Du evner at tage hurtige beslutninger, da din funktion handler om menneskers og materiellets sikkerhed.

Andre kvalifikationer
Krav
• Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationen HEMMELIGT

Ønskelige

• Kørekort B
• BEVOGTNINGSUDDANNELSE FLV MODUL 1
• BEVOGTNINGSUDDANNELSE FLV MODUL 2
• DEMARS – ORGANISATIONSSTYRING.
• DEMARS ARBTID NY TIDSLØSN TAM
• DEMARS FA PERSONALEADMINISTRATION
Helbredskrav:
• Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse
• Gældende helbredskrav for ansættelse i Forsvaret, herunder kunne erklæres fuldt egnet til international tjeneste.


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere omstillingen, er du velkommen til at kontakte OK Rasmus Moll Jakobsen, tlf. 72 85 55 10 /, 24 88 03 12 eller NK OK Mads Buhl Jørgensen, tlf. 72 85 55 02 / 41 77 33 63.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 25. september 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 5. oktober 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Odsherred, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.09.2022

Indrykningsdato

05.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent