Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Efterretningsofficer ved ST/1BDE OPSC


Efterretningsofficer ved ST/1BDE OPSC

1. Brigade søger en operativ kaptajn. Stillingen som efterretningsofficer (EO) i Efterretningssektionen (G2/1 BDE) i staben ved 1. Brigade, står klar til besættelse.

Har du kendskab til efterretningsarbejde, brænder du for at arbejde i en operativ stab og vil du være en del af et dynamisk team med mange opgaver og udfordringer, så er dette jobbet for dig.

Du har som EO i 1. Brigade mulighed for at arbejde intensivt med planlægning af militære operationer i rammen af 1. Brigades operative hovedkvarter.
Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne en middeltung brigade. Foruden de operative opgaver varetager 1. Brigade forberedelse af enheder til beredskab, INTOPS bidrag og nationale indsættelser.

Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med, at de opstår. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejdsmiljø, såvel internt i staben, som med underlagte chefer og enheder.

G2 har en ambition om at være blandt de dygtigste inden for efterretningstjenesten. Dette skal ske gennem erfaringsudveksling og konceptopbygning internt i sektionen og med efterretningscellerne i Brigadens underlagte enheder.

Under operativ indsættelse vil G2 være en væsentlig bidragsyder til udvikling af operative planer og tilvejebringelse af brigadechefens beslutningsgrundlag.
Om stillingen
Efterretningssektionen består organisatorisk af otte medarbejder, fordelt på fem officerer og tre befalingsmænd. Tre af stillingerne er rotationsstillinger, som besættes af Efterretningsregimentet. De øvrige fem stillinger, herunder den opslåede, er faste stillinger i brigadestaben på Dragonkasernen i Holstebro.

Under operativ indsættelse skal du virke som EO i et operationscenter, hvor du sammen med en efterretningbefalingsmand, indgår i et team, som bidrager til at skabe det nødvendige grundlag for brigadechefens føring af brigadens enheder. Dit og EBM ansvar er tilstadighed at have et opdateret billede af modstanderen og give operative anbefalinger til chefen for operationscentret.

Du skal deltage i den operative uddannelse og træning ved sektionen og brigadestaben.

I hverdagen har G2 en række opgaver bl.a.:

- Planlægning af øvelser og intern uddannelse med hovedvægten på efterretningstjenesten.

- Udvikling af SOP/SOI.

- Planlægning og gennemførelse af uddannelse af efterretningspersonellet ved brigadens enheder.

- Sagsbehandling af generelle opgaver, som relaterer sig til Brigadens daglige drift.


Du vil få indflydelse på, hvilke opgaver du skal arbejde med.

Stabens ugerytme er tilstedeværelse tirsdag, onsdag og torsdag, med mulighed for hjemmearbejdsdag om mandagen og fri eller hjemmearbejdsdag om fredagen.

Stillingen indebærer almindelig øvelsesaktivitet og i vekslende omfang tilstedeværelse uden for normal arbejdstid – både i Danmark og i udlandet.
Om dig
Du er kaptajn eller major M322 og har gennemført FØK.

Hvis du har ambitioner om optagelse på OFU og/eller MMS, er stillingen velegnet for ansøgeren som ønsker afprøvning og bedømmelse i en operativ funktion på troppeenhedsniveau.

For ansøgeren med ambitioner om specialisering inden for det efterretningsmæssig og operative område, giver denne stillingen rig mulighed for dette.

Den vigtigste kvalitet ved dig, er ønsket om og evnen til at lære nyt, samt at kunne indgå i en dynamisk enhed med en afvekslende hverdag. Besidder du disse evner og er der den rigtigt kemi mellem dig og os, støtter vi dig i at opnå de nødvendige kompetencer gennem uddannelse og sidemandsoplæring.

Ansøgere med følgende kvalifikationer foretrækkes:

- Erfaringer med efterretningsarbejde
- Operativ erfaring
- Godt kendskab til stabsprocedurer og Sitaware
- Har overblik, er struktureret og kan kommunikere klart og tydeligt i såvel skrift som tale. I relation til operativt virke er sproget engelsk
- Kan arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der oftest er korte tidsfrister
- Er en positiv og fleksibel holdspiller
- Har tidligere forrettet tjeneste i en bataljons-/brigadestab

Ovenstående er ønskelige krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er Holstebro

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Per Bull Nielsen på tlf.: 2080 7565, eller mail: 1bde-g2-01@fiin.dk.

Har du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye på tlf.: 7281 9709, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Stillingen er til umiddelbar besættelse, ansøgningsfristen er 2. oktober 2022. Ansættelsessamtaler gennemføres hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

02.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent