Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Maskingast til Havneelementet ved Flådestation Korsør


Maskingast til Havneelementet ved Flådestation Korsør

Har du håndværksmæssig snilde, og kan du lide en varieret arbejdsdag, er denne stilling i Havneelementet sikkert noget for dig.

Flådestation Korsør søger en uddannet militær maskingast eller lignende med de rette faglige kvalifikationer og menneskelige kompetencer samt erfaring fra tidligere tjeneste i Søværnet til at indgå i vores havneteam.

Om os

Havneelementet indgår i Basesektionen, der forestår den operative drift af Flådestation Korsør med transportopgaver, kørsel med mobilkraner og trucks, bunkring af skibe, tankberedskab til Forsvarets helikoptere samt assistance med slæbebåde foruden støtte til kongeskibet og Kongehuset i København.

Havneelementet løser en bred vifte af opgaver både til lands og til vands – og nogle gange tilmed under overfladen. Til dette råder Havneelementet over og bemander forskellige fartøjer til støtte for opgaveløsningen, fra mindre slæbebåde til gummibåde.

Ved behov støtter Basesektionen i lighed med resten af Flådestation Korsør periodevis med personel til Søværnets enheder.

Om stillingen
Som militær maskingast i Havneelementet vil du få en afvekslende arbejdsdag primært på Flådestationen i Korsør.

Jobbet kan indebære sejladser i danske farvande – fx særlige projenter, til og fra værft osv.
Udover at fungere som maskingast under sejlads vil du også skulle assistere med teknisk vedligehold af fartøjerne, når de ligger i Korsør. Arbejdsdagen indeholder også en del ikke fagspecifikke opgaver såsom kørsel med gaffeltruck, udlevering af brændstof mv. De enkelte elementer i sektionen støtter på tværs af faggrænserne såfremt der er behov. Vi sørger for, at du tilbydes de nødvendige uddannelser.

Et antal medarbejdere ved Havneelementet kan være uddannede dykkere og hjælper med dykkeropgaver på Flådestationen og på Søværnets enheder. Der kan på sigt være mulighed for at søge dykkeruddannelse.

Alle medarbejderne indgår desuden på døgnbasis i stationsvagten på Flådestationen.

Om dig

Du er uddannet militær maskingast eller lignende, har motorpasserbevis og har måske nogle års sejladserfaring som maskingast i enten Søværnet eller civilt.
Du har gå-på-mod og er ikke bange for at tage fat. Du tager ansvar og initiativ og venter ikke på at blive sat i gang.

Du skal være fleksibel og byde ind på de opgaver, der ligger for at skulle løses, ligesom du skal indgå i vagten.

Du har lyst til at uddanne og udvikle dig, så du kan indgå bredt i opgaveløsningen.

Kvalifikationer

Krav:
Du har kørekort kat. B
Du er teknisk uddannet
Du har motorpasserbevis
Du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGT

Ønsker:
Militær grunduddannelse
Erfaring fra sejlende enheder
Kørekort kat. B/E
Du har speedbådscertifikat
Truckcertifikat
Dykkeruddannet

Helbredskrav:
Bestået Forsvarets Fysiske Basistest
Have blåt bevis
Godkendt helbreds- og tandundersøgelse
Grundvaccination

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Dan Høj mail: 3e-kor-ldhne@fiin.dk eller telefon 72 85 65 20.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 25. september 2022 og samtaler forventes afholdt den 28 og 29 september 2022. Stillingen er til besættelse 1. november 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

25.09.2022

Indrykningsdato

02.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent