Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Vil du gøre en forskel for udsendte enheder I Forsvaret? Så bliv operationsbefalingsmand i MOVCON


Vil du gøre en forskel for udsendte enheder I Forsvaret? Så bliv operationsbefalingsmand i MOVCON

Kunne du tænke dig at arbejde med logistikkens spændende udfordringer i et operativt miljø, hvor to dage sjældent ligner hinanden?

Vil du være med til at sikre, at Forsvaret kan gennemføre operative indsættelser i Danmark og resten af verden?

Så er jobbet som Operationsbefalingsmand lige noget for dig.
Om os
I Movement Control (MOVCON) støtter vi forberedelsen og varetager gennemførelsen, af den praktiske del af Forsvarets strategiske transporter, til understøttelse af øvelser i udlandet og internationale operationer (INTOPS).

I forberedelsesfasen støtter vi primært med rådgivning i pakning og udfyldelse af dokumenter til transporten. I gennemførelsesfasen varetage vi terminaltjenesten i Danmark eller udlandet, de steder hvor en transport skifter mellem vej, sø, luft eller jernbane.

MOVCON består af en chef og næstkommanderende, et operationselement, tre Terminal delinger, en flyhåndteringssektion (ATOC) samt et Stabs og Støtte element med et uddannelseselement, forsyningselement og garagemester.
Vi er en værnsfælles enhed hvilket for os, opgaven og hele Joint Movement & Transportation Organization (JMTO), er en styrke.
Om stillingen
Operationselementet består af to medarbejdere: En operations officer (kaptajn) og en operations befalingsmand (oversergent). Elementet er ansvarligt for, at planlægge alle MOVCON operative indsættelser.

Som operations befalingsmand (OBM) refererer du til operations officeren ved MOVCON. Du er, i et tæt samarbejde med operations officeren, med til, at modtage opgaverne fra staben i JMTO, blandt andet via deltagelse i det indledende stabsarbejde. Derefter gennemfører vi en opgaveanalyse, hvorefter der udpeges en ansvarlig terminaldeling og vi udgiver en befaling.

Efterfølgende gennemfører den udpegede Terminaldeling den praktiske forberedelse og gennemførelse af opgaven. Under gennemførelsesfasen sparrer du med de enkelte Terminaldelinger, samt efter opgavens løsning støtter gennemførelsen af en struktureret LI/LL proces.

Som OBM indgår du, ved behov, selv i den operative opgaveløsning, for at supplere den rådige kapacitet, vedligeholde eller udvikle egne kompetencer, og kontrollere samt følge opgaven til dørs.

Dine hovedopgaver vil blandt andet være:
- Stedfortræder for Operations officeren (OO).
- Sparre med operationsofficeren om løsning af de operative opgaver.
- Bidragsyder til styring af MOVCON kapaciteter, herunder prioritering og allokering af kapaciteterne til løsning af de pålagte opgaver.
- Selvstændigt varetage driftsprægede opgaver, herunder rutinemæssige rotationer, mindre terminalopgaver samt ad hoc hasteopgaver.

Vi giver dig udfordringer, der matcher dine kompetencer inden for tilrettelæggelse og planlægning af operative opgaver.

Du bliver udfordret og udviklet som stregbefalingsmand – og du ser effekten af din planlægning og dens indvirkning på Forsvarets opgaveløsning. Du har mulighed for både nationale og internationale tjenesterejser.

Vi giver dig frihed og medbestemmelse over dine opgaver og vi har et godt og uformelt arbejdsmiljø.

Og ikke mindst, giver vi dig verden som din arbejdsplads.
Om dig
Du kan lide at være i en enhed, der løser operative opgaver i en dynamisk hverdag og du har drivkraften og viljen til at være en del af missionen fra start til slut.

Du har lysten til at analysere opgaven, skabe struktur og gennem din kommunikation sikrer at opgaven er klar og forståelig.

Da MOVCON samarbejder med såvel danske som udenlandske specialister og enheder, er det en nødvendighed at du i skrift såvel som i tale kan arbejde både på dansk og engelsk.

Du er udnævnt oversergent, eller egnet sergent som er indstillet på at indgå en udviklingskontrakt med henblik på at bliver udnævnt til oversergent.

Har du uddannelse indenfor MOVCON-faget eller andet kendskab til logistik, vil det være en fordel. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du er uddannet i håndtering af farligt gods (ADR, IMDG, RID, IATA og AFMAN), eller har kendskab hertil. Alternativt vil du blive tilbudt relevante kurser og uddannelse for at kunne udføre din funktion.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Premierløjtnant Sara Tind Lindholdt på telefon 41 73 25 61 eller på mail JMTO-MOE-001@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 2. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. november 2022 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede. Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen i såvel MOVCON, ARK som staben. Myndigheden er sammensat af medarbejdere fra alle værn og civile specialister.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

02.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent